Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΕΣ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Δευτέρα
9 Οκτωβρίου 2023
᾽Ιακώβου ἀποστ. υἱοῦ τοῦ Ἀλφαίου
Σελήνη 24 ἡμερῶν Γ Ἀνατολή ἡλίου 7.28’ – Δύσις ἡλίου 6.57΄
Τά μάτια μας δεκατέσσερα!
Ὁ πόλεμος στήν αὐλή μας
«ΚΑΝΕΙΣ στό Ἰσραήλ δέν θά μποφορίες τῆς ὁποίας ἐστηρίζοντο μέροῦσε νά φαντασθεῖ μιά τέτοια κατά- χρι σήμερα οἱ ἐπιτυχημένες ἐπιχεισταση καί σίγουρα ὄχιστά σύνορα μέρήσεις τοῦ Ἰσραήλ στήν Μέση Ανατήν Γάζα.» Αὐτή ἡ φράσις ἀρθρογράφου τοῦ «Σπῆγκελ», πού ἀποκαλύπτει
τό σόκ καί τήν ἔκπληξή του μετά τήν
αἰφνιδιαστική ἐπίθεση τῆς Χαμάς κατά τοῦ Ἰσραήλ στήν λωρίδα τῆς Γάζης, αὐτό τά λέει ὅλα! Καί λέει πρωτίστως ὅτι πρέπει πλέον νά προσέχουμε. Πρέπει νά ἔχουμε «τά μάτια μας
14»! Μπαίνουμε σε μία νέα ἐποχή γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων, ἡ πρώτη πρᾶξις τῆς ὁποίας συνιστᾶ ἐξευτελισμό τῆς θεωρουμένης καλύτερης ὑπηρεσίας πληροφοριῶν στόν
κόσμο. Ἡ «Μοσσάντ», στίς πληροτολή, αὐτήν τήν φορά «πιάστηκε στόν
ὕπνο». Καί ἄν αἰφνιδιάζεται ἔτσι ἡ
Μοσσάντ, τί μποροῦμε νά ἐλπίζουμε
ἀπό τίς ἑλληνικές υπηρεσίες πληροφοριῶν, οἱ ὁποῖες συνήθως γίνονται
πρωτοσέλιδα γιά τήν ἐμπλοκή τους
σέ ἔργα ἀλλότρια πρός τήν ἀποστολή τους (ὑποκλοπές ἐπικοινωνιῶν που
λιτικῶν, δημοσιογράφων κ.λπ.);
Αὐτήν τήν στιγμή ἀπαιτεῖται ἐθνική ἀφύπνισις, διότι ὅλα τά δεδομένα
στά ὁποῖα ἐστηρίζοντο οἱ σχεδιασμοί
τῶν κυβερνήσεών μας ἀνατρέπονται.
Ἄν ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας ὑπῆρξε
Ταπείνωσις ΣΥΡΙΖΑ
Κυριαρχία ΝΔ
Κέρδη
γιά ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ
Τά πρῶτα συμπεράσματα
ἀπό τίς αὐτοδιοικητικές
ἐκλογές - Στόν β' γῦρο
οἱ μεγάλοι δῆμοι πλήν Πειραιῶς
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ἡ αἰφνίδια ἐπίθεσις τῶν Παλαιστινίων στό Ἰσραήλ ἀμέσως μετά τήν λήξη τῆς οὐκρανικῆς «ἀντεπιθέσεως»
σηματοδοτεῖ τήν ἐπέκταση τῆς συρράξεως δι' ἀντιπροσώπων καί στήν Μέση Ανατολή –Ὥρα γιά ἐθνική ἀφύπνιση
− Ἡ Τουρκία ζητεῖ νά γίνει ἡ Ἱερουσαλήμ μουσουλμανική
ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ὑπέστη ὁ ΣΥΡΙΖΑ
στίς χθεσινές ἐκλογές, καθώς ὄχι μόνο
δέν εἶδε οὔτε ἕναν ὑποψήφιό του στίς
περιφέρειες καί στούς μεγάλους δήμους
νά ἐκλέγεται ἤ νά συμμετέχει στον δεύτερο γῦρο (πλήν μίας περιφέρειας μααζί μέ τό ΠΑΣΟΚ), ἀλλά καί τά ποσοστά
πού κατέγραψε κατέληξαν πιό χαμηλά
ἀκόμη καί ἀπό τήν ἧττα τοῦ περασμένου Ἰουνίου! Τό γεγονός δέ ὅτι εἴθισται
ὅταν ἀλλάζει ἡ ἡγεσία σέ ἕνα κόμμα νά
ὑπάρχει μιά δυναμική καί μιά αἴσθηση
Συνέχεια στην σελ. 3
Ὀξεῖα ἐπίθεσις Μπέου
κατά Κασσελάκη
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ἡ Σουηδία πρωτοστάτησε εἰς τό νά ἔχουν οἱ
μαθητές ἠλεκτρονικούς υπολογιστές καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἠλεκτρονική καινοτομία. Τώρα ὅμως γυρίζει πίσω... δεκαετίες, καθώς τό ἐκπαιδευτικό σύστημα τῆς χώρας δίδει ἔμφαση στά ἔντυπα, στά
μολύβια, στο γράψιμο καί ὄχι στά τάμπλετ καί
στήν διαδικτυακή ἔρευνα καί πληκτρολόγηση. Τώ
ρα οἱ Σουηδοί ἀνακαλύπτουν τήν ἀνάγκη νά πιάνουν οἱ μαθητές στα χέρια τους βιβλία, καθώς τό
ὑπάρχον σύστημα ἔχει ὁδηγήσει στην μείωση τῶν
βασικῶν δεξιοτήτων. Καί εἶναι τέτοια ἡ ἀνάγκη
γιά ἐπιστροφή στο παρελθόν, πού ἡ κυβέρνησις θά
ἀκυρώσει δική της ἀπόφαση πού κατέστησε ὑποχρεωτικές τίς ψηφιακές συσκευές.
• Ἕνας ἀπό τοῦ πλουσιώτερους ἀνθρώπους
τοῦ κόσμου, ὁ συνιδρυτής τῆς Microsoft, Μπίλλ
Γκαίητς, ἠγόρασε τό κάστρο «Castello di San
Giorgio» στην περιοχή τῆς Λιγουρίας στήν Ἰταλία ἔναντι περίπου 60 ἑκατ. δολλαρίων. Τό πανέμορφο κάστρο τό ἠγόρασε μέσῳ τῆς ἑταιρείας ἀκινήτων του, «Four Seasons», γεγονός πού ἴσως
σημαίνει τήν μετατροπή του σε πολυτελές θέρετρο. Ὅπως τόν Ἰούνιο τοῦ 2022, πού ἠγόρασε τό
Palazzo Marini στην Ρώμη καί τό μετέτρεψε σέ ξενοδοχεῖο ἕξι ἀστέρων.
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Διπλό παιχνίδι τέλος: Μέ ἀνοικτά χαρτιά πλέον
Συμφέροντα ἐξ Ἀθηνῶν
καταγγέλλει ὁ κ. Ζέρβας
ΑΤΤΙΚΗ. Πρόσκαιρες νεφώσεις μέ ἰσχυρούς βοριᾶδες. Θερμοκρασία ἕως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις. Ἄνεμοι βόρειοι ἰσχυροί. Θερμ. ἕως 26β.
ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ κτύπημα τῶν Παλαιστινίων στό τοῦ Μεσανατολικοῦ μέ τήν συμμαχία Ισραήλ-Σαου᾿Ισραήλ, τό ὁποῖο μαρτυρᾶ μακρά ἐκπαίδευση και δικῆς Ἀραβίας, προκειμένου αὐτή νά ἀναπτύξει πυπροετοιμασία ὑπό τήν ἐποπτεία τρίτων δυνάμεων, ρηνικά κατά τοῦ Ιράν, τινάζονται στόν ἀέρα. Στήν
τοὐλάχιστον δύο, συμπίπτει μέ τό τέλος τῆς ἀποτυ- καλύτερη περίπτωση, δοκιμάζονται. Καί μαζί κινδυχημένης θερινῆς ἀντεπίθεσης τῆς Οὐκρανίας. Ἀκρι-νεύει νά συμπαρασυρθεί σέ φιάσκο καί ὅποια διευβέστερα, συμπίπτει μέ τήν ἧττα αὐτῆς τῆς ἀντεπί- θέτηση σχεδιαζόταν μεταξύ χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς
θεσης, ἡ ὁποία συνοδεύεται μέ τήν ἐμφάνιση τῶν Μεσογείου μεταξύ τῶν ὁποίων τα δίδυμα Ἑλλάδαπρώτων ρωγμῶν στήν συμμαχία τοῦ ΝΑΤΟ: ἡ Πο- Τουρκία, Τουρκία-Αἴγυπτος καί Τουρκία-Ισραήλ.
λωνία παύει νά ἀποστέλλει ὅπλα στόν Ζελένσκυ, ἡ
Σλοβακία μετά τήν ἐκλογή ρωσσόφιλου ἡγέτη παύει νά στέλνει ὅπλα στόν Ζελένσκυ, Γερμανία-Γαλλία σηκώνουν τούς ὤμους ἀδιάφορες, ἀκόμη καί ὁ
Ἕλλην Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξύπνησε, καί στήν σύνοδο γιά τό Μεταναστευτικό, ζήτησε λεφτά ἀπό τήν Εὐρώπη «γιά τήν Ἑλλάδα, ὄχι
μόνο γιά τήν Οὐκρανία.»
Ἡ οὐκρανική «ἀντεπίθεσις»
(οὕτως ἤ ἄλλως μικρῆς κλίμακος,
καί χωρίς πιθανότητες οὐσιαστικῆς
ἀνατροπῆς τῆς πορείας τοῦ πολέμου) ἐμφανῶς πλέον ἀποτυγχάνει.
Ἡ ἀναμενομένη ρωσσική στρατιωτι- Στό ἔλεος τῶν ἐκρήξεων οἱ Ἰσραηλινοί, κατά τήν πρώτη κή ἐνέργεια θά εἶναι καί αὐτή ἐξαιρεἐκδήλωση τῆς ἐπιθέσεως τῆς Χαμάς.
τικῶς δύσκολο νά ὑπερβεῖ τά ἐμπόδια
«Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ δέν γυρίζει πίσω. Ἡ Θεσσαλονίκη
δέν ἐξαγοράζεται.» Αὐτό δήλωσε ὁ ὑποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Κώστας
Ζέρβας μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων καί
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Συμμορίες ἀνηλίκων, λέει, συνεπλάκησαν στην πλατεῖα Συντάγματος, ὑπό τά
ὄμματα τῶν ἐκπλήκτων διαβατῶν. Τό κακό μεγαλώνει
συνεχῶς, καί ἡμεῖς ἄδομεν.
ἡ θρυαλλίς ἑνός «ντόμινο» πού μᾶς
ἔχει φέρει στα πρόθυρα πυρηνικοῦ
πολέμου καί ἔχει ἀποσαθρώσει τούς
μηχανισμούς τῆς Εὐρώπης, ἡ ἐπίθεσις
τῆς Χαμάς στό Ἰσραήλ ἀποτελεῖ μίαν «ἰδιότυπη ἀντιστροφή» του. Ἐδῶ
ἔχουμε πλέον δύο συγκρουόμενα γεωπολιτικά «ντόμινο», τά ὁποῖα ὁδηγοῦν
σέ καταστάσεις χαοτικῶν ἐξελίξεων.
κανον
Στήν προκειμένη περίπτωση, ἡ Δύση ἤδη βιώνει τήν τρίτη μεγάλη ἧττα μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου καί τήν ἀποχώρηση ἀπό τό Ἀφγανιστάν. Βιώνει
φοριῶν. Κοιμήθηκε ὅλη. Ἄν στήν Οὐκρανία γνώριζε
συγκεκριμένα τήν ἧττα στόν πόλεμο τῶν πληροκαι προειδοποιούσε τόν Πούτιν νά μήν τό κάνει, ἄν
στον Λίβανο πέρυσι γνώριζε καί πρόλαβε τά χειρότερα μέ τήν ἀνατίναξη τῶν πυρομαχικῶν τῶν ΧεζΤό ὀργανωμένο κτύπημα τῶν Παλαιστινίων ὑπέρ μπολλάχ-Χαμάς, στο λιμάνι αὐτήν τήν φορά κοί-φαντ
τῶν ὁποίων ἔγιναν χθές ἀνεμπόδιστα πανηγυρικές μήθηκε. Κοιμήθηκαν στρατηγοί τούς ὁποίους ξυδιαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη μέ ὅ,τι μπορεῖπνοῦσαν μεσάνυκτα, κοιμήθηκαν δυνάμεις ἀσφαανά σημαίνει αὐτό, συμπίπτει ἐπίσης μέ τήν ἔναρξηλείας, κοιμήθηκαν φημισμένες ὑπηρεσίες. Εἶναι
τῆς χειμερινῆς ρωσσικῆς ἀντεπίθεσης στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, κοιτώντας ὠμά τήν νέα
πραγματικότητα, διαπιστώνουμε ὅτι ἕνα νέο μέτωπο θά ἀρχίσει νά ἀπασχολεῖ τήν Δύση, καί εἰδικά τήν
Ἀμερική, στόν νότο, τήν στιγμή πού πνέει τά λοίσθια ὁ πόλεμος στην Ουκρανία. Γεγονός πού σηβαρύ κτύπημα στό γόητρο τῆς γείτονος χώρας να
συλλαμβάνονται καί νά ἀπάγονται πολίτες της ἐν
μέσῃ ὁδῷ. Καί αὐτό ἄς εἶναι ἕνα μάθημα καί γιά τίς
δικές μας δυνάμεις ἀσφαλείας (Στρατό καί Ἀστυνομία), οἱ ὁποῖες ἐφησυχασμένες ἀπό τίς «φιλίες» χαλαρώνουν ἀνεπίτρεπτα. Ἡ περιπλοκή στό Ἰσραήλ
μαίνει περισπασμό. Ὅποιες ἀπόπειρες διευθέτησης
Συνέχεια στην σελ. 3
Τά «κανάλια», αἴφνης,
ἀνακαλύπτουν ὅτι ὑπάρχουν ἀνήλικοι πού ἀσπάζονται τήν βία, ὑπάρχουν ἀνήτοῦ Δημήτρη Καπράνου
Αἴφνης, ἀνακαλύψαμε τήν βία τῶν ἀνηλίκων
πέσεις να κοιμηθεῖς, προβάλλουν τήν βία σε όλες της τις
μορφές!
λικοι πού ὁπλοφοροῦν, πού να
κρύβουν στις τσέπες τους
σουγιάδες καί σιδηρογροθιές, πού μποροῦν νά σπάσουν στο ξύλο όποιονδήπο
τε, γιά τήν πιό ἀσήμαντη
ἀφορμή.
Ἀναζητεῖται λύσις γιά
τίς συντάξεις τῶν δικαστῶν
ROTTAN
ΜΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ, πού θά προβλέπει
νέο τρόπο ὑπολογισμοῦ τῶν συντάξεων τῶν δικαστῶν
ὥστε νά αὐξηθοῦν —ἀλλά ἐντός τῶν δημοσιονομικῶν
περιθωρίων καί ὄχι κατά τό ὕψος τῶν διεκδικήσεών
τους, ἐξετάζει ἡ Κυβέρνησις μέ ρύθμιση πού θά καταθέσει στην Βουλή, τήν ὥρα πού ἄνοιξε «πόλεμος»
μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν. Ταυτοχρόνως μέ τήν νομοθετική ρύθμιση θά κλείσει τόσο τό παράθυρο γιά
Συνέχεια στην σελ. 2
Ἀπό τίς πρωινές «ένημερωτικές» εκπομπές, πού
προβάλλουν καυγάδες που
λιτικῶν, καυγάδες δημάρΤα κανάλια! Πού ἀπό χων μέ τούς πολῖτες, καυτήν στιγμή πού θά ξυπνή-γάδες στά γήπεδα, έπεισόσεις μέχρι τήν ὥρα πού θά δια σέ διαδηλώσεις, σήριαλ,
LOTO JA
ὅπου ὁ καλύτερος ἔχει σκο
τώσει καμμιά δεκαριά, ταινίες όπου οι φόνοι πέφτουν μέ
συχνότητα πέντε τό λεπτό!
Τα κανάλια κἀνακαλύπτουν» βία ἀνηλίκων, ὅταν οἱ
ταινίες «κατάλληλο μέχρι 12
ἐτῶν» εἶναι πιό βίαιες καί ἀπό
ἕναν ἀγῶνα ἐλευθέρας πάλης!
Συνέχεια στην σελ. 4
και με τους παί
EPHMEPIE
ADHNAN
πού θέτει ἡ γεωγραφία καί τά ὁποῖα
ἔχουν καταστήσει τήν οὐκρανική
η περιπέτεια μία στατική ἀντιπαράθεση δυνάμεων. Ἔτσι ὅλοι ἐπίστευαν
ὅτι ὁδηγούμεθα σέ μίας μορφῆς σταθεροποίηση, τήν ὁποία ἀξιοποιοῦν
ἡγέτες εὐρωπαϊκῶν χωρῶν (Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία κ.λπ.) μεθοδεύοντας τήν ἀπεμπλοκή τους.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
6 στις 13 περιφέρειες
(σελ. 3)
στήν φιλελεύθερη παράταξη
Ἀριθμ φύλ. 42673
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
Ἔρχεται ὅμως ἡ νέα ἀνάφλεξις στήν Μέση Ανατολή, ἡ ὁποία τά
ἀνατρέπει ὅλα. Στό στρατιωτικό πεδίο βλέπουμε τό Ἰσραήλ νά ἀρχίζει
τίς ἀεροπορικές ἐπιθέσεις ἀντιποίνων
καί νά προχωρεῖ σέ ἐπιστράτευση ή
Συνέχεια στην σελ. 3
in ob
ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΟΜΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
ELTIA
στα με τα ονόματα των
Την Κυριακή 15/10
SKAGEIE THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
πλαίου ελληνικές παραδοσιακή
παρουσιάζει
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ
Όλα τα σωζόμενα αποσπάσματα
του μεγάλου Ελληνα φιλοσόφου
ΕΠΙΤΟΡΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.
FRAQUIE THE KYRIANDE
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Ο ΕΦΕΣΙΟΣ
Τό πετρέλαιο
κι ἡ ἀνάφλεξη
στήν Γάζα
τοῦ Κώστα Κόλμερ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ μπορεῖ νά μήν ἐπαναλαμβάνεται, ἀλλ᾽ ἔχει ὁμοιοκαταληξίες. Οἱ πόλεμοι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
ἔχουν πάντοτε ἐπιδράσεις ἐπί τῆς
τιμῆς τοῦ πετρελαίου, τῆς βασικής
πρώτης ὕλης τῶν μεταφορῶν, τῆς βιομηχανίας ἀλλά καί τῆς γεωργίας.
Ἔτσι ἡ αἰφνιδιαστική ἐπίθεση τῆς
ΧΑΜΑΣ τήν πρωία τοῦ Σαββάτου ἀπό
τόν θύλακα τῆς Γάζας κατά τοῦ ᾿Ισραήλ, πού ἤδη ἐξελίσσεται σέ «ἀνοικτό
πόλεμο» (Νετανυάχου) κατά τῶν Παλαιστινίων, εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήσει
Συνέχεια στην σελ. 3