Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27 04
Τ|ΤΣΜ
Ο ΣεΛ.16 ια
 πΡο¦ΒΛΗΜ
ε ~ Ο `Ν7;:.;ε¦:ε:“ Μπηε3=ῳ αλλα·Μ 
· -  ανεβηΒεωηΜκοῳΩΦ“Κ
«πΑτΩΜΑΡΑ», ΦΑΞ·Μο,
ΑΓΩΝΑ ΠΑ Το ΜΜΜ
Μ · 3
Πέρασαν με θρίαμβο από
το «Ανθή καραγιαννη»
Ε Τὁ=ΝΤΑΜ|'|Λ  
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Σε γεματοθ
«Παῆατ |
` @ΒΝΕτΑΣ:¦ 7
«ΜΑ ΜΑΑκοΜΗ»
4 · 7 δρό μας έδωσε
κϋ" Δ “ακόμη έναΙ στο 90 ·
' Κ' ' Ήταν και
;9 “ω μέτβΤοι.=.
Μ ῦ '
ΣΤΝ ΤογΜπΑ 
 «ΜΜΠΑΜ
ΣΤΟΝ |ΤΑΝΖ» 9
Ο |ΒΑΝ ΜΕ ΖΑΓΟΡΑ|(|·|, ΒΡΥΖΑ, ΑΤΤΕΑ|Α|·| ΣΤΟ <<ΜΑ|(ΕΑΟΝ|Α ΠΑΛΑΣ»!
έ0 ῆαόξ πῆηαΤαζε χ
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 291 | ΔΕΥΤΕΡΑ 27/04/2015 |Τ|ΜΗ:1.3Ο€
Β€ΞωΞ' Ο
η· Ρ 7 Ἡ 
Ρ ΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΕΜΑΣ¦ «ΕΜΕ
Ἡ .. ¦. .. ΜΒΜ»
ΧΚ! ΕΠΣΜ¦ ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΖ Η θΕΡΜ" ΑΠΕκ^Ε|ΣΕ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝ|κΟ «ΕΚΤΟΣ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα