Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΑΒΕΔ|Α'ΒΕἴ[| ΠΑιΞΤΕ Με ΤιΣ πΡοΤΑΣΕιΣ ΜΑΣ ΠΑ ΜΑΜΑ ιΕΑουΕ κΑι πΑΕἱ οι» Μπιτ ιΕΑουΕ
` Δ κ Δ
 ι ν Δ τ ; κιΑογ:319 | ΤΕΤΑΡΤΗ 27/05/2015 | ΤΙΜΗ 1.3ο€ ΗΑΘ£ῳ “Σ
1με· Η .Δ 7! 7  ·Τ ,
ΠΕΒ ΑΑΕ ι ι 
Σ φ Ο “ Δ Ἀ μ ύ
 κ Τ ΑωΘριαμβος |'|απαθαναοακη
Ι Ι Ν | £Μ / Τ Χ ?ΡΟΚ/ω ΡΑΝΤΕΒ°γ ΣΤ° ὅ Φωτογροφίο
Τ . ι , « Τ “ Μό την άφιξή του
[  ῦ έ 77 . . ἔ_ μ Ξζ@ ΚΑΠΑΝ:οΓ^Ε|°» : ὶ ι ¦ μετά την επιτυχίο
 · Ρ 6 4 Σ η · κ γ' στην Αθήνο
(  Δ η ' ΑΝΑΝΕΩΝοΥΝ ιΝΤ:οτΑοΥ, ζ Π `
ΚΔ' ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ! ΜπΑΡΤοΑιΝι, χογΑΝΤΕΡΣοΝ,
Ο ῆόγος στον κόουτς γιοη Χομόγεῇο στο γρ9¦φείο |
έ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ΠΟΥΡ'|'ΟΥΑ|Α|·|Σ Μσκη !ω0ννιη
@Μπῇῇἔ ΓΗΠΕΔΟ κΑι ΡιΞΤΕ
 ΜΜΜ ΒΑΝΑ ΗΤΤΑ ιΤΑομ 83-58 
 -·-·- ι ·. #2 |` °:ἶ:Ξ;ΞύΖπε ΑΠΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑ|κο
ΕΥκΑιΡιΑ 'ὲ“ Δ | Ι
 Ι ί ΣεΑ.5-ιι,48 ` _ κι γ οῆῆό.“
ΠΑ 1" ΘΕΣΗ ε  Ν ἶΕ^'8"ῦ
ΣΤΑ τιΑΕι οΦ 884 ==== Η Τ '
θέῆει νο `
το εῆέγχει όῆο “ ι ότι μπορεί,
"ΑΟκ¦ Το ΧΑΝΤΜΠΟΛ κΕΡΑ|ΖΕ|
 Δ|οΜ"Δ", "^|ΡΝΕ| ΝΤ^Μ"^
Η Ξ ῦ Ψ μ 0 ”Ο
ἐξ ω Με σφραγιδα Γκαρσια. ΣΑΜΟ 
Τ 7 έ)κ°τ° Π°ν°θηνωκ°“ /; _“_ _ ι Σ· Δ Δ ._ ο;» έ Ο Ο Ο
 ΠΑ Ν ΑογκΑΣ
Ο· ι “Θ ι
Αἑο τη Χιῆη
Ι ·` . Π Ζημιές στο Τέμπη ΜΙ ἐυ " μΞνι)μο οιοιοδοξίος 1/
ΣΤΗΝ ΤΡ|ΕΤ|Α 84 ιΤΑικΤΕΣ - Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΑ ΠΑΟΚ
κογιΤοΝι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα