Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Star,
Βρήκε στοιχεία για το θάνατο των τριν κοριτσιν
Τιξέρει
n Αγγελική
'Νικολούλη:
σελ.4
- Δυuτέρα 21 Φεβρουαρίου 212 Η Αρ. Φλυ 2.212
Πρτη καμπένα για την εκρηκτική Κλοντιόνα
Είκοσι μήνες φυλική
νιααρπαγή ανηλίκου! Πυρ και μανία ο πατέρας
Χ Πληρωμένος δολοφόνος σκότωσε εν ψυχρ το μάρτυρα κατηγορίας για τη δολοφονία Μακρή
ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΤΟΡΠΙΛΙΖΕΙ
τη Βικτρια Καρύδα.
σελ 4
is10 θάνατο τυ μάρυρη, δυσιοδεία η διαίωση του γιωστού μυπέλου γιατον άδιl0 αιμό του άπρατου
Μήλις πριν μερικές εβδομήδες shxe uποφιλικστεί από ης tλινικές φυλικέςο Μεξικινός φονάς!
Σπέρνει την ίντριγκα στο