Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο FM Voice:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
BUSINESS & ΡOLITICS
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 Τιμή φύλλου: 1,508 1 #387
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο Bloomberg
δικαινει
το αποκαλυπτικό
ρεπορτάζ
τns Voice
νια το deal ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗ νιν!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Η JP MORGAN
ΜΕ 1,7 δισ.
JP Morgan
και Viva
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η Εnιθερηση
111 σελ. 11
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Το Full [Life Plan]
είναι η σύγχρονη
λύση αποταμίευσηs
και επένδυσns
Η Λουίζα Τσιροπούλου ,
Προϊσταμένη Τομέα
Marketing Παρουσιάζει
το πρωτοποριακό
Πρόγραμμα τηs εταιρίαs
1/1 σελ. 10
Αγναs για
περισσότερη
Δημοκρατία, χωρίs
αστερίσκοUSW
ELIKONOS 2 FUND
Επενδυτική επέλαση
στην ελληνική
αγορά το 2022
Σε ΠοιοUS κλάδοUS
αβλέπειν αυξημένο
ενδιαφέρον ο Παντελής
Παπαγεωργίου,
στέλεχ0s του
επενδυτικού κεφαλαίου
Ι11 σελ. 7
/1 σελ. 14
ΨΨΦΙΔΕΣ
Τα <μικράν θέατρα
παράγουν Πολιτισμό
Ο Πάν0s Σκουρολιάκos συνομιλεί με τοus Μαρία Κανελλοπούλου, Νίκο Καμτσή και Μαίρη Ραζή
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε μία χρα όπου η τέχνη βρίσκεται υπό διωγμό l σλ 12, 13