Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Ράλι" ανατιμήσεων αλλά και επιδοτήσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πυμα
91 771234
567360
Πέμπτη 7Οκτωβρίου 2021 | τιμή: 130
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 *Β Περίοδος . Αριθμός φύλλου : 27.637
Ράλιν ανατιμήσεων,
αλλά και επιδοτήσεων
Σχέδιο αντικατάστασης
του Προγράμματος PEPP
Νέο Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων φέρεται να
εξετάζει αυτή τη στιγμή η ΕΚΤ, Προειμένου να
αποτρέψει οιαδήποτε αναστάτωση στην αγορά
όταν το έκτακτο Πρόγραμμα PEPP ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του επόμενου έτους , σύμφωνα
με το Bloomberg, επικαλούμενο αξιωματού χους Που θέλησαν να διατηρήσουν την
ανωνυμία τους . σελ . 14
Δεν σβήνει n φωτιά των αυξήσεων στα Προϊόντα ενέργειας -Η κυβέρνηση διευρύνει τις ενισχύσεις
Σκλαβενίτης-2020
οξέφρενος καλπασμός των τιμν του ηλεκτρικού επιχειρήσεις, λόγω των ανατιμήσεων του κόστους κατά 16,4% σε οχέση με τη χθεσινή. Και όμως η τιμή
ρεύματος, του φυσικού αερίου και του Πετρελαίου της ενέργειας. Σύμφωνα με Πληροφορίες , εξετάζεται
θέρμανσης υποχρενει το οικονομικό επελείο ης
κυβέρνησης να αυξήσει αισθητά το Ποσό των επ
δοτήσεων προς τα νοικοκυριά. Το ΥΠΟΙΚ ξεσκονίζει εκατ. ευρ ) κατά 40%50%, στε να αυξηθεί αντίστοιχα
τους κωδικούς του Κρατικού Προυπολογισμού , Προκειμένου να εντοπίσει τυχόν αχρησιμοΠοίητα κον
δύλια ή δαπάνες Που μπορούν να περικοΠούν στε μα, Πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο θα
να αυξήσει το Ποσό Που θα διατεθεί για την επιδότηση υπερβεί τα 4000 εκατ. ευρό. Ενδεικτικό είναι ότι n
της θέρμανσης κατά τη φετινή χειμερινή Περίοδο , Πρόβλεψη για τη χονδρεμπορική αγορά της Ελλάδας αερίου σε όλη την Ευρπη) και στη Βρετανία έχουν
n οnοία θα είναι Πρωτόγνωρη για νοικοκυριά και σήμερα είναι τα 204 ευρ/MWh τιμή αυξημένη αυξηθεί κατά 60% μέσα σε μόλις 2 μέρες . σελ.4-5
αυτή , Που συνιστά ιστορικό ρεκόρ για την Ελλάδα,
είναι η τέταρτη χαμηλότερη στην ΕυρΠη , καθς
η 1σχυρότατη ανατιμητική τάση Που σαρνει όλη
την ήπειρο έχει χτυπήσει άλλες χρες ακόμα Πε
και η επιδότηση των καταναλωτν ρεύματος . Το συ - ρισσότερο . Η εκτίναξη των τιμν αποδίδεται κατά
νολικό Πακέτο επιδότησης των νοικοκυριν για ρεύ- κύριο λόγο στο ράλι διαρκείας του φυσικού αερίου .
Είναι ενδεικτικό ότι τα futures του φυσικού αερίου
στην Ολλανδία (σημείο αναφοράς για το κόστος του
οενοποημένος τζρος
το ενδεχόμενο αύξησης του σχετικού κονδυλίου
στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ( από τα 200
οεταιρικός τζρος
: Οι Προβλέψεις για το 2021
Εννεάμηνο
Θετικό ισοζύγιο
εγγραφν- διαγραφν
Ιδιαίτερα θετικό είναι το σοζύγιο εγγραφνδιαγραφν επιχειρήσεων στην Αττική για το
εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021.
Με βάση τα στοιχεία του Περιφερειακού
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής Που
άντλησε από το ΓΕΜΗ, το εννεάμηνο του έτους
συστάθηκαν 13.984 νέες επιχειρήσεις και
διέκοψαν τη λειτουργία τους 2.684 σελ. 12
Ηστα 5 bulkcarriers.
ακολλημένο
στα λιμάνια
Ποιοι δεν θα πληρσουν
εισφορά αλληλεγγύης
Διευκρινίσεις του υπ. Οικονομικν
Τουλάχιστον 23 διαφορετικές
κατηγορίες εισοδημάτων Που
λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωα
αναμένεται να εξαιρεθούν και
το 2022 από την επιβολή της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ,
σύμφωνα με τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού Κυριάκου M
τσοτάκη από το βήμα της 85ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί
κης και τις μετέπειτα διευκρι
νίσεις του υπουργού Οικονομικν Χρήστου Σταϊκούρα. Στα
εισοδήματα Που θα συνεχίσουν
να εξαιρούνται και το 2022 Περιλαμβάνονται μισθοί , επιδό
ματα και Παροχές σε είδος Που
θα καταβληθούν το επόμενο
έτος σε εργαζόμενους στον ιδιω
τικό τομέα . Περιλαμβάνονται
επίσης καθαρά κέρδη από επ χειρηματικές ή αγροτικές δρα
στηριότητες Που αΠοκτνται
φέτος, οι εισπραττόμενες φέτος
αγροτικές επιδοτήσεις και εν
σχύσεις , καθς επίσης και τα
Πάσης φύσεως εισοδήματα που
αποκτνται φέτος από την εκ
μετάλλευση ακινήτων κι από
επενδύσεις ή αποταμιεύσεις
σε χρηματοοικονομικά προϊό
τα. σελ. 3
Στις 10.475 μονάδες
εκτινάχθηκε
Πανδημία
Χωρίς περιοριστικά μέτρα
οι κόκκινες περιοχές
Χωρίς περιοριστικά μέτρα θα λειτουργούν στο
εξής όλες οι κόκκινες περιοχές λόγω
αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου , εν οι
εμβολιασμένοι θα διασκεδάζουν με μουσική
και χωρίς μάσκες στους χρους Που θα είναι
μόνο για εμβολιασμένους . σελ. 7
Euler Hermes
ΘΑΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΟΙΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ ΤΟ 2022
σελ. 10
ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ
Παίρνει μπροστά Αδικαιολόγητος
τοεργοστάσιο
αυτοκινήτων
της Next.e.G0
Επένδυση 1 δισ.
Πς έκλεισε
ηεξαγορά
των Κioskys και
Άλφα Διανομές
ΔΥΟ ΕΡΓΑΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΕΙΑΣ 535,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
<Στην πρίζα
μπαίνει
η συμμαχία
ΔΕΗ-RWΕ
πλουτισμός
ηανάκληση δωρεάς
ΘΑΠΝΟΥΝ ΤΟ ΑΦΤΑΝΙΣΤΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; >15
Νόμπελ στους Μπ. Λιστ
και Ντ. Μακμίλαν για
το πρασίνισμαν της Xημείας >14
Micro-factory
Απόφαση ης ΔΕΔ
Delivery Hero
Με ένα micIo-tacto1y, aρχικής
δυνατότητας Παραγωγής 2.000
ηλεκτρικν οχημάτων ανά έτος
μια επένδυση 25 εκατ. ευρ , η
oΠΟία σταδιακά θα φτάσει τα 100
εκατ . , με τmν τελική Παραγωγή
να αυξάνεται στα 20.000 oχήματα
ετησίως , θα ξεκινήσει τη δράση
της στην Ελλάδα η γερμανική
Next.e.GΟ Mobile . σελ. 12
Αδικαιολόγητος Πλουτισμός θεωρείται η δωρεά
Που έχει ανακληθεί από τον δωρητή, με δήλωση
Προς τον δωρεοδόχο με την οΠοία αποσβένεται η
υΠοχρέωση για την Παροχή. Η ανάκληση της δωρεάς
γίνεται με άτυπη σχετική δήλωση του δωρητή Προς
τον δωρεοδόχο , κατά συνέπεια και με αγωγή . Τα
ανωτέρω επισημαίνονται στην υπ' αριθμ. ΔΕΔΙΑ
23036.10.2021 απόφαση Που εξέδωσε η Διεύθυνση
Εnίλυσης Διαφορν (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων . σελ .6
H Delivey Hero, μητρική της
εταιρείας Που αναπτύσσει στην
Ελλάδα το efood, εξαγοράζει τις
θυγατρικές του ομίλου Μούχαλη
ΚΑλφα Διανομές Ζαχαρδη Ποτά
Ψιλικά Α.Ε.) και νκάτ Α.Ε.)
Ραγκουράμ Ρατζάν
Πρην διοικητής της κεντρικής
τράπεζας της Ινδίας
Τα ριψοκίνδυνα μέτρα
καταστολής της Κίνας
κατά επιχειρήσεων
Α' εξάμηνο
του 2022
ξεκινούν
τα Πρωταέργα
(Κiosiy's ) , aποκτντας δικαίωμα
για την εξαγορά και των θυγατρι
κν Που αναπτύσσουν τα delive
σελ . 13
Iygr και etable . σελ 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα