Πρωτοσέλιδο Real News: Πολιτική κίνηση υψηλού ρίσκου!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ι·εσ'.9τ
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
ΣΤΕΛΝΕ| ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ Λ|κΑΣΤΗΡ'Α
4 δισ. ευρω _
χ“! η Λευκωσία
απο την Αθηνα
στιγμη για τη χωρα μα5
ιι κρατικα εῆεγχομενη
Λαικιι Τοαπε1α Κυπρου
:ειπα αποΖιιμιωσιι
για το κουρεμα των
εΛῇιινικων οτιοῆογων
ΜΑΚ ΜΒΝΕΥ
Το ΠΟΡ|ΣΜΑ Γ|Α
ΠΣ ΥΠΟΗΛ0ΠΕΣ
ΠΑ' το ΣΧΕΛ|0
«ΠΥθ|Α»
ΣΕΛ. 32·33
η «ασημένια 6ραΧμη»,
ο στρατσε του Ροντσυ και
ο πρακτορα5 Νι||ιαιη Με"
9|||Μ'!Α!!!|||!!!!!!!Μ
"Με οι εξοπῆισμοι Ξ
«εκτοξευσαν»
το εῆῆειμμα
. το 2009
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡ'θΜ0Σ
ΦΥΛΛΟΥ 345
Β' ΕΚΔΟΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ζ ο ΤΥΧΕΡΑ ΜΑΠΑ
ΗΜΟΥΝ 6 'ΒΡΕ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΗ!! ΠΑ ο.
$ΗΕΟΟΤΕ|_ 
ΗΟΤΕ|_5 ὰ ΠΕ50ΠΤ5
ο ΑΛΕΞΗΣ ιΜΗΝΑΣ: 11ΑΙΖΒτ ΤΑ ΡΒΣΤΑ Τον
ΠσΛιτη(η κίνηση
υψηῆσυ ρίσκου!
το ΠΑΡΑΣΚΗΝ|0
τη: ΔΡΑηΑτικιιι
ΑηοσΑιιιι τη
ΔηησυιιοιτηΑ ο
τη: 5 ιονΛιον ηηΑ
το ΤΕΛ"ΡΑ00
του Μηηπηη
· "ΩΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ
οι Ευρωπαίοι ηγέτε5 και
πώ5 υποδέχθπκαν την
αποφαση του πρωθυπουργού
οι αρχηγοί των κομμάτων >
τπ8 αντιποῆίτευση5
?-ἶ'·έζ;“.
Ε _Γ Μ,
ῖ“ιΜ'
“ Η  την
~:··ι“ε1ιιι ΖΗΝ ··
62; ΘΕΜΜΑ;
.·-·-ἩΡιἐίἔἴἶΔκι
“ΣιΜΝΜΜΠΠϋΝΗΡ ιιΜ'>ιΝ]ι"
ΓΡΑΜΜΗ ΣἴΗΡ|ΞΗΣ. ΠΜ
©ΠΛ.Μ4Ξ
Ματ Φ|ΛΗΣ
«Το δημσψηφτσμα είναι
μηνυμα σε 63η την
Ευρώπη. Δεν φοβόμαστε,
δεν εκβιαζομαστσ»