Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γ _' _ ι γ .
-- Γ! ' - 9 .τ ~
- Α· 4 εκ
β   Ι Π ή η ' - .ὁ τη ¦ ¦“ `
.  ῇ  η  >_
Ξ' 2 Η | Ύ · ί· :ζ  .
ξ έ, ΒΑ5κΕτ£ΕΑουἔ
ή ἔ·ΕρυθρόΣἔὐκησιγουρια
ΒΕΑτΡο,ΜογΣικΗ, Ι ι τ - '  ζ _¦ ο 1 = ¦ ιν , μΧ .
τΕΧΝΕΣ,υΡΕ5ιΎιΕ, _ _ - .ι ί _ Π ι . £
0Μ0ΡΦιΔ,Μ0ΔΑ, _ Ι ¦ _ Ι ι ¦
ΥΓΕΜ·0Δ0Σ ¦ 67ΠρασιΨ αΒεΒαιοτητα
  · · έΞΧ:3ιτ
Η0Μἐ ΕΝτΕκτἈιΝΜΕΝτ Ι .. ›
ΝΝνν.ίτεε-ευηαεγ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #32? // 2] _06_Ί 5
Λ|Γ0 ΑΚ0Μ|·|
Ο Το δίλιιμμα «συμφωνία ή ρήξΙι» θα απαντΙιθει
τα Δευτέρα σε έκτακτα σύνοδο κορυΦΙί8
Ο Τελευταία εξοδοε με σενάρια ΠαράτασΙιε
του Προγραμματοε και τραπεζική ταραΧή
Ο Το μήνυμα τΙιε Πλατεία8 και οι αναπόφευκτε8
Πολιτικε8 εξελίξει8
Ο Ε Κατρουγκαλοε: «Θα υπαρξει δίκαια συμφωνία»
σελ. Δ. 8. Ι2. Μ