Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Δεν πρόλαβε να πενθήσει το αιδί της η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου
Την αάνοιξυνο
και της το
Πήραν νεκρό,
Οι εφιαλτικές στιγμές Που Βίωσε
σελ . 12
α Πέμπτο 9 Σεπεμβρίου 2021 Αρ. Φλλου 2.145
Ασθενής με κορονοϊό, αφού σθηκε με διασωλήνωση, κτρέχευν τους σωτήρες του στα δικαστήρια
ΜΗΝΥΕΙ
ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΠΟΥΤΟΝ
Μ ΕΣΟΣΑΝ!
Ιπορίες τρέλης σαι νοσοχομεία, με αρνιτές ψεασμένους και.. 1αογα γιαπρούς |
Αντιεμβολιαστής χρειάστηκε αίμα για να ζήσει και αρνήθηκε εμβολιασμένου δότη!
Πειστηριασμοί, ανεξφφλτα δόνεια κα... Κηρονόμοι Σια από ος ο φuκές περιατές ο υπερτυερός του Τκερ Περιπλέκεται η υπόθεση Βιασμού από τυν Σεμέδο
Εαιτομμυριούχος από
1ο Κεραταίνι με 3ευρ!
H αμετανόητη .. δικηγορίνα, Βάνα Μπάρμηα
Προτάσσει
Πς χάθηκε η Περιουσία ξανά τα στήθη
του Γιάννη Πουλόπουλου Της για τον
Τα νευματικά δικοιματα και ο αταραμένο ξινοδοχε
alεν είναι η κόρη μου στο βίντεο
Ποιος κατασκεύασε τα εκβ ιαστικά SMS