Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Ανένδοτο διαρκείας ξεκινάει ο Αλέξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KΩΝTRA
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: +19.712
ΘΑΝΑΤΟΙ:
Εos 90 Αρ. φύλλου 2438
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Μετά την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνη σης,
αναλαμβάνει και νέες πολιτικές Πρωτοβουλίες
ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ
Μετωπική σύγκρουση και με τη διαπλοκή που έχει θέσει στην
υπηρεσία της ΝΔ κανάλια και εταιρείες δημοσκοπήσεων
Η ΠΡΟΤΣΗ μομφ ς nou κατέθεσε κατά τηs κυβέρνησηs ο Αλέξηs
Τσίπρas aποτελεί μια πρωτοβουλία nou ανταnοκρίνεται στην απαίτηση
του ελληνικού λαού .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
> ΣΕΛ. 3
Το δόγμα
Βαμβακούλα
ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Επιστρέφει η μουσική σε
εστίαση- διασκέδαση
και απελευθερνεται
το ωράριο
ΣΤΗΝ απεληισία Τηsη κυβέρνηση στο
Πρόσφατο Ynouργικό Συμβούλιο υιοθέ
τησε απόλυτα το γνωστό σε όλοus δόγ
μα Βαμβακούλα: κΠρόεδρε να κάνου με μια τριμελή επιτροπή aπό Πέντε- έξι
άτομαν.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κρίσεων αλλάζει σύμφω
να με το Υπουργικό και οι απoφάσεις
δεν θα λαμβάνονται αnό τον Στυλιανίδη
αλλά αnό ολυμελείs επιτροπέ .
ΟΠΩΣ αντιλαμβάνεστε n κυβέρνηση
λόγω Tns ανικανότητas να διαχειριστεί
ακόμη και μια συνηθισμένη χιονόπτωση
πετάει την μπάλα στην εξέδρα .
ΣΕΛ. 3
ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ
Αργά ή γρήγορα
όλοι θα κολλήσουμε
Covid Προβλέπει
Γερμανός ιατρόs ΣΕ. 09
ΣΕΛ, 7
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ
Ερχεται νέα ισχυρή
κακοκαιρία από
σήμερα το βράδυ Ε. 3
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΤΑ ΕΚΚΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΥΣΙΜΑ!
EΜΦΡΑΓΜΑ> ΣΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦφΕΙΑ
ΚΟNTΡΑ
NEWS1O
Χρονική ανάσα ακόμη δύο μηνν για την υπογραφή συμ
Βολαίων μεταβίβασns aκινήτων με τιs naλaιέs αντικειμεν
κέS.αξεs για τοus φορολογουμένουs που είχαν υnoβάλει
ns δηλσεις φόρου μεταβ18ασns , yoνικής naρoxήs και δω
ρεάs nρναπό την εκηνοή Του 2021 anoφάσισε να δσει
το υnουργείο Οικονομικν.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 10:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΣΕΛ. 10