Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, η πευιι;ἑΏἔΞωἔ$ 01... Ρ0ΔΕΣ ΤΩΝ ΧΑΜΑΜ"
 Τιμη: εε ι _
ί τι ε ε Σ ' “ί
ΗΒΗ/5 Ρ Π 858% ο η] λ
. η πολιτι·κ=Η ο
“ωω.“·ιΜΜ.·· Α
ΜΜΜ Η ΛΥΣΗ] πΑΡΑΡτι-ιΜΑ Στι-ιΝ ΑΘΗΝΑ Με ΕυποΡΕΑΝ ΒΑΝκ (απο) 8' ^?ὲἔο=2?Μ©
"ΑΤ" ΠΡΑ · Οι συζητήσεις με νοσείοηε και Οοειηοτε Μὲ:ἘΘἑθΞ η
' Σελ. 4-5
Η Αποκαλύψεις-«φωτό» για τη
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και
τον όλλοτε ισχυρό της αγορας
'ο Η «καμπόνα» 58,5 εκ. απο το Πεκίνο
λίγο πριν το πρόστιμο-μαμουθ που
έρχεται για τη φοροδιαφυγή και
ν αφορα και τη ΒΜΠ Σελ. 25
Π εοΑΩΡοε ΦΜΑ: ω. 3243
20 ΡΗΟόΕΒΤ8! 4,5-ί-2 Δ|Σ. ΑΠΟ ΞΕΝ0ΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Αλλαγή
στρατηγικής
» Η Ροευπ «χτυπό» Ευρωπαϊκή Πίστη. Μπόμπολας με Άραβες, Περιστέρης με Κινέζους, κκπ με Ενίοοοίεεε, Ι μεσο στην κριση
ο βαξ με Νε||ίπρτσπ. Ακόμα: Ο «Λύκος», ο Δόισς, ο Καμπουρί6ης, το 'ασὡ και τα παντα για τα ποτείε
5 ὁ ἀεὶ·
ΜΝτκοε ετΑεποηογΑοε πλω
Η ΕΞΠΡΕΣ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Εκοιι0ΑΡουσ: Συγχώνευση ο
ι Βιοχόλκο  
ΕΦ|"λῖ"ς “ με Σιόενόρ [7
τον Μανία Π
  ΣγττεΑ1Αιιε .
 Πώς πέτυχε
τ  το<<θαυμα>>
· στην αγορα
πληρωμών
Γιατί αποτελεί
ο: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ τΑ ΟΦΕΛΗ ΜΙΑ: Μ 67 ΜΜΜ ηη Μαιου
ΛΥΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΚΑθΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
για την
Ο πόλεμος από τους
6η ΜΜΟ"  ° ΣΤΟ 3 δΌ· η ρε“ωὁΤΠ" Γερμανούς εφοπλιστές
οτ τΡΑιτΕ21τΕΣ η
· Το ανοιγμα των 82 δισ.
' ' ' » Η γιγόντωση της ελληνικής 88
ο << >›
ΑΠε|λη ΝΤρσΥΚ| γκι κουρεμο ναυτιλίας ενοχλεί το Βερολίνο
740 ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ,
ΒΟΥΛ|ΑΖΟΥΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ 98 ΔΙΣ.
Σελ- '849
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΟ ΡΠΟ]Ε€Τ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 _ ολο το'σχεδιο για
αξιοΠιστίο
ειτενὁυτικο τιῆεονέκτΠμα
 το πακετο Γιουνκε
Εί1Π0ΧΧ ΧΡΗΜΑτιΠΠΡιΑκΗ Α_Ε.Π.Ε,Υ_
ΜΜΟ) Ί" ΧΡΗΜΑ"ί ΜΜΟν ΜΜΜ κι ΑΜ ΤΟΥ ί ΠΜ! ΗΜΜΠΠ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα