Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ι »  έ 
ΜΩ- =  ο ·ΒΜωω|ΜωΘ|ωων ·°·
ΜΑΜ ΜΑΣ· γ' χ 
Ι0γΣ“ΜΕΜΜ Μ 
97?Ἡ09 4Ί6Ί6