Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σε δίνη η χώρα. Ο λαός σε περιπέτεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ισνΝισγ εσι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: τριτο
|.30€
~ Υ ΜΝ! :τι .ΜΜΜ η, τη.: τη 'τι τι
Ρολά κατεβάζουν οι
τράπεζεε για τουλάκιστον 6 ημέρεε
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠ'Β'ΩΣΗΣ ΜΕ
ΤΟ (ΞΑΡ|ΤΑΕ €ΟΝΤΡΟΕ
· Τι θα ισχύει στιε συναλλαγέ8 με
Χρεωστικέ8 και Πιστωτικέ8 κάρτε8
· Μεγάλα Προβλήματα στι8 επιχειρήσω.
αΠο την έλλειψη ρευστότητα8
· Μετ' εμηοδίων οι εισαγωγἑ8 Προϊόντων
ΚΛΕ|ΣΤ0 ΧΑ' το ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ἔ ΜΕ ΠΤΩΣΗ
ΑΝΟ|ΞΑΝ Ο' ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣ|Α 4-2σ.29-32
τΖΑκ ΜΟΥ ΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΑ|ΟΥΣ
`θΝ()Σ
ΣΕ ΜΝ" Η ΧΩΡΑ
ο λαόε σε περιπέτεια
Πρώτα
η Ελλάδα
Ο ΧΡΟΝΟΣ είναι απελπιστικά λίγσε. Μὁλ|8 η
σημερινη και άλλε8 έξι
ημέρεε. Είναι, άμωε.
υηεραρκετέε για όσου8
θέλουν να σταθούν
σοβαρά και υπεύθυνα
απέναντι στην ιστορι·
κά υηοκρὲωση που καλσύμαστε να εκπληρώσσυμε. διακηρύσσσντα8 ότι η Ευρωπη
ήταν και θα παραμείνει τσ σπίτι μα8.
ΣΥΝΕΧΣ|Α ΣΕΑ. 3
ΛΥΣΗ ΠΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΡ|Ν ΑΠΟ Τ|Σ 5 |ΟΥΛ|Ογ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ. ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ
και ΑΡΘΡΑ ΠΑ
Τ|Σ ΔΡΑΜΑτικΕΣ
ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΣΕ 
ΣΕΑ|ΔΕΣ
τιι~=ιιιτιιιιιιιι·ιντηιιιιιιιιιηιιιΝΜΜΜ"ΗιιμΝιιιιιιιιΜιΜιΜΜΜ'"η|.ιιιιι|ιΜιι¦ΜΛΙΜΝΗιιιι“|ιιΝιιιΜΜΜΜΜΗΝ"ΜΝΗΜΗ'ΜΜΜιιιιιιιΜιιιιεΜεΜΜΜΜπιΙιιιι|ιιιιι|ιΜι:ιιιιιιΜιιιιιιιΜι:ΜηΜιιι“ωΜΛΜΜΜι·ε“ιιι=μιιιιιιι4ωνα τη: ιν η η
ιιΔΜιιιιι ΜΜΜ ΒΑΝκ
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ'ΠΡΑΣ
Νέο αίτημα για
Παράταση του
Προγράμματοε
Επιστολή του πρωθυπουργού στου5
ι8 ηγέτε5 τη5 Ευρωζώνη8.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ .
Παρτε Πισω το δημοψηφισμα και
εΠιστρεψτε στι8 διαιτραγματευσειε
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Εκκληση στου8 σοσιαλιστε8 ηγετε8 για εκτακτη Σύνοδο Κορυφη8