Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Δρ. αλλον 4.026 ί τιμή ι,3ο ε | ήεππτιι 3ο ιονΛιον Με ί κΑοιιπεΡιΝιι Αολιιτικκ ε σε
ΤΩ ΡΑ
ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ
Τή Γαλλία αντιμετωπίζει αύριο
στουε «8» του Ευρωπαϊκού
ή Εθνική Εφήβων μετα τή χθεσινή
τή5 νίκή επί τπ5 Ρωσία με 6 ί -57
Σκεπτικο
ΚΑί... ΕΦΕΣΗ
' Το «Οσοι» αποκαλύπτει
ταυ5 λσγσυε για του5 οποίου5
ή πειθαρχική επιτροπή
τήν κρύτήσε στή Λίγκα
' Εφεσή θα ασκήσει
ο ήσδοσφαιρικόε εισαγγελέα5
«ΤΟΡΠ|Λ'ΣΑΝ»
Τ|Σ ΗΠΑ
Στήν 8ύδα του Παγκοσμίου
ή Εθνική Ανδρων μετά τήν
τεραστια νίκή τπ5 με Ι ί· ι Ο
επί τπ5 Αμερική8
ΣΥΝΘΗΜΑ
Η ΑΞ|ΟΠΡΕΠΕ|Α
' Τήν υποφήφιύτήτύ του για τή
ΠΕΑ ανακοίνωσε ο Μισέλ Πλατινί
' Ανανέωσε με τή Ρεαλ ο Ρσμοε
' Συμφωνία του Γιώργου Σαμαρα
με τή Σαμπντόρια
νννννν.5€πττααοαί.9τ
Ολοκλπρὡθήκε Χθε5 κι επίσήμα
ή μεταγραφή του 22χρονου γκολκίπερ
ῆ'ἐ#ί, τῇ'ἐ>'-, ; “ _τα.
ι με, γ ' < ε η δ? '
 ` _ Η _/
Ἡ Ι ε η' ή· .ἶ“· α°7κὸτσοΜε Με
γ τ › 7 Δ ¦ ή Ξ; ` · 7-το...χρίσμα
' λ ί ” α .
Ξ τ 7 Λ η, _ 'αΕκανα βλακεια»_
Το κακο'πρὡτμίωρἶ =
~~ οι ουσ διορθωτικε5'κινήσειΞ
τα τ“6#3Ο'¦καί στο'ήμίχρονο
ήου εφ'ε'ραν'ίαορροπίο και
ή προετοιμασία γῖατ'ο'πλανο του
· Βελγίου με λουτρουμπή:Άαγο
:και Ζεκ“ύῖΣτδῖταρα.“ ένα
_ με' ¦
_Ρειπε ο Σαντσεθ
__ Ι τ  ,Δ Ο . ζ “ ιατπναπο ολπ
:4 Ρ Β κ . *Ἡ Υ β
ΝΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗ Μ' "ΜΜΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Δ|ΔΥΝΟ·ΦΟΤ|ή,
~· γ οριικήιίκοτ που Ετιιιετικο 45ιεήιο κοιιιι>ι τιιικ απο
στή Ο'
ΒΛΕ|'|Ε| ΓΚὁΥΤ|ΕΡΕΣ ΚΔ' Π|ΕΖΕ| |'|Α ΖΛΝ|'|ΡΑΝΟ
μας Α
-'.ε ό Δ Ρ -- ` ' '
γγ, ζ · “' Η ή
τ "Ρ ή
ι. ·_ ' Δ έ
' · ·. ”" ` τ
Κ , Η ¦' τ τ . _.·_;. 4 1. ν _ _ _ γ
' Σε νεο μαέστρο των «ερυθρολευκων» εξελίσσεται
ο Ελλπνα5“. Τσαρι. ενω ο κολομβιανο5 εδωσε τή δική του πολύ
καλή παραστασπ ' Εκτο5 κλίματοε (ξανα) ο Πουλίὁο ' Σίλβα:
«κοντα σε αυτα που Θέλουμε ή εικονα του πρωτου πμιχρονομ»
' Το Σαββατο με τή Φέγενορντ το ντεμπούτο του Φινμπογκασον
Ψἶ:ῖἑ " .ι ·
κετίικιιωιιονεΜΕετιτκοιπκ ή Ι πο εκήιιικ'τικ"ο¦ειτῇΒἩεκι'σῇΜιιτοταυτι
Μακρή", ο ήταν περιμενει Με" ~ οκοκτιι'ττιικκικ Στατική αι“<ται·κι·ιτκπκκ ιιεοκι>ιτιι
ο μμ., κει › τιι αυτή τυποι ¦τ ' τ > Ο·
ε.- - φ· .τ
ΚΑθᾶΡ|ΣΕ| ή ή '
' Εφερε ί.5 εκατ. ευρω ο Νομποα.
που συνεχίζει στή Ροστοφ
' Δπμοσιευματα «στελνουν»
Σερεαο και Τοιβονεν στήν Τούμπα
ι.κοτττοτκήα “ζω ' “
' Μετα τα Με μεἈλκμα·αρ τα Σαραγεβο ·
Ιοι Περιστεριωτεε θελουν σήμερα (Β μἶμ,. Ν5`2)
να επεκτείνουν το σερί' “Δεν θα παίξουμε για το μου.
αλλα για να βαλουμε Ματ» ειπε ο Γρηγορίου