Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15-04-2024
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΘΗΝΩΝ.
ΕΣΤΙΑ
Δευτέρα
Κρήσκεντος μάρτ. Λεωνίδου μάρτ.
15 Απριλίου 2024 Σελήνης Πρῶτο Τέταρτο | Ανατ. ἡλίου 6.49΄ – Δύσις ἡλίου 8.01
ΑΤΤΙΚΗ. Καλοκαιρία. Ἄνεμοι βόρειοι μέτριοι. Θερμοκρασία ἕως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἴθριος καιρός. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία ἕως 30β.
Αριθμ. φύλ. 42827
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Πρώτη φορά Ἕλλην Υπουργός Εξωτερικῶν
προλέγει ὅτι θά κατηγορηθεῖ γιά μειοδοσία!
Πρός συνυποσχετικό για ὁριοθέτηση υφαλοκρηπῖδος μέ ἑλληνικά χωρικά ὕδατα στα 6 μίλια παντοῦ! - Τό Αἰγαῖο
στα δύο - Ιδού γιατί ὁ κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στους Δελφούς ὅτι ἡ παραπομπή στην Χάγη θά ἔχει «ἀρνητικές συνέπειες
γιά τό πρόσωπό μου» - Ὁ ρόλος Ροζάκη - Υποστολή σημαίας για τα 12 μίλια, κατ' ἀπαίτησιν τοῦ κ. Φιντάν
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ παρατήρηση πρίν ἐπικεντρωθοῦμε στό
κυρίως θέμα: δημοσιεύματα ἀπό τήν Ἄγκυρα ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θά
ἐπισκεφθεῖ τήν τουρκική πρωτεύουσα στις 14 Μαΐου.
Κάποιος θα πρέπει νά ἐνημερώσει τόν κύριο Πρωθυπουργό ὅτι αὐτήν τήν ἡμέρα ἑορτάζουμε τήν ἀπελευ
θέρωση τῆς Θράκης ἀπό τούς Τούρκους καί τήν ἐνσω
μάτωσή της στόν ἐθνικό κορμό μετά τήν ὑπογραφή τῆς
Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Στην Κομοτηνή ἤ τήν Ἀλεξανδρούπολη θα πρέπει νά βρίσκεται ἐκείνη τήν ἡμέρα
ὁ κύριος Μητσοτάκης, ὄχι στήν Ἄγκυρα. Πόσῳ μᾶλλον
ὅταν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές κατέρχεται καί πάλι μέ
τίς εὐλογίες τῆς γειτονικῆς χώρας, τό ἰσλαμικό κόμ
μα Ἰσότητος, Εἰρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ), μέ ἀπώτερο
- Χρήστος Ροζάκης.
στόχο, ὅπως ἔπραξε καί τό 2019, νά ἀναδειχθεῖ πρῶτο
στούς νομούς Ροδόπης και Ξάνθης καί νά ἐπικυρώσει
τήν πληθυσμιακή ὑπεροχή τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας σέ αὐτούς τούς δύο εὐαίσθητους νομούς. Ἡ
ἀλλαγή ἡμερομηνίας γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Ἄγκυρα εἶναι ἐθνικός μονόδρομος.
Στο κυρίως θέμα μας τώρα! Όπως προκύπτει ξεκάθαρα ἀπό τήν τοποθέτηση πού ἔκανε ὁ ὑπουργός Εξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης στο συνέδριο τῶν
Δελφῶν, ἑτοιμάζεται ἐθνική μειοδοσία γιά τό ζήτημα τῆς παραπομπῆς τῆς ἑλληνοτουρκικῆς διαφορᾶς
στο Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης ἤ τοῦ Ἁμβούργου. Στά ὅσα χρόνια παρακολουθοῦμε τα διπλωματι
κά μας δρώμενα, πρώτη φορά Υπουργός Εξωτερικῶν
Συνέχεια στην σελ. 3
Η Γιώργος Γεραπετρίτης.
- Χακάν Φιντάν.
Ἡ ἀσφάλεια τῆς
φρεγάτας «Ύδρα»
ἐτέθη στο ΚΥΣΕΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που διαμορφώνε
ται μετά τήν μαζική επίθεση του Ιράν στό
Ἰσραήλ ἐξήτασε το ΚΥΣΕΑ, τό ὁποῖο συ
νεκλήθη ἐκτάκτως χθές ὑπό τήν προεδρία
τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί μέ συμμετοχή του
ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νίκου Δέν
δια, ὁ ὁποῖος ὑπό τήν πίεση τῶν γεγονότων
ὑπεχρεώθη νά διακόψει το ταξίδι του στις
ΗΠΑ καί νά ἐπιστρέψει ἐσπευσμένως
στήν Ἀθήνα. Τό ΚΥΣΕΑ ἀπησχόλησε ἡ
ἀσφάλεια τῆς φρεγάτας «Ύδρα» ἡ ὁποία
περιπολεῖ στήν Ἐρυθρά Θάλασσα στο
πλαίσιο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιχειρήσεως
«Ασπίδες» γιά τήν προστασία τῆς ναυσιπλοΐας. Ἐξεφράσθησαν ἀνησυχίες ὅσον
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἡ Ι. Μ. Σινᾶ «ταξιδεύει»
στήν Ἀμερική μέσῳ
τῆς βυζαντινῆς τέχνης
Λεπτομέρειες στην σελ. 7
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Ἑλλάς και Κύπρος στην οριογραμμή
τῶν συγκρούσεων
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ἤ ἴσως καί ώρες θά δείξουν
κατά πόσον θά ὑπάρξει αὐτοσυγκράτησις, καί δέν
θά ἔχουμε κλιμάκωση, μέ ἐμπλοκή περισσοτέρων
χωρῶν, στήν πολεμική εμπλοκή της Μέσης Ανατολῆς ἤ θά ἀνοίξουν οἱ πύλες ἑνός Αρμαγεδδῶνος.
Σε κάθε περίπτωση, είναι ξεκάθαρο πώς ὁ ἑλληνισμός εὑρίσκεται στην γραμμή τῆς ἀντιπαραθέσεως.
Ὅλες οἱ ἀμερικανικές στρατιωτικές κινήσεις προς
τήν Μέση Ανατολή ὑποστηρίζονται ἀπό τήν Σούδα,
στην Κρήτη. Καί τώρα βλέπουμε ὅτι τά βρεταννικά
μαχητικά πού ἀναχαίτισαν ιρανικά βλήματα καί UAV,
κατευθυνόμενα πρός τό Ισραήλ, ἀπογειώθηκαν ἀπό
τό ἀεροδρόμιο τῆς Δεκελείας στην Κύπρο. σχέτως πρός τό καθεστώς τῶν ἀμερικανικῶν καί βρε
ταννικῶν στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων στην Ελλά
δα καί στήν Κύπρο (στό ὁποῖο θά ἀναφερθοῦμε παρακάτω), τό γεγονός εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας άποτελεῖ στρατηγικό βάθος γιά τίς δυτικές δυνάμεις πού
ἐπιχειροῦν στήν Μέση Ανατολή. Τοῦτο συνεπάγει
ται καί ἔκθεση σε κινδύνους τούς ὁποίους οἱ κυβερ
νήσεις μας πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά ὑπ' ὄψιν
τους. Σέ μιά χώρα πού ἐλέγχει το σταυροδρόμι της
ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὁ ἐφησυχασμός είναι πολύ
τέλεια καί ἡ ἀντίληψις, ὅτι ἡ δυνητική ἀπειλή προέρχεται μόνον ἀπό τήν Τουρκία, συνιστᾶ ἐπικίνδυνη
ὑπεραπλούστευση. Ἡ ἐγρήγορσις πρέπει νά εἶναι
διαρκής καί πολυεπίπεδη!
Βεβαίως τό καθεστώς τῶν ἀμερικανικῶν ἐγκαταστάσεων στήν Κρήτη είναι πολύ διαφορετικό ἀπό
αὐτό τῶν βρεταννικῶν στήν Κύπρο. Καί γιά αὐτό θά
δοῦμε ξεχωριστά τήν κάθε περίπτωση. Στην Σούδα
υπάρχει μία αμερικανική αεροπορική βάσις καί μία
λιμενική ἐγκατάστασις ὑποστηρίξεως (Naval Support
Activity). Χωρίς τίς ἐγκαταστάσεις αὐτές, ὁ ἀμερικανικός στόλος δέν μπορεῖ νά κάνει καί πολλά πράγματα στην Μέση Ανατολή. Ὡς ἐκ τούτου, πρέπει νά
μᾶς ἀπασχολήσει τό ἐάν ἡ Ἑλλάς ἔχει ἐξασφαλίσει
ὅλα τά ὀφέλη πού δικαιοῦται ἀπό τήν χρήση αὐτή.
τικά. Οἱ βρεταννικές ἐγκαταστάσεις δέν εἶναι βάΣτήν Κύπρο τά πράγματα εἶναι πολύ διαφορε
σεις, ἀλλά ἐδάφη ὑπό βρεταννική κυριαρχία (British
Sovereign Areas - BSA). Η νομική διαμόρφωσις τοῦ
καθεστώτος τους εἶχε προηγηθεῖ τῆς ἀνακηρύξεως
τῆς Κυπριακής Δημοκρατίας τήν 1η Οκτωβρίου τοῦ
1960. Ἐπίσης, οἱ ἐγκαταστάσεις αὐτές διατηροῦν,
σε συνεργασία βεβαίως μέ τίς κυπριακές αρχές, τόν
ἔλεγχο τοῦ ἐναερίου χώρου τῆς Κύπρου καί του FIR
Λευκωσίας. Η δυνατότης παρεμβάσεως τῆς κυπριακῆς κυβερνήσεως στα τεκταινόμενα ἐντός τῶν
βρεταννικῶν ἐγκαταστάσεων εἶναι πρακτικῶς μηδενικές. Ὅταν δηλαδή ἀπογειώθηκαν τά βρεταννικά μαχητικά γιά νά συνδράμουν τήν ἀεράμυνα τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἕτοιμο γιά ἀντίποινα
τό Ἰσραήλ μετά
τήν ιρανική ἐπίθεση
Την Κυριακή 21/04 π
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Οικότου ελευθερίης παρρησίας, σημαδεματος
Δεν ξεχνά
(σελ. 5)
Τα ντοκουμέντα της 21ης Απριλίου
Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο με τα πιο κρίσιμα γεγονότα της ταραγμένης επταετίας
τα ντοκουμέντα
Πρόλογος - επιμέλεια: Δημοσθένης Κούκουνας
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Οἱ ἀπελπισμένοι κτηνοτρόφοι τῆς Φθιώτιδος
καί τῆς Εὐρυτανίας ἔχουν ἐναποθέσει τήν σωτηρία
τῶν αἰγοπροβάτων τους σε πιλοτικό πρόγραμμα
τῆς Γαλλίας. Τά κοπάδια των λύκων που συνεχῶς
αὐξάνονται τα τελευταῖα χρόνια ἀποτελοῦν μάστι
γα γιά τήν κτηνοτροφία. Ὁ δῆμος Αγράφων ἀπεφάσισε να τοποθετήσει ἀρχικῶς σέ αἰγοπρόβατα
200 περιλαίμια με ενσωματωμένο ὑποδοχέα φερομόνης καί 400 φιαλίδια φερορμόνης. Ἡ οὐσία αὐτή
λειτουργεῖ ἀπωθητικῶς πρός τόν λύκο και σώζει
τό δύσμοιρο ζώο. Αὐτό πού προέχει τώρα είναι να
γίνουν ἔρευνες γιά τόν ἀριθμό τῶν ἀγελῶν καί ποῦ
ἀκριβῶς κινοῦνται, ὥστε να δράσουν καταλλήλως
χωρίς ωστόσο νά ἐξοντώσουν τούς θηρευτές!
• Ο Βόσνιος ποδοσφαιριστής Έντιν Τζέκο οὐδέ
ποτε είχε καλές σχέσεις μέ τούς Ἕλληνες ὀπαδούς,
εἰδικά στούς ἀγῶνες τῆς Ἐθνικῆς, καί πάντα ἔκρυβε
μιά ἀδυναμία στην Τουρκία. Αυτό συνέβη καί στόν
ἀγῶνα τῆς περασμένης Πέμπτης στο Γ. Καραϊσκά
κης, ὅταν οἱ φίλοι τοῦ Ὀλυμπιακοῦ τόν γιουχάισαν καί ἐκεῖνος ἔδειξε την τουρκική σημαία πού τήν
φίλησε. Ἡ ἐκδίκησις ὅμως εἶναι ἕνα πιάτο που τρώ
γεται κρύο. Ὁ Βόσνιος ἐπιθετικός ἔχει ἕνα ἀπό τά
καλύτερα εστιατόρια στο Ντουμπρόβνικ τῆς Κροατίας. Τό ἔμαθαν οἱ φίλοι του, ἀπό Ὀλυμπιακούς,
καί ἄρχισαν να κάνουν τήν μία μετά τήν ἄλλη και
κή κριτική στο εστιατόριο «Ezza» καί νά βάζουν
μόνο ἀστεράκι. Από 4.8 στα πέντε ἀστέρια ἔπεσε
σε μία ἡμέρα στα 4.51
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἔφυγε ἀπό
τήν ζωή
ὁ σπουδαῖος
ἠθοποιός
Γιάννης
Φέρτης
Λεπτομέρειες
στην σελ. 7
Συναγερμός μετά τήν
κρίση καθώς ἡ βενζίνη
πέρασε τά δύο ευρώ
«ΦΩΤΙΑ» στήν οἰκονομία βάζει ἡ κατάστασις στήν
Μέση Ανατολή μέ νέες βασικές εστίες κινδύνου τίς τι
μές τῶν καυσίμων, τήν διεύρυνση τῶν πληθωριστικῶν
πιέσεων καί τά νέα βάρη γιά τά εισοδήματα καί τήν
διεύρυνση τοῦ ἐλλείμματος στό ἐξωτερικό ισοζύγιο
τῆς χώρας πού εἶναι ἀπό τά ὑψηλότερα στην ΕΕ. Στήν
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὁ διπλωματικός πόλεμος ἄρχισε, ἄς τόν κερδίσουμε
Χωρίς αμφιβολία, ή
ἀνθρωπότης βαδίζει πλέον ἐπί
ξυροῦ ἀκμῆς. Ἡ ἐπίθεση τοῦ
Ιράν στο Ισραήλ, ἀσχέτως τῆς
ἀποτυχίας της, ἀφοῦ ἀπεδείχθη ότι σχεδόν όλα τα βλήματα καί τά drones πού ἐξαπολύθηκαν ἀπό τήν Τεχερά
νη «έμειναν στον δρόμο» ἀπό
τά Ισραηλινά, ἀμερικανικά καί
βρεταννικά πυρά, είναι ένα μι
κρό, ἀλλά ἀποφασιστικό βήμα
πρός τήν παράνοια.
Τό θεοκρατικό Ιρανικό και
θεστώς, πού ἔχει κατορθώσει
ἐπί μισό σχεδόν αιώνα να παγιωθεί στην μεγάλη χώρα τῶν
Περσῶν, ἐν ὀνόματι τοῦ Θε
οὔ, μπορεῖ χωρίς κανένα πρό
βλημα νά ἐμπλέξει τον κόσμο
όλο σε περιπέτειες... Βεβαίως,
οὐδείς δύναται νά παραβλέψει
τήν συμπεριφορά τῶν Ἰσραηλινών στο θέμα τῆς Γάζας,
ὅπου διαπράττονται καθημερινά ὠμές παραβιάσεις τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,
ἀλλά ἡ Ιρανική επίθεση μπορεῖ
«νά τά κάνει ρημαδιό» πολύ
πιό εύκολα ἀπό ὅ,τι ὁ πόλεμος στην μαρτυρική Λωρίδα...
Καί ἐμεῖς; Που βρισκόμα
στε ἐμεῖς; Ας μᾶς ἐπιτραπεῖ νά
ἐπαναλάβουμε τήν άποψή μας,
ότι δηλαδή ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ
παρά νά ἀκολουθεῖ τήν πολιτική τήν ὁποία χαράσσει ὁ δυτικός κόσμος. Δέν ἔχει ἡ πατρίδα
μας τήν πολυτέλεια ἀλλά οὔτε
καί τῆς ταιριάζει, ἀπό ἄποψη Ιδιοσυγκρασίας, ή πολιτική τοῦ «μιά στο καρφί καί μιά
στο πέταλο», τήν ὁποία κατ'
Συνέχεια στην σελ. 4
Μαρτυρίες
και σημαντικά
στοιχεία ρίχνουν
φως στην περίοδο
της δικτατορίας
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Μέγα τό τῆς
...ἀρλούμπας
ἐπιτελικόνψηφιακόν κράτος!
τοῦ Δημήτρη Στεργίου
ΣΤΙΣ 11 Απριλίου 2023 ἔλαβα ἠλεκτρονικῶς ἀπό τήν Ἀνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση
Φορολογικῶν Λειτουργιών, Διεύθυν
ση Φορολογικής Συμμόρφωσης) τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τό ἀκόλουθα σημείωμα: «Άξιότιμη Κυρία/Αξιότιμε Κύριε, μετά ἀπό ἔλεγχο πού διενεργήθηκε τήν 11/04/2024 στα ηλεκτρονικά ἀρχεῖα τῆς ΑΑΔΕ, διαπιστώ
θηκε ὅτι ἐκκρεμούν ληξιπρόθεσμες
Συνέχεια στην σελ. 3