Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο SporTime:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΘΗΝΑ: 9° - 20°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° - 18°C ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ,
ΑΓΙΟΥ ΤΡΩΑΔΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02.03.23 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.725
SPOR time
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μνήσθητι Κύριε ημών Ιησού Χριστέ δια πρεσβειών της Παναχράντου Σου
Μητρός Δεσποίνης Ημών θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας των δούλων
σου, των κοιμηθέντων, και συγχώρησον, ανάπαυσον και ανάστησον
αυτούς, ψυχή τε και σώματι, εις ανάστασιν Ζωής εν τη εσχάτη Σου ημέρα:
Πάντων των σήμερον και ως σήμερον απελθόντων εκ του βίου τούτου
ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ