Πρωτοσέλιδο Έθνος: Συμφωνία ή Grexit
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
8 ιογΛιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ί0Π7
Ι.30€
Με κριμα κΑι
κγΝητετικο ρνο:2.50€
Μγσοι 8 ΑΛΗθΕ|ΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΗΤΟΥΣ ΚΡΑΧΤΕΣ
    θΝΟΣ   ὰ
ΤΕΛΕΣ|ΓΡΑΦΟ 48 ΟΡΩΝ ΠΑ Τ|Σ ΕΛΛΗΝ|κΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ' ΜΕΝ"
ΤΙΜΜ!
Καταθέσαμε Ἡ8
προτασει8 μα8.
Η διαδικασία θα
είναι ταχύτατη
ΤΥΧΗ Με Χωρα8 κρίνεται ενιό5
48 ωρών μετα το χθεσινό τελεσίγραφο των Ευρωπαίων για την αμεση
καταθεση πακέτου προτασεων ῖΠ$ Αθηνα8. ώστε να επιτευχθεί διετη8 συμφωνία και να αποτραπεί την ύστατη ώρα
η έξοδοε από το ευρώ. Οι Ευρωπαίοι
πγὲτεε και ο πρόεδροε Με Κομισιόν
ξεκαθαρισαν Πω8 αν δεν επέλθει συμβιβασμόε την Κυριακη, η Σύνοδοε Κορυφη8 θα λαβει αΠοφασειε για το λε·
γόμενο «μαύρο σεναριο». 3·9
Μ ΜΡΠΞΜΝΜ
οι Δ|ΑΦΩΝ|ΕΣ: Η γαλλική
πρόταση για συμφωνίαγέφυρα και το «όλα ή τίποτα»
τη5 Γερμανία5
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ= Τηλεφώνημα·κεραυνόε από Ομπόμα σε Αλέξη και Ανγκελα
ΝΑΤ' ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ 288
Το «μαύρο» σενόριο και η
διαδικασία «διαζυγίου»
κρότου5-μέλου5 από την ΕΕ
Η καγκελόρισε Ανγκελα Μέρκελ σερβίρει καφέ στον πρωθυπουργό Αλέξη Τ
ηηιιιη;ΜΜΜΜ τη·
σίπρα
Συζητάμε μόνο
ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα με
Προαπαιτουμενα
· ΩΛΑΝΤ= Η λύση είναι
εφικτό ακόμη και την
ύστατη στιγμη
ο τισγΝκεΡ= Εχουμε επεξεργαστεί σενόριο για έξοδο
τη5 Ελλάδαε από το ευρώ
Η ΜΕΤΡΑ
Σκληρό Πακέτο γ
με μεταρρυθμίσει8, 
φορολογία
και ασφαλιστικό