Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΛΚῖ|Ν0ΓΡΑΦ|Α γ . Η  7 "ῦ°ἩΣλΞλΐ$ἔἑιΐἐΣΒἘἔΒἑἔή"ἔἑλΐἔ°"°°
@ο ΞὅΕΕή ε ΑΥΝΤ 0ΝΡΦΥΝΕ θ Πή|ΧΔ|ῖθΥ<ΜΜ||ήΪ|θΥΠθ ι3-| ΣΤΗ ΜΜΜ
 `_ Ρ _ _ Τ ε'εκτελεαει5καικαθεΠ.ς
“ _ γ τι “ 4 7 - · -- ή ειχεαυτιμειοκπα'ολα
' το “πρασινο γκολ
“Ξ - 1 3 των Πέφτω ΜΜΜ
' · ω οι ΜΜΜ ' “Βρακα-“ν
ι 1 _ θ ήτε ζ: στο ντεγιιιουτ0 του
'Μεκορυφαίοτοννεοαποκτπθέντα ι . ξ ι ο ΣόντΟΕθ¦ €ξΟΙΟΠΜΟΞ (Πολυ
αποΑτο6μπτοεμπήκειιει08ε€ἱ  η 7 _ η ο , 7 .ω5 κοφτπ5 Ο ΚΟιιιρΟυμιιικ
(3·Ι τπν Καλλονή) ι - - ι ~ ι
'03ΙκρονοεΓόλλοεΛεΤαλεκ τι ι : ρ Η* 3 ~ ή ξ ή ~ ` 7- "ΤΡ|"^Η
προ των πυλών Με επίθεαπ8
ΑΝΤ|-ΜΑΡΤ|ΝΕΣ
Ο ΡΟΜΕΡΟ
' Φιόνα σήμερα
ατο Αγρίνιο
ο 30κρονοε
μπαλαόόροε
από τα Χιλή
· ΠΑΣ Γιόννινα ·
Παναιτωλικόε 4-Ι
' Σλόθια Σόφιαε
· Ιόνθπ 2-3
ΘΑ ΠΑΝΕ'
Ο ΠΕΡΝ|Σ
Υπέγραψε για Ζ χρονια στον Ηρακλή
ο 3 Ι κρονο5 Σλοβόκοε τερματοαόλακαε
ΜΗ" ῖΕΜ ΑΜΗΝ"
τ Π Ηρθε το βρόθυ
Ε" Μαρόκο. υπογρόοει
ή· ρ ι ο τερματοφύλακαε
_ Με Βενεζουέλα
θα ακολουθήσουν
 αύριο στον Πολωνία
ΠερΕῖρ^ οι" .φωτια χονλκ;
ΛΟΥΚΑΣ |Ν ' ' ι
Π Ο 'απανω αποδέχτηκε το λόθο5 του
ο. ΜΒΜ Μ°ω"Ξ' και εντακθπκε ατι5 προπονήσει5 του πλοκ,
 Μρ"ΜΜ6Μ' ο Αργεντινοε επιμένει και παραμενει _
ΜΜΜ ΜΝ στον απομόνωαπ ' Τοόντορ: «Η κρισπ ¦ι >
ατπκ' αδενα ιετο Σα 'ότι ζ .“ .
'^"ἴ°"Ρ°ϊω"“ ω Υ” ' ν ββ· » ' Ραντουλιταα: «Μεγαλα ομαδα
ο Αμπντοόν
 ο  με τεραστια ιστορια ο Παναθπνοϊκόε.
είμαι υπερήφανοε που υπέγραψα»
 ' Οσα πρέπει να ξέρετε για τον φιλόζωο