Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ϊ ο Μια Μ
 Ἡ ΜοΣ ΦγΜογἰ
` 5 ο Τιμή: 77
 Ἀι_επιχειΡΗ:ειΣ
· ο ι κ ο Η ο ι Α
~ η ο Λ ι τ αν;
" νων.···'η···."
ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
'Η ΝΑΥΑΓΙΟ ΚΑΙ << ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ >> ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Με κοινωνική
απευθυνοτητα
Το ααὁρρητο ιερδιτ  
Μ Η ΑΥΞΗΣΗ ΝΕ"0ΧΙΚ0Υ ΚΕ0Μ0Υ
Το" Λεκου Οίκω τ  ~ 
τα ετατρτεα Ποο
ί _ιπΚαΣκιιΝικο
αοωτοοτατοον οταν ΕΚΕ 7
ιι Πώς «σκιαγραφεί» τον Τσίπρα, τι λεει για Γερμανούς, ΔΝΤ, Ρωσία και τρομοκρατία
Ι έ 7 η τμ Μπρα ντε φερ '
τα <<κλιμα» ¦ μὲ· έ έ 
. . ε ε _ Μπόμπολα με
ΑΠΟ ΤΗΝ Ι :“ 9 τ: Γ . `ῆ γ   Έ; κ " . ι ΜΜΜ Κόκκαλη
ο ο - Στο σφυρί
» Ταί2μετρα Πονκλετοωοαν Η ¦  ζ  β _  ο ] Μ 40 μεγαλο
ΣΤΑ ΑΜΠ Με εκΤ έ  ι ¦ "τα -. ξενοδοχεία
 5% ?ἔν · 
" ΝΤραγκι για ν .
' Ο Βαρδής
στηρίζει
το Μερα “Σεν
τα αντεβοιίτοαΤΑ|ΠΕΔ
με τους επενδυτές Μ
» Τα χθεσινό Μπα με τη Μπίρα.
ΑκολΜείη Με'. που δηλώνει
ΜΜΜ · Προχώρησε σε
ωΜνίσ για 85 Μαιο στη Βραζιλία
Δ'ΑΧΕ|Ρ . γ ν
ΧΑΡΤΟΦΥ ' ή ο
Αμεση ιιῆιτροιρὸρΠση
σεισμούς) _
ειτενὁωτικο τιῆεονἐκτΠμο
νννννν.ΘυτοΧχ.ΩΓ
ΕΠΗ0ΧΧ ΧΡΗΜΑΠΠΗΡ|ΜΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
“μια τον ιΜΜιιατιΜον ΜΜΜ - αυτοι τον μια" τΜιικι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα