Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16 05
Ο Γκαρσία πέρασε το κατώφπι της
Τούμπας¦ έπαιξε με την ομαδαΙ
αποθεώθήκε από όπο το γήπεδοΙ
δεν έκανε δήπώσεις ακοπουθώντας
την απόφαση για «οπ·ιεττỦ
“από καταπαΒε όπος ο κόσμος
ότι αυτός ο ανθρωπος πρέπει
να μείνει στην Τούμπα
(Ι Ι · ~ Ύ ' 
Εδώ ανήκεις!
 ΟΗαιοικΗΣΗ _Ἑ Η;
 7  Με. -ΣνΝΕχι:Ει“ · - 7
___ -Τ
ξ ζ _
Το «ΣΑΒΑΡι»
ΠΑ ΤΕΧΝ. ΔιεγογΝΤΗ
συμφωνήσει,
δίνουν και παίρνουν·
κ·ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ  ~
¦πΕΡΑΣε Μια ΜΕΡ
ο ΜΑΗ!"
«Μπι» Τον
κ'/ εἴ κ0ΝΤοΝΗΣ: ί
τα 7Ϊ¦ 
, ὶ ο·Ἑ;Δ::ωΛ .
“αλλα και τ
“ ή: β εἰ' _Ωή·Ρ · ·
ο σα ΑΕΚ
Η' ΧΡΟΝ|Α ΤΕΛΕ|ΩΝΕ|
ΣΤ|Σ 30 |ΟΥΝ|ΟΥ»
:`ΠΑΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
4|Α|'|Ο ΑΡΗ ΣΕ ΕΥΡΩΑ|ΓΚΑ
σε; >_ με
Ο ΑΡΗΣ ΠΗΡΕ 100
Ε|Σ|ΤΗΡ|Α Γ|Α ΑΥΡ|Ο
και ΜΒΜ
ΔΥΟ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΕΣ ΣΕ Μ|Α!
ΤΡΑΦ0ΥΝ¦ Β||.|.ΑΠΑ8, ΚΩΣΤΑΡΑΣ, Κ|Μ|'|ΑΡ|·|Σ, Τ8ΑΤΑ|.Α8, ΣΤΕΡΤ|0Υ,
682688 ΑΠΑΜΚ|·|Σ,ΑΝΤ|800Κ,ΒΠΖΖΕΠ ΒΕΑΤΕΠ,ΑΥΤΟΚΡΑΤ0ΡΑΣ,ΑΡ|ΣΤΕΡ0ΧΕ|ΡΑΣ 270ίχημᾶ
Ο ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΑΤΟ «ΣΤΟ|ΧΗΜΑ›χ, ΠΑΜΕ |'|Α ΡΕΚΟΡ ΕΠ|ΤΥΧ|ΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝ|
Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΗΡΑ Τ|Α ΑΔΕ|Α
Τεῇείωσε γρήγορα ή χθεσινή
Γενική Σανέῆεασή της ΠΑΕ
«Έξω» ο Πεύὁνὲ για
3 εβδομαδες
Ἐπαθε θῆόσή
ΣΕΛ_11-18
¦¦ _ δ
+=+ω#
ΜΝ πινει· ι:ια¦οο› Με ΜΜΜ
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑ
ΤΟ 2-0 Ο «Δ|ΚΕΦΜΟΣ»
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΠΑΟΚ (ΠΑ|ΔΕΣ)
”πα " Τ Φωτορεπορτάζ και ί
` Η  · ι ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα