Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Documento: Από τον Ιούνιο στο Μαξίμου η έκθεση για τον Φλώρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΟΙ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ» ΜΠΙΖΝΕΣ
Ο βουλευτής Χειμάρας
έπαιρνε παράνομα
δουλειές από το δημόσιο
Τουλάχιστον €400.000 από δήμους
έχει εντοπίσει η έρευνα του Documento
9772529 128107
€2,5
Τεύχος 320
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022
- Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023
www.documentonews.gr
youtube.com/c/DocumentoTv
Σελ. 14-15
QATAR-GATE
Η Εύα και
ο καταραμένος
όφις
του
λόμπινγκ
της
διαφθοράς
Εφημερίδα έρευνας και άποψης
Documento
Σελ. 10-12
Sakui
ΣΙΩΠΗΤΗΡΙΟ
Από τον Ιούνιο
στο Μαξίμου
η έκθεση
της ΕΥΠ για
τον Φλώρο
• Μομφές και απαξίωση του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ από ανώτατους αξιωματικούς
Σενάρια για «πραξικόπημα» στην ΑΔΑΕ,
προσπαθούν να σταματήσουν την έρευνα
Σελ. 4-8, 47
editorial
Του Κώστα Βαξεβάνη
Απέρχεται
Η πολιτική πραγματικότη- αλλά η ενέργεια που συγκέτα μοιάζει συχνά με ελατήριο. ντρωσε από την ίδια την πίεση
Μπορεί να δείχνει ότι συμπιέζε- θα μετατραπεί σε απρόβλεπτη
ται, ότι απορροφά κραδασμούς, κινητικότητα. Προς τα πού θα
ακόμη και ότι μέσα από αυτές τις κινηθεί η καμπύλη; Αν και η ποιδιότητες μπορεί να εξασφαλί-λιτική δεν είναι «Καζαμίας», θα
ζει ισορροπία, αλλά αργά ή γρή- διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη.
γορα το ελατήριο θα εκτιναχτεί. Η πραγματικότητα θα αποτινάΑπό πολιτικής άποψης βρισκό-ξει το πολιτικό άχθος του Κυμαστε στο σημείο πριν από την ριάκου Μητσοτάκη θυμίζοντας
εκτίναξη. Το ελατήριο συμπιέ- εκείνα τα παιδικά κουτιά φάρστηκε, δημιουργήθηκε μάλιστα σας που όταν τα ανοίγεις πετιη εντύπωση ότι αυτό μπορεί να έται ένας αρλεκίνος. Μετά την
αποτελεί μόνιμη κατάσταση,
Συνέχεια στη σελ. 2