Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Η "μάχη" του μετρό στα Εξάρχεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙ.ΑΣ.
ΠΕΚΙΝΟΝ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜEΝΤΑ ΤΗΣ Κ)
ΟΙ ΜΕΔΟΥΣΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΑΚΟΜΑ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΕΛΕΝΗ LΑΡΕΑΝΤΙΔΗ
ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2.000 EΝΣΤΟΛΝ
ΠΕΚΙΝΟΝ
ΕΛΕΝΗ . ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 8
&H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108979123
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103οn Αρ. φύλλου 30.878m Ιδρυτής: Γ .. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr. Ε120
Αναταραχές στην Ευρπη λόγω περιορισμν
Μαύρο ρεκόρ
για το 2021
με 105 νεκρούς
του μετρό
στα Εξάρχεια
Εκκληση για εμβολιασμούς
ομεγαλύτερος αριθμός ημερήσιων
θανάτων από κορωνοϊό για το 2021
ανακοινθηκε χθεs , με 105 ασθεΠροβλήματα στην ανάπτυξη
εργοταξίου και στο πάρκο Ριζάρn
ο αριθμόs των διασωληνωμένων
έφθασε τουs 608. Οι εκκλήσειs των
ειδικν προs τοus πολίτεs να εμβολιαστούν , καθs και τα καθημερινα σοκαριστικά στοιχεία για την
εξέλιξη τns πανδημία, φαίνεται
ότι αυξάνουν τα εμβολιαστικά ραντεβού . Tis τελευταίεs 30 ημέρεs
κλείστηκαν 1,2 εκατ. ραντεβού για
αναμνηστική δόση και 444.000 ραντεβού για πρτη δόση. Σελ . 6
Από τους αρνητές του ιού
στους αρνητές της απογραφής
Σε αΠονοκέφαλο για την Αττικό Μετρόν εξελίσσεται η έναρξη εργασιν
στα Εξάρχεια, όπου προβλέπεται η
κατασκευuή σταθμού τns γραμμήs καταγράφονται στην ανάπτυξη του
4. Οι προκαταρκτικές εργασίεs δεν
έχουν ακόμα ξεκινήσει , όπωs προβλεπόταν από τον αρχικό προγραμ
ματισμό, καθs περισσότερεs από
μία φορές τα συνεργεία που έφτασαν μελετάται ο περιορισμός του εργοταστην περιοχή για να πραγματοποιήσουν κάποιεs πρτεs εργασίεs παρε
μποδίστηκαν από ομάδα πολιτν. Η
εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει
σε εκστρατεία ενημέρωσns στην πε
ριοχή. Παράλληλα, καθυστερήσεις
εργοταξίου στον Ευαγγελισμό , εξα
τίas διαμαρτυριν για την κοπή δε
ντρων στο πάρκο Ριζάρη. Προκειμέ
νου να κατευναστούν οι αντιδράσειs
Βίαιες συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτν κατά των απαγορευτικν μέτρων με στόχο την ανάσχεση
της Πανδημίας σημειθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Ολλανδία, Βέλγιο (φωτ.) και στις γαλλικές υπερπόντιες
κτήσεις της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας. Μερίδα Πολιτν εκφράζει με τον τρόΠο αυτό την άρνησή της
να υποταχθεί στις υγειονομικές διατάξεις, τις οποίες θεωρεί αντιδημοκρατικές και αυταρχικές Σελ . 9
Σελ. 3
Διξεις για εγκληματική
οργάνωση στην υπόθεση
εικονικν εμβολιασμν
στον Παλαμά Καρδίτσας
ξίου, στε να μειωθεί αντιστοίχωs και
ο αριθμός των δέντρων που πρέπει
να κοπούν. Σελ. 7
Σελ. 6
ΔΙΣ προς κράτος: Ελέγξτε Μόνιμη εγκατάσταση
εσείς τους πιστούς
ΣΗΜΕΡΑ
Ευρωπαίων δασοκομάντος
ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
Δεν είναι επαρκή
τα μέτρα κατά
του κορωνοϊού
Ανακοίνωση της Εκκλησίας για την είσοδο στους ναούς
Στην Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες , υπό την ομπρέλα του RescEU
Η Εκκλησία δεν είναι κατά των ελέγχων, κέs πηγέs μετά τη χθεσινή ανακοίνωση
αλλά δεν μπορεί να τουs διενεργεί , as γνονται από την αστυνομία, όπωs γiνονται οποία δηλνεται αδυναμία ελέγχου των
ήδη έλεγχοι στουs ναούs για την τήρηση απαραίτητων πιστοποιητικν όσων προτων υπολοίπων μέτρων κατά του κορω - σέρχονται στουs ναοus από το εκκλησιανοίουν. Αυτό διαμηνύουν εκκλησιαστιΤη μόνιμη εγκατάσταση Ευρωπαίων δασο- Χρήστos Στυλιανίδns και η Ευρωπαϊκή Επ κομάντο0s στην Ελλάδα κατά τοus καλοκαι - τροπή . Σύμφωνα με αυτό, δασοκομάντ0s από
ρινούs μήνεs , υπό την ομπρέλα του ευρω - χρεs του ευρωπαϊκού Βορρά θα εγκαθίστα παϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίαs
( RescEU ) , προβλέπει σχέδιο που επεξεργάζονται ο υπουργός Πολιτικής Προστασίαs ανταπόκριση στιs δασικές πυρκαγιέs. Σελ. 8
τns Διαρκούs Ιεράs Συνόδου (ΔΙΣ ) , με την
Αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19
θεωρεί αναγκαία η απερχόμενη καγκελάριος της Γερμανίας , Αγκελα
Μέρκελ, καθς το επίκεντρο της
Πανδημίας έχει μετατοπισθεί στην
Ευρη. Σελ. 9
νται τουs καλοκαιρινούs μήνεs στην Ελλάδα και σε άλλεs χρεs του Νότου για άμεση
στικό προσωπικό. Σελ . 6
Κοινωνικό
ΑΠό το Λούβρο στην Εθνική Πινακοθήκη
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
. Φορολογία: οψιμη ευαισθησία
για τον φορολογικό ανταγωνισμό
μεταξύ κρατν-μελν της Ε.Ε. δεί
χνει το ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
για τη φορολογία, επικρίνοντας το
ελληνικό πρόγραμμα Παροχής κινήτρων για πλούσιους και ξένους συνταξιούχους , Προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα
στη χρα μας. Σελ. 24
μέρισμα
338,5 εκατ.
Τυφλά
αντάρτικα
Σε υγειονομικούς , άτομα
με αναπηρία, χαμηλοσυνταξιούκους
Εκτακτη ενίσχυση σε 100.000 υγειονομικούs , 800.000 χαμηλοσυνταξιούχουs και
170.000 άτομα με αναπηρία ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργό . Οι υγειονομικοί θα λάβουν
μισό μισθό και οι υπόλοιποι 250 ευρ συν
50 ευρ για κάθε προστατευόμενο μέλοs
τns οικογένειas τουs. Το δημοσιονομικό
κόστ0s ανέρχεται σε 338,5 εκατ. ευρ και
δεν είχε περιληφθεί στιs εκτιμήσειs για τιs
δαπάνεs του 2021, που ενσωματνονταν
στον νέο προϋπολογισμό και δημοσιοποιήθηκαν μόλιs την περασμένη Παρασκευή. Σελ. 4, 23
Το μετρό είναι ένα έργο που
όχι μόνο βελτινει την καθημερινή ζωή στην πόλη, αλλά
δημιουργεί νέεs αναπτυξιακές
δυνατότητεs για τιs γειτονιέ .
Αυτή η πείρα έχει δείξει πόσο
κοντόφθαλμεs ήταν κάποιεs
τοπικιστικέs αντιδράσειs,
που εμπόδισαν τη δημιουργία σταθμν. Είναι εξωφρενι κό, είκοσι χρόνια μετά, να παρατηρούνται πάλι αντάρτικα
κατά τns επέκτασns . Αυτή τη
φορά πρέπει να επικρατήσει
το δημόσιο συμφέρον.
Ε Σκάκι: Από σήμερα και κάθε
μέρα στη σελ. 19
. θεσσαλονίκη: Διά ζσης
αλλά με ηχηρές αποuσίες εκδοτν
ετοιμάζεται να ανοίξει n Διεθνής
Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης , Που
φέτος τιμά τη γερμανόφωνη λογοτεχνία. Σελ. 14
0 Βοναπάρτης στη γέφυρα της Αρκόλν (1796 ) , έργο του Αντουάν-Ζαν Γκρο , και το
<Πορτρέτο του Φράνσις Τζωρτζ Χέαρ , του λεγόμενου Master Hare (1788-1789) , από τον σερ
Τζόσουα Ρέινολντς , Παρουσιάζονται στην πρτη περιοδική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης
με έργα από το Λούβρο. Σελ. 15
ΘΕΩΡΕΙΟ
ΣΧΟΛ10| ΤoΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ
Στεγαστική κρίση στο προσκήνιο
Εκλογές
στα Πηγαδάκια
Το λιπόθυμο πνεύμα των Χριστουγέννων
Σελ. 2
Παρά τον κάθε χρόνο και πιο βιαστικό
εορταστικό διάκοσμο στους δρόμους και
στις πλατείες (λίγο ακόμα και θα επιστρα τεύεται κσυμβολικάν στην εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου) Παρά τα φτα
και τους αγιοβασίληδες σε λιγοστά μέχρι
τρα μπαλκόνια: και Παρά την πληθρα
των διαφημίσεων με χριστουγεννιάτικα
δέντρα και κάλαντα , η επιχείρηση Σστε τα Χριστούγεννα, στην οποία συστρατεύονται Πολιτικοί και επιστήμονες ,
διεθνς , είναι Πολύ Πιο δύσκολη αn' ό,τι
Προβλέπουν τα καθησυχαστικά σενάρια
στα φιλμ με ανάλογο θέμα .
Εύλογο. Η κατήφεια και η Ψυχική εξάντληση από τον σχεδόν διετή Πόλεμο με
τον κορωνοϊό δεν αναιρούνται με εμβόλια αισιοδοξίας . Απαιτείται τρομακτική
Πνευματική δαπάνη , και μάλιστα από ένα
μυαλό καταπονημένο, για να αντιμετωπ στεί η βαθιά απογoήτευση Που Προκαλεί
ηαίσθηση ότι με κάθε κύμα ξαναζούμε
την ίδια οδυνηρή αποτυχία. Οτι Πορευόμαστε εγκλωβισμένοι σε μια τραγωδία με άφαντο τέλος, Παρά τις μονότο
νες διαβεβαισεις ότι είμαστε Πια στην
έξοδο. Επιπλέον , τα επίσης εξαντλημένα
βαλάντια δεν Παρηγοριούνται όταν πληροφορούνται ότι είναι αδύνατο να γίνουν
σπουδαία πράγματα , διότικτο κακό είναι
διεθνές , η ακρίβεια δηλαδή . Διεθνές
το Πρόβλημα, ναι, αλλά Ποια κελληνική
ιδιαιτερότητα) ορίζει ότι πρέπει να δια
θέτουμε το ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα
στην Ευρπη, με ό,τι δυσβάσταχτο συνε Πάγεται αυτό για τα νοικοκυριά;
Γενικότερα, το δόγμα αζούμε ό,τι ζει όλος
ο κόσμος και κάνουμε ό,τι κάνει όλη n
Ευρπη , άρα περιττεύουν τα Πολλά
Παράπονα, οι διαμαρτυρίες και κυρίως
οι απαιτήσεις, δεν πείθει ιδιαίτερα . Αν
όντως κάναμε ό,τι και οι εταίροι μας στην
E.Ε., η Ελλάδα δεν θα συγκαταλεγόταν
στις χρες με τις χειρότερες επιδόσεις
στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας. Και δεν θα σκεφτόταν να υιοθετήσει άλλες μεθόδους καταμέτρησης των
νεκρν , και συγκεκριμένα τη βρετανική ,
στε η εικόνα να δείχνει Παραμυθητικό.
τερη. Αυτό είναι το ζήτημα; Η εικόνα; Οι
αριθμοί ; Οι εντυπσεις; Τότε ας μη συνυΠολογίζουμε τις cαχρείαστες απλειες,
τους θανάτους ανεμβολίαστων , στε τα
Ποσοστά μας να παίρνουν άριστα.
Το λιπόθυμο απνεύμα των Χριστουγέν
νων2 δεν θα συνέλθει αν φτιασιδωθεί
κουτοπόνηρα η επιφάνεια, εν στο βά θος ο φόβος, η απογoήτευση και εντέ λει ο θάνατος θα συνεχίζουν τη δουλειά
τους . Αφού λοιπόν η λέξη κενσυναίσθησnν είναι πια του συρμού , ας αποκτήσει
επτέλους λίγη σάρκα . Ας μη μένει άθροι .
σμα γραμμάτων άνευ ψυχικού νοήματος.
. θέατρο: Αντικαταστάτη αναζητεί
το θέατρο Κιβωτός , μετά την απόφα
ση του ηθοποιού Αρη Σερβετάλη να
αποχωρήσει από την Παράσταση Ρiνόκερος διότι, όπως έγινε γνωστό,
δεν επιθυμεί να Παίζει μόνο για εμ
βολιασμένους. Σελ. 15
. Ουισκόνσιν: Πέντε άνθρωποι
σκοτθηκαν και 40 τραυματίσθη
καν την Κυριακή στο Ουισκόνσιν των
ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο Προσέκρουσε
σε θεατές χριστουγεννιάτικης παρέ
λασης. Σελ . 11
. Αεροταξί: Μεταφορές με ηλεκτροκίνητα αεροταξί και κόστος στα
επίπεδα του κομίστρου των συμβατι
κν ταξί υπόσχονται στο εγγύς μέλλον αμερικανικές εταιρείες . Σελ. 32
Κίνημα διαμαρτυρίας συστήθηκε στη Βαρκελνη ενα ντίον ξένων επενδυτικν εταιρειν- Πολλές από αυτές
εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης-, οι
οποίες έχουν αγοράσει και διαχειρίζονται καταλύματα
βραχυχρόνιας μίσθωσης . Η τακτική των εταιρειν αυ
τν οξύνει την ήδη υπάρχουσα στεγαστική κρίση στην
Πρωτεύουσα της Καταλωνίας , συνεισφέροντας στην
άνοδο τωνενοικίων και στη φτωχοποίηση σημαντικής
μερίδας των κατοίκων. Σελ . 11
TWITTER / @ORDYNUYTS / νIA REUTERS
SAMUEL ARANDA / THE NEW YORK TIMES

Τελευταία νέα από την εφημερίδα