Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βασιλική ΤΟΝ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Σ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΦΗΜΕΡΙ
ADHNAN
ΕΣΤΙΑ
Τρίτη
9 Ἰουλίου 2024
Παγκρατίου ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Ταυρομενίας
Σελήνη 3.3 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.11' - Δύσις ἡλίου 8.50
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, μέ ἀνέμους βόρειους μέτριους. Θερμ. ἕως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, με μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 36β.
Αριθμ. φύλ. 42895
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Η ΕΡΤ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΧΘΕΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ἔλαβον: Λέ Πέν 10 έκατ. ψήφους, Μελανσόν
7 εκατ. ψήφους, Μακρόν 6,3 εκατ. ψήφους
. Ἀλλά ἡ πλειοψηφία στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο – Γιατί ἡ Κυβέρνησις ἀπέφυγε να πανηγυρίσει τήν «ἧττα»
τῆς Γαλλίδας ὑποψηφίας Προέδρου καί πῶς αὐτό συνδέεται μέ τίς εὐρωπαϊκές φιλοδοξίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ
Κυριάκου Μητσοτάκη - Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή στήν ἐνημέρωση τῶν πολιτικῶν συντακτῶν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Εστίας»
ΑΝ ΗΤΑΝ ἐξαιρετικῶς δύσκολο
νά βρεῖ κανείς στα ειδησεογραφι
κά πρακτορεῖα καί τούς ἐνημερωτι
κούς ἱστοτόπους τά ἀποτελέσματα
τῶν ἐκλογῶν τῆς περασμένης Πέτ
μπτης στήν Βρεταννία, εἶναι πα
ντελῶς ἀδύνατον νά εὕρῃ τόν ἀριθμό τῶν ψηφισάντων προχθές στην
Γαλλία. Ὅσο καί ἄν ψάξει κανείς,
τό μόνο πού θά βρεῖ εἶναι ἡ κατανομή τῶν ἑδρῶν στήν γαλλική ἐθνοσυνέλευση και κάπου καί τά που
σοστά ἐπί τοῦ συνόλου τῶν ἑδρῶν,
πού ἔχει ἐξασφαλίσει το κάθε κόμ
μα. Γιά τίς ψήφους πού ἔλαβαν καί
τό ποσοστό πού ἐκπροσωποῦν ἐπί
τῶν ψηφισάντων τηρεῖται αἰδήμων
σιγή. Καί εἶναι πράγματι αἰδήμων,
διότι ἡ πραγματικότης ἀνατρέπει τό
ἀφήγημα τῆς ἥττας τῆς λεγομένης
«ἀκροδεξιᾶς». Ἀπ᾿ ἐναντίας, δημιουργεῖ ἕνα τεράστιο ερώτημα δημοκρατικῆς νομιμοποιήσεως τόσο
γιά τήν ὅποια κυβέρνηση συγκροτηθεῖ στήν Γαλλία ὅσο καί γιά τόν
ἴδιο τόν Πρόεδρο Μακρόν.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν
εἶναι τό πρῶτο κόμμα στήν Γαλ
λία. Ἔλαβε 10 ἑκατομμύρια ψήφους, ἔναντι μόλις 7 ἑκατομμυρίων τοῦ Νέου Λαϊκού Μετώπου του
φερομένου ὡς «θριαμβευτοῦ» Ζάν
Λύκ Μελανσόν καί 6,3 ἑκατομμυ
ρίων τοῦ τρίτου καί «καταϊδρωμέν
νου» Προέδρου Μακρόν. Τα στοι
χεῖα αὐτά τά ἀπεκάλυψε ἡ ΕΡΤ, γιά
λόγους τούς ὁποίους θά ἀναλύσου
με παρακάτω, σε συνδυασμό μέ τόν
σχολιασμό τῶν ἀποτελεσμάτων
ἀπό τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο
Παῦλο Μαρινάκη.
Ὁ τελευταῖος τηρῶν ἀποστάσεις ἀπό τήν στάση του συνόλου
σχεδόν τῶν κομμάτων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος ἀπέφυ
γε να θριαμβολογήσει καί ἀνέφερε
ὅτι ἡ ἐτυμηγορία τῶν πολιτῶν σέ
κάθε κράτος εἶναι ἀπολύτως σεβαστή, ἐπισημαίνοντας πώς κάθε σύ
γκρισις μεταξύ Ελλάδος καί Γαλλί
ας σε πολιτικό ἐπίπεδο εἶναι «ἀπό
λίγο ἕως πολύ ἐπισφαλής», καθώς
πρόκειται για δύο διαφορετικές
Συνέχεια στην σελ. 3
61207-10-20
- Ἡ Μαρίν Λέ Πέν.
- Ο Ζαν Λυκ Μελανσόν.
Ὄνειρα ἀπατηλά
γιά τήν ἑλληνική
ἀριστερά
ΕΥΚΟΛΕΣ εἶναι οἱ ἐπιφανειακές ἀναλύσεις τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Σε περιπτώσεις δέ ὅπως οἱ προχθεσινές εκλογές
στήν Γαλλία, οἱ δυνάμεις τοῦ λαϊκισμού
Συνέχεια στην σελ. 3
Κύπρος-Αἰγαῖο-Θράκη:
Ἐλευθερία, Ἑλληνικότητα
καί Ἐθνική Κυριαρχία
Λεπτομέρειες στην σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Πρόκειται για μια υπόθεση πού θά κάνει όρι
σμένους κατόχους BMW να αρχίσουν νά ψάχνουν γιά ἐλαττώματα στα αυτοκίνητά τους.
Μετά 8 χρόνια σε δικαστικές αίθουσες και χωρίς
ἀντίχειρα, ὁ Godwin Boateng βγῆκε κατά 1,9
ἑκατομμύρια δολλάρια πλουσιώτερος, ἀφοῦ κέρδισε τήν ἀγωγή ἐναντίον τῆς γερμανικῆς αὐτοκι
νητοβιομηχανίας, ὕστερα ἀπό ἀτύχημα πού εἶχε
μέ μιά Χ5 το 2013. Τον Ιούλιο του 2016 ὁ ίδιοκτήτης τῆς BMW ἀκουμπούσε το δεξί του χέρι
στην κολόνα τῆς πόρτας τοῦ ὁδηγοῦ, μέ τήν τε
λευταία νά εἶναι ἀνοιχτή περίπου 30 εκατοστά.
Ὁ Boateng Ισχυρίστηκε ὅτι τό μοντέλο, πού
ἐφοδιάζεται μέ σύστημα soft-close, ἔκλεισε τήν
πόρτα, κόβοντας τόν ἀντίχειρά του. Η BMW
ὑπεστήριξε ὅτι τό ἐγχειρίδιο παρέχει τίς ἀπαραίτητες προειδοποιήσεις σχετικά μέ τίς πόρτες, ἐνῷ προσέθεσε ὅτι «ὁ ἐνάγων ἤξερε ἀπό τήν
παιδική του ηλικία ὅτι δέν πρέπει να βάζει τό
δάχτυλο ἀνάμεσα σε μια πόρτα καί τό πλαίσιό
της, ἐνῷ κλείνει.»
• Ένα κύμα καύσωνος ἀναμένεται να οδηγήσει
τὸν ὑδράργυρο σε νέα επίπεδα ρεκόρ στην Δυτι
κή Ἀκτή τῶν ΗΠΑ, ἐνῷ ἤδη ἑκατομμύρια Αμερι
κανοί Ιδρώνουν κάτω ἀπό ἕναν θερμικό θόλο, πού
ἐκτείνεται ἕως τήν Αριζόνα καί τήν Νεβάδα. Περίπου 36 ἑκατομμύρια άνθρωποι ἔχουν λάβει ἀπό
τίς ἀρχές προειδοποιήσεις για υπερβολική ζέστη,
τήν ὁποία προκαλεῖ ὁ θερμικός θόλος, πού ἐπικεντρώνεται πάνω από την Καλιφόρνια.
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Το «Καστελλόριζο» τοῦ Μακρόν
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ἔκπληξη τοῦ δεύτερου γύρου
τῶν γαλλικῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ὅπου ἐπικράτησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ τῆς Γαλλίας, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο
τοῦ κομμουνιστή Μελανσόν μέ τούς σοσιαλιστές
καί τούς οἰκολόγους, δείχνει σε τί μεθόδους μπορεῖ νά προσφύγει τό βρώμικο κέντρο ἄν θέλει να
ἀποφύγει τήν βεβαία ήττά του. Πριμοδότησε μέ
ὑπόγεια ἀνταλλαγή ψήφων την νίκη ἑνός διαβόλου πού ὑποτίθεται ὅτι γνωρίζει ἔναντι ἑνός διαβόλου πού δέν γνωρίζει. Με μοναδικό στόχο να κα
θυστερήσει την νίκη τοῦ «Ἐθνικοῦ Συναγερμού»,
ὑπεύθυνο γιά τήν ὁποία εἶναι ἀκριβῶς τό ἴδιο, τόσο μέ τήν πολιτική του ὅσο καί μέ τήν ἀψυχολόγητη ἀπόφασή του να προκαλέσει πρόωρες βουλευτικές ἐκλογές πολύ πρίν ἀπό τήν λήξη της συνταγματικῆς θητείας του Προέδρου.
Στήν δημοκρατία ὅλα ἐπιτρέπονται, εἰδικά ὅταν
γίνονται σύμφωνα μέ τούς κανόνες. Ἄν οἱ κανόνες στον δεύτερο γύρο ἐπέτρεπαν τήν ἀπόσυρση ὑποψηφίων τοῦ Μακρόν καί τοῦ Μελανσόν σε
ἐκλογικές περιφέρειες καί τήν πριμοδότηση τῶν
δύο κομμάτων μεταξύ τους, δέν μπορεῖ κανείς νά
τούς ἀμφισβητήσει. Αὐτό τό ὁποῖο ὅμως μπορεί
νά ἀμφισβητήσει εἶναι τό ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν
ἀφύσικων συμμαχιῶν τῶν ἀριστερῶν λαϊκιστῶν καί
τῶν κεντρώων καπιταλιστῶν μεταρρυθμιστών, πού
ὑποτίθεται ὅτι τώρα πρέπει να συγκροτήσουν κυἩ Ἀφροδίτη
Λατινοπούλου
στούς «Πατριῶτες
τῆς Εὐρώπης»
μαζί μέ Ορμπάν
καί Μπαρντελλά
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Λεπτομέρειες στην σελ. 3
βέρνηση καί νά κυβερνήσουν. Δύσκολα μπορεί
να συμβεῖ αὐτό. Εάν συμβεί, ἡ Γαλλία σε λίγο θά
εἶναι ὅμηρος τῶν ἀγορῶν μέ τά spreads τῶν γαλλικῶν ὁμολόγων νά ἐκτινάσσονται κάθε μέρα καί
να βυθίζουν τήν χώρα καί τήν Εὐρώπη μαζί σταδι
ακά σέ μία νέα κρίση χρέους. Τό νά κλέψεις μία νίκη εἶναι τελικά εὔκολο, τό θέμα εἶναι, τί θά τήν κάτ
νεις αὐτήν τήν νίκη; Ἄν δέν ἔχεις σχέδιο, μαύρο
φίδι πού σ' ἔφαγε. Αὐτοί πού συγκρότησαν τό μέτωπο ἤξεραν πολύ καλά τί δέν θέλουν (τήν Λέ
Πέν), ἀλλά δέν ξέρουν τί θέλουν γιά τήν χώρα. Διότι ἁπλά ἔχουν ἐκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις
γιά τήν διακυβέρνησή της.
Τό ἄλλοτε γεράκι τοῦ διεθνούς νομισματι
κού ταμείου Όλιβιέ Μπλανσάρ εἶχε προειδοποιήσει πρίν ἀπό τίς γαλλικές ἐκλογές ὅτι τό οίκονομικό πρόγραμμα τῶν ἀριστερῶν λαϊκιστῶν εἶναι
ἀνεφάρμοστο καί θά τινάξει τήν γαλλική οίκονομία στόν ἀέρα, ἐνῷ τό πρόγραμμα τοῦ Ἐθνικοῦ
Συναγερμού ἦταν πολύ πιό ρεαλιστικό. Σοβαροί
ἀναλυτές μέ τούς ὁποίους μίλησαν ὑψηλόβαθμοι
Ἕλληνες διπλωμάτες σε ευρωπαϊκές χώρες πέριξ τῆς Γαλλίας μεταδίδουν ὅτι σύντομα αὐτή ἡ
μεγάλη χώρα θα βυθιστεῖ στήν ἀκυβερνησία -πιθανῶς καί στήν ἡμιχρεοκοπία, καθώς ὁ Μακρόν
θα πληρώσει πολύ ἀκριβά τό τίμημα τῶν ἀφύσικων
Συνέχεια στην σελ. 3
Διευρύνθηκε κατά 15%
τό ἐμπορικό ἔλλειμμα
ΑΛΜΑ 15% ενεφάνισε τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ
ἰσοζυγίου κατά τό πρῶτο πεντάμηνο του 2024, συγκριτικῶς πρός τό περυσινό ἀντίστοιχο διάστημα. Σημα
ντική μείωση κατέγραψαν οἱ ἐξαγωγές, ἐνῷ ἀντίθετα
τήν ἀνιοῦσα πῆραν οἱ εἰσαγωγές, τόσο σέ ἐπίπεδο πενταμήνου ὅσο καί τόν Μάιο. Εἰδικώτερα, τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου ἀνῆλθε σε 14.420,0 δισ.
εὐρώ ἔναντι 12.536,5 εκατ. ευρώ το α' 5μηνο του 2023,
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὅταν οἱ ἐκπρόσωποι τα κάνουν χειρότερα...
Διαβάζω καί ἀκούω αὐτά
τά περί Greek Mafia και βγάζω φλύκταινες! Ακούω καί κάτ
ποιους ἐκπροσώπους τῶν
ἀστυνομικῶν καί τρελλαίνομαι.
Ἀλήθεια, τί θά πεῖ ἐκπρόσωπος
τῶν ἀστυνομικών; Πείτε συνδικαλιστής, να καταλάβουμε.
Ἀλλὰ ἐκπρόσωπος, όταν μιλά
κάποιος γιά ἐγκλήματα καί
Greek Mafia;
Κάποιοι τώρα θα σπεύ
σετε νά πεῖτε ὅτι «παλαιόθεν
ὑπῆρχε ὁ κόσμος τοῦ ἐγκλήματος, ὁ ὁποῖος εἶχε σχέσεις μέ
τίς διωκτικές αρχές.» Γνωστό
καί αὐτό. Αλλά ἐδῶ ὁμιλοῦμε
περί ἀνατριχιαστικών λεπτομερειών, πού θυμίζουν κατά
πολύ τήν ἐποχή τῆς δράσε
ως τοῦ Ἄλ Καπόνε στο Σικά
γο τῆς ποτοαπαγορεύσεως.
Μάλιστα χθές, ἐκπρόσωπος
τῶν ἀστυνομικῶν ἀναφερόταν σέ ...στρογγυλό τραπέζι
πού ἔγινε σε ταβέρνα τῆς Μυτ
κόνου, στό ὁποῖο ἦσαν παρόντες οκτώ Έλληνες «μαφιόζοι», ἀλλά καί ὁ κρατούμενος
ὡς δολοφόνος τοῦ ἀτυχοῦς του
πογράφου.
Προχθές, όμως, ὁ ἴδι
ος ἐκπρόσωπος παρουσίαζε τό προφίλ του δολοφονη
θέντος περίπου ὡς ὑπόπτου
διαγωγής. Χθές, ὁ ἴδιος, προφανῶς γιά νά ἐπανορθώσει,
μᾶς ἔλεγε συνεχώς ότι «ό του
πογράφος ἦταν καθ' όλα νόμι
μος καί ἐντιμότατος.» Μήπως
οἱ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωποι (συνδικαλιστές) θα πρέπει νά κατ
θίσουν στον πάγκο για λίγο;
Συνέχεια στην σελ. 4
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἡ «Εστία» ἀποχαιρετᾶ τήν
Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου
Την Κυριακή 14/07 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
θυμάται
Μακάριος & Γρίβας
Μια ιστορικά μελετη
για τον ρόλο των δύο
αμφιλεγόμενων
πρωταγωνιστών
στην τραγωδ
της Μεγαλοντ
Μια αιματηρή
στομία δικασμού
μέσα από έρευνες,
απόρρητα έγγραφα
και ποιάσειστα στοιχεία
που ρίχνουν φως
και αποκαλύπτουν
την αλήθεια
Ο εθνικός διχασμός
Μάνου Ν. Χατζηδάκη
ΜΑΚΑΡΙΟΣ
& ΓΡΙΒΑΣ
Ο Εθνικός Διχασμός στην Κύπρο
ΕΚΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ
Αριθμοί
1960-1974
(σελ. 4)
τοῦ Εὐάγγελου Γαλούση*
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ἀνέκαθεν ἐθεωροῦντο
ἀπόλυτο μέγεθος, ἀλλά μόνοι τους
δέν λένε τίποτα παρά μόνον ἐάν πάρουν θέση ἐπιθετικού προσδιορισμού
καί τότε ἔχουν μία δική τους δυναμική
πού δέν ἀμφισβητεῖται. Πέντε μῆλα
εἶναι ὅ,τι πιό σαφές (ἐκτός ἐάν ἄλλως
ὁ νόμος ὁρίζει.)
Ὁ νόμος ἐδῶ δέν εἶναι ἄλλος ἀπό
τόν ἄνθρωπο. Αὐτό τό φυσικό ἀπόλυτο τοῦ ἀριθμοῦ ἔχει φροντίσει νά τό
πλαισιώσει μέ ἀπόψεις (ὥστε ἡ ἀνάγνωσή του νά ἐξαρτᾶται ἀπό τό ποιός τόν διαβάζει), του τύπου: Πήραμε
στίς ἐκλογές 28%, εἴμαστε πρώτοι καί
ἀδιαμφισβήτητοι, οἱ μέν. Πῆραν 28%,
Συνέχεια στην σελ. 3