Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27 05
ΤσΙΑᾶΠῇι ε
ΚΕ Ϊ Ξ  ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΠΟ5ΡΟ ΗΤ
Παω Θα βραμν τα ειδικα αμτακαλλατα αμε
αελίδε5 Με εφαμερίδα5 κερδίζαμν ααα ένα μοναδικό
_> ,ΜΑ Ϊ Α _ μ , έ`Ι  γ ¦ Ο Ύ έ
4 Ι χ Σ μ :71 1η |ῖ= 11η ¦ ω!! Μ αχ ν Η 'ΗΤ χμμ Ο] 'η
`έι ;^ “7 η' ~ ¦ Α :ζ Ι _: η Ι Ψ η”  έ:: μ Ϊ , `_ 1 ; / ' Ι
' Η ΔΥΝΑΜ|ΚΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΟΔΗΓΕ| ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ «ΚΑΘΑΡΟ»
ΚΑ| ΜΕ ΑΔΕ|ΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ Λ|ΓΚ
< ΞΝ¦· 'ημμ.·¦¦Μ" χο· ι :¦η·“·“η.Δ
Ι Η ` η
ΝΤΝ|ΠΡΟ - ΣΕΒ|ΛΛΗ
Γ|Α ΤΗΝ ΚΟΥΠΑ ζ ' Ξ
Π ΠΡΑ-Μπα '1 'έ
 ΤΕΛΙΚΟ
Ξ Ι η' Ρ
¦ κ < ¦ ¦
Ι / Ι Ι
/ / η Σ <
κ Χ ¦ χ ¦
/ 1 ¦ κ Ι
 ` Ϊ 7(
Τ|ΜΗ:1,30€ Α7 
' ΦΟΥΛ ΠΑ ΝΤΑΜΠΛ Ο ΠΑΟΚ
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΛ|ΚΟ ©
ΜΕ ΤΟΝ Δ|ΟΜΗΔΗ ΑΡΓΟΥΣ
Ξ[email protected]ΜῖΜ ΜΠΕ 
11 ΜΙΜΠ@Ο  ΠΜ
 ΜΑΜΑ παπα
 πα Μα@ΑΞ
ΑΜ Σελ 2
ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΜ Σελ 19
ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΣΤΕΦΑΝ|ΔΗΣ
' Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ Μ|Λ|ΤΣ
1. Δ'8" ! ί η
Αα@κΑΑ  .15 . .
Το Η Ξ
ΚΟΝΤΡΕΡΑΣ  “Μ
Κ   η 'Μ Η .¦ 7. : κ
`(>. '
ΕΟΟΤΑ|-|- |-ΕΑΟΟΕ
Μ' Σελ 18
Ά Η ' ϊ
' Μ©Ν@ ΜΗΚΗ
Δ|ΑΤΗΡΕ| Ο ΠΑΟΚ
Τ|Σ ΕΛΠ|ΔΕΣ ΤΟΥ
ΡΡΕΥξΕ
ΠΓΝΑ Α
' ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΑΔΕ|Α ΑΕΛ
ΚΑ| ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
' Ο ΚΟΥΓ|ΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕ
ΜΕ ΠΗΛΑΔΑΚΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΕ
ΝΟΒΑ?
ΗΜ' .ΕΑ Μίκα-κκ  “ Α
ΜΜΜ Α ”
ΚΑΕ ΑΡΗΣ
α [Απ
· ΡΑΝΤΕΒΟΥ κΑΑΑΣ Με
κοΝΤοΝΗ κΑ| ΦογΤΜποΑ Ἡ...
Α|Γκ ΠΜ ΑΘΗΝΑ Χ κ  Η'
-  «Κακὡ5
τα Παρατήσαμε»
' Μαργαρίτη5: «Χάσαμε
την ηρεμία μα5›ὶ4
' ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΑΠ)Ν|Σ|'|ΚΕΣ
ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ Ν|ΕΚ ΟΑΕ|5
ΗΑΕ|- ΚΑ| ΠΡΟΣΠΜΟ
3Ε.ΟΟΟ ΕΥΡΩ
Η ΓΕΝ|ΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΤΡΗΣ
Ξ Σελ 38,39 Σελ. 36,37