Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καθοριστικό ραντεβού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηεΠετηΡοΠκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 |τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου:25.795
Η Ελλάδα να παρουσιάσει
εμπεριστατωμένες προτάσεις
οτ Ε: Κανονικά προχωρά
το επενδυτικό πλάνο των 2 δισ.
σήμερα στη Ν
θετικά μηνύματα
από τις εξαγωγές
Αισθητή αύξηση ί4,8% παρουσίασαν οι εξαγωγές
ελληνικών αγαθών στο πρώτο τετράμηνο (χωρίς τα
πετρελαιοειδή). εξέλιξη που προκαλει αισιοδοξία
στους εξαγωγείς, δεδομένου ότι επιτυγχάνεται σε
περίοδο έντονης αβεβαιότητας. >7
00ΣΑ: Πρόοδος στη μάχη
κατά της φοροαποφυγής
Πρόοδο στις προσπάθειες αντιμειώπισης της φόρωποφυγής από μεγάλες επιχειρήσεις διαπιστώνει ο
ΟΟΣΑ, με ανώτατο αξιωματούχο του να αναφέρει
ότι ήδη ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές
επιχειρήσεις στον κόσμο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αλλαγών στην εταιρική διάρθρωση που
τους επετρεπε την αποφυγή καταβολής φόρων. >26
Ετήστες μεταβολές σαιτ μετάπσίηση
6 5.3
4 _3.4Τ _35_
2 ΠΠ Π
- Σεπ. Οκτ. Νοέ Δεκ |αν. Φεβ. Πάρι. Απρ.
_ 2οι4_ - _
Εβδόμη μηνιαία άνοδος
της μεταποιητικής παραγωγής
Αντοχές επιδεικνύει η μεταποιητική παραγωγή,
καθώς, παρά την έντονη αβεβαιότητα και τις δραματικές συνθήκες ρευστότητας, τον Απρίλιο κατέγραψε
νέα άνοδο, για έβδομο συνεχόμενο μήνα. >6
Χειρόφρενο βάζει
η αγορά αυτοκινήτου
Με τη φορολογική πολιτική στον τομέα του αυτοκινήτου να βρίσκεται, εδώ και πολλές ημέρες,
κυριολεκτικά, στον αέρα, μετά τις πρώτες γενικές
ανακοινώσεις των κυβερνητικών προθέσεων για τις
αλλαγές που σκοπεύει να επιφέρει προς την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής των βαρών
στους καταναλωτές, η αγορά παραμένει «παγωμένη». >9
Τα κέρδη αυξάνονται,
τα μερίσματα μειώνονται
Η οικονομία της Ευρώπης ανακάμπτει ολοένα και
περισσότερο μετά τη λήψη των νέων μέτρων στήριξης από την ΕΚΤ και τα εταιρικά κέρδη
αυξάνονται. Ωστόσο, η αναλογία των εσόδων των
επιχειρήσεων που πρόκειται να επιστραφούν στους
μετόχους το 2015 πιθανότατα να είναι η μικρότερη
στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. >26
ΑΠό τη σημερινή συνάντηση ΤσίΠ ρα - Μέρκελ - Ολάντ στις Βρυξέλλες Περνάει η συμφωνία
Ι(αθσ ριστικό ραντε βοά
Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, διαρροές και διαψεύσεις
Η οημε ρινή τριμε ρής συνάνιηση ΤσίΠρα-Μέρκελ-Ολάντ, στις Βρυξέλλες,
ίσως αΠοδειχθεί κομβικής σημασίας
για την κυβέρνηση και κυρίως για ιη
Χώρα, δεδομένου ότι θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό κατά Πόσο οι δύο Πλευρές είναι έτοιμες να καταλήξουν σε μια
κοινά αΠοδεκιη συμφωνία. Τις τελευταίες 36 ώρες Που βρίσκεται στις Βρυξέλλες το κυβερνητικό κλιμάκιο, υΠό
τους στενούς συνεργάτες του ΠρωθυΠου ργού, είχε συνεχείς διαβουλεύσεις
με τον αρμόδιο εΠίτρσΠο Πιερ Μοσκοβισί με στόχο ΠινΠροσέγγιση των
αΠόψεων σε βασικό ζητήματα. Στο ερώιημα αν η Προσέγγιση Που εΠιτεύΧθηκε σε βασικά θέματα, κυρίως στο
δημοσιονομικό, ηταν αρκειη, η αΠάνιηση θα δοθεί σήμερα μετά την τριμερή συνάντηση. Ωστόσο, με δεδομένο ότι Βερολίνο και Παρίσι είχαν θέσει ως ΠροϋΠόθεση για Πι διεξαγωγή
ιης συνάνιησης ιην εΠίτευξη σημαντικής Προόδου στις διαΠραγματεύσεις,
το γεγονός ότι συναίνεσαν στο να γίνει
είναι ένα καλό σημάδι, Που δημιουργεί Προσδοκίες για εΠίτευξη συμφωνίας μέσα στις εΠόμενες μέρες. Η χθεσινή μέρα είχε εντονότατσ Παρασκήνιο
Που καταδεικνύει και το Πρόβλημα της
Πολυφώνίας και της σύγχυσης Που
μΠσρεί να Προκληθεί. >4-5, 29
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος
πρόεδρος Φρανσουά 0λάντ σε στιγμιότυπα από προηγούμενη συνάντησή τους. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε χθες τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡ|ΖΑ για να ζητήσει τη
στήριξη των κυβερνητικών ενεργειών. Πρόσθετες δυσκολίες εγείρονται από το εσωτερικό
του ΣΥΡ|ΖΑ, με ομάδα βουλευτών να εισηγείται αλλαγή πλεύσης.
[Π. Βαλαβάνη]
Ερχεται
νέο μίνι
φορολογικό
νομοσχέδιο
Ενα νέο μίνι φορολογικό νομοσχέδιο σχεδιάζει να καταθέσει
στη Βουλή, την εΠόμενη εβδομόδα, η κυβέρνηση, με το οΠοίο
θα αίρονται φορολογικές αδυτίες
Που έχουν εντοΠιστεί κατά τις
Πρώτες ημέρες υΠσβολής των
δηλώσεων. Συγκεκριμένα, θα
διορθώνονται αδυάες Που έχουν
εντοΠιστεί κατά την εφαρμογή
τωντεκμηρίων Που οδηγούν στην
υΠερφσρσλόγηση των υΠόχρεων, ενώ εξετάζεται να Περιληφθεί και διάταξη με ιην οΠσία
θα αυξάνεται ακόμη Περισσότερο το σοηιιε - έκΠτωση Που
ισχύει για την εφάΠαξ εξόφληση
του φόρου εισοδήματος αΠό τους
συνεΠείς φορολογούμενους και
το οΠοίο σήμερα είναι 2%. >4-5
[ΦΠΑ] Τι Περιλαμβάνει το εΠικαι ρσΠσιημένσ κείμενο της κο βέ ρνησης Προς τους θεσμούς
«ΤσιμΠημένσι» συντελεστές στη νέα Πρόταση
Βελτιωμένη Πρόταση όσον αφορά το
νέο καθεστώς του ΦΠΑ Πε ριλαμ βάνεται στο εΠικαιροΠοιημένο κείμενο
Που αΠέστειλε η κυβέρνηση στους θεσμούς. Συγκεκριμένα, στο τραΠέζι των
διαβουλεύ σεων η κυ βέρνηση καταθέτει και Πάλι τρεις συντελεστές, όμως
Προχωρά στην αύξηση του υΠερμειωμένου και του μειωμένου συντελεστή,
ενώ διαιηρεί αμετάβλητο στο 23% τον
υψηλό, Προκειμένου να καταφέρει να
αντλήσει, σύμφωνα με τους υΠολογισμσύς του οικονομικού εΠιτελείου,
αΠό την αγορά έσοδα ύψους 1,5 δισ.
ευρώ και έτσι να έρθει ακόμη Πιο κοντά στο 1,8 δισ. ευρώ Που εΠιθυμούν
οι δανειστές. >4-5
Επιστρέφει
στην Ελλάδα
η Παττίοττ
Στην Μηκή ξενοδοχειακή
(ΠΜ ΜΜΜ' 0 όμιλος
Μπίστι |ητεηηύοηε|,
σύμφωνα με αποκλειστικές
ΜΜΜ της
«Ναυτεμπορικής». Ο
πολυεθνικός ξενοδοχειακός
όμιλος ξεκινά συνεργασία με
πολύ γνωστή κρητική
τουριστική επιχείρηση. >16
Ημέρες του '65
στην αγορά
τσιμέντου
Πίσω στο 1965 έχει γυρίσει η
Ελλάδα όσον αφορά ιην κατανάλωση τσιμέντου. Παρά ιη μικρή αύξηση στην κατανάλωση
τσιμέντου Που υΠήρξε Πέρυσι,
η Προοπτική δεν δείχνει ευοίώνη. >ί 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα