Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μ! 25 [ΜΜΟ ΠΟ|!ί|Μ#ΤΟ ΠΟ ΜΜΟ/Οί ΜΜΟ @ΒΗΜΑ
ΜΑΜ ΜΜΜ/ί! 75 /|ΟίΉΜΤΟ7[
ΑΡΜΟΔίΟΣ ΡΥΟΜ|ΣΤΗΣ; ΕΕΕΟ - Ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΤΝ|Α ΕΟ'ΤΡΕΟΕΤΑ| ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΟΝ ΤΟ ΕΤΩΝ - ΤΡΑ Μ Η Η ΠΗΡΕ" Σ; ΤΜΑ ΠΑ|ΞΞ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
_ τ ` ΜΟ"Ο ΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ ΧΟΡΩΝ" ΠΛΕΟΝ ΤΟ" ΕΠΕ" ΑΠΟ ΤΟΝ "ΑΟ
 ΜΑ ΑΝΑΣΑ
[ΜΜΜ ' Νώε κυκλοε ετιαφων σημερα μεταευ των δυο ηλευρων
Που δεν αηακλειεται να αόηγησει στην τελικη συμφωνια
μεσημερι ερχεται ο Λ
.νξί . θ
νννννν.5Θητι8908|.9ι
τετΑι>τιι ισ ΜΑῖον Με ι Αη. ΦΥΛΛΟΥ 3.962 τικ" ισα ε  κΑαιιΜεριΝιι ΑοΛιιτικιι εΦιιΜΞΡ. έ
ΜΜΜ: Ο)
ΠΡΟΧΩΡΑ
ΠΑ ΝΤ|ΟΠ
Π ο Σενεγαλεζαε μενει ελεύθεροε
και στην 'Μανία καθιστούν φαβορί
ταυ5 «ερυθρόλευκαυ5» για την
αηοκτηση του Π Ελεύθερα και
ο Ραμιιίνια το καλοκαίρι ' Αγωνιζὁταν
τα ξημερώματα α Καρίγια
ΟΤΟΕ" ΠΑΤΟ ΟΝΕ|ΡΟ
Αναιωρσωτ ερυθσ-3λευω
ΥιΠ το Οοο-Α τπτ Μ:-5αιτη8
κολπα @
ΜΕ ΓΝΑ/Ἡ
ΚΑί ΕΠΕΝΔΥΤΗ
_ Εηιβεβαιωνει σε αμεαε8 Μἶιεὁἔἐ
1 σνατροηη5 στην Ουοατιονὁία γ κι
__ __ _ Ι ο ΜητρΟησυλοε. διαψευὁει
ο^ρ"5“ΜδέχΜ"Μ Αεκ τη σχεση μαζι του ο Μελιαασνιδη5
(8.30 μ.μ.. Ν82) στον ηρὡτο ταυ5
αγώνα για τα πλέι οφ στα Αλεξανδρειο
ο ι .
`   ' Δ 00
“Μις Μ -›“ΜΜΜω
.  ,  ως ο; Μακ .“
γ "Ο"
 ΜΜ¦.;.;;; . . Μι
ΠΕΒ' Η!Ρ|Σ|ΝΗΜ __ 'Ν~8 ΡΕΠΟΕΑθυΕ
 Μπι" ειτΜ:ίίθΧι Μ·ἔ'ἘΜρΔ8ΐω
 ο Φ  _ _ . _ - ι Μ "ΜΜΟ
ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟ... ιιλι>ιιινοι¦ τκιιιιιΔιιτκοοι αυτο στη Μ
ΒΕΡΟΜΝ . , αυσΜυΜΜΜΜΜΜ ΜΜΟ
~ ΑΝΑΜΟΝΗ
ε .Ωχ ¦ 
.ι -.. μ
Π Για 8η φορα στον τελικα
του Τσαμηιον5 Λιγκ η Μπαρτσελόνα.
ιταυ γνώρισε γλυκια ίιττα στα Μόναχο
με 3-2 υηα την Μησγερν
Π Ημιτελικαε-φωτια στη Μαδρίτη.
Ρεαλ - Γιαυβένταυ8 (9.45 μ.μ., ΜΕΡΗ)
' Μαλι5 στην Ενωση ηαρουν
τι5 καθαρογραμμενε5 αηοφασει8
του ΣτΕ. θα τι5 καταθέσουν
στον φακελο τη5 οικοδομικηε αδειαε
' Στην αναμονη και για τον Λαφαζόνη
' Νίκη και καλη εμφανιση θέλει στη
Λαρισα ο Δελλα5 (6 μμ. ΟΤΕ 5ραττ Ι)