Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Λ. Κυρίτσα
' <ΞΕχοιιμε Πολλές
Χ εναλλακτικές λύσεις»
σελ. 8
Γ. Παγουλάτος
Δ α _ η' Ι Δ.. Ι
ΜἔΜἔΜ Ι Ι. - >  ;- <<|-| διαπραγματει1σα
θἔΐΣ"ἔΜἔέ^° “' ο _ '  τ = ήταν καταστροφική»
ΗΟΜΕ ΕΝΤΕΠΤ^|ΝΜΕΝΤ “ | > 4 ελ 
. ` σ .
Σλούκαςτέλος¦  Δ
σε αναζήτηση 
κνΡιΑκΑττκι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ #Δ|ΑΝΕΜΕ|Ἀ| ΔΩΡΕΑΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #328 // 28_Οό_Έ 5
Κατώτεροι των Περιστασεων οι  ο ι Μέι  ο - 
Μεταξύ καΚή8 συμΦωνία5 και καταρο Βέττα ξΙτ8
Δραματικε8 διαπραγματευσει8 για λυσΠ¦ιΞη818λἔΡτ(1ΙΠ8 στιγμΙτ8 σελ- £_6' Μ Ι ΜΒ
κ Π-Π ι /
ΑΡΜ0Δ|ΠΣ ΡΥΒΜ|ΣΤΗΣ: ΕΕΕ|'| - Η ΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤλ|
  ΜΒΜ ΣΕ ΜΒΜ ΑΝΩ ΤΩΝ Η ΕΤΗ". Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΣΕ' ΜΝΗΜΗΣ
· ΕΒ|ΣΜΠΥ ΚΔ' ΑΠΩΛΕ|ΑΣ ΠΕΡ|ΠΥΣ|ΑΣ - ΓΗ Η Η || ΣΤ"Ρ|= Η Σ¦ "Η