Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Website

Recognized text:
Eνηµέρωση

ΚΥΡΙΑΚΗ

τώρα!

19

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
π. Γ. ΜΠΙΤΣΑΚΟ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4916/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ∆ΕΘ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Πολιτικές εξελίξεις
σε... τρεις «πράξεις»
Σεβάσµιος
υπηρέτης Θεού
και ανθρώπων
ΣΕΛ. 2

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

∆εκαεπτά σχολεία
µε Τάξεις Υποδοχής
ΣΕΛ. 3

ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

Η... «KATARA»
έδεσε στην Ιθάκη
ΣΕΛ. 2

ΠΡΩΗΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ

Απεβίωσε
ο Κόφι Ανάν

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ «ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ»
∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ 29ης
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

Και νέο
ατύχηµα
στην Πατρών
-Πύργου!
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

«ΚΑΥΤΟ» ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ» ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

O Σεπτέµβριος

φέρνει 15.652 πλειστηριασµούς!
n Επιτάχυνση

n Και πωλήσεις

των διαδικασιών:
Σε 48 αντί
για 70 µέρες
το τρίτο «σφυρί»

επιχειρηµατικών
και καταναλωτικών
δανείων στο πρόγραµµα
των τραπεζών
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 4

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΣΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΛΙΣΣΟΥ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΑ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΠΑΤΡΩΝ),
ΤΙΜΟΘΕΟΣ (ΒΟΣΤΡΩΝ) ΚΑΙ
∆ΑΝΙΗΛ (ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)

Αρχιερατικό
συλλείτουργο
στον Άγ. Ανδρέα
ΣΕΛ. 3

Με αύρα Ιονίου...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Το επόµενο
Σαββατοκύριακο
έχει µπάλα!
ΣΕΛ. 17-20

Ανοίγει η «µίνι» και µαζί, θέµα
κυκλοφοριακού σχεδιασµού...
ΣΕΛ. 3