Πρωτοσέλιδο Αυγή: Μίκης Θεοδωράκης 1925-2021
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μίκης
yθεοδωράκης
καλημέρα
ο ουρανός
1925-202 1
| και τούτοι μέο tα oίδερα και κείνοι μεο ιο χμα
Σπα ότου να ναι θα
οημάνουν οι καμμτάνες
Αυτό 10χμα είναι δικό ιους και δικό μας
Κάιω au to xμα μες οt1 οtυρωμένα χέρια 1oυς
| Προομένουνε tηv pα
πpοομένουν να oημάνουν tη ανάσταοη
1ουtο τ χμα είναιδικό τους και δικό μας
δεν μιορεί κανείς να μας 1ο πάρει
Σnα όιου να ναι θα oημάνουν οι καμιaνες
Της δικαιοούνης
ήλιε νοητέ
μη nαpικαλ oας μη
λnομονά ε tu xp μου!
που σωπαίνει
μου μίσεψες
μέρα Μαγιού
σεχάνω
άνοιξη γιεμου
είμαι θρεφιάρι
μ έχουν
κλείσει
oήμερα εού,
Της δικαιοούνης
ήλιε νοητέ
διμοκραιίας
και μυροίνη ου
στην ταράρα
τον Ανδρέα
κι αγέβαινες, quάνω
μας και
είναι εκεί
tη χρα μου!
Μες οτη
ΤΟ καταραμένο
μέρας ο
φασιομός
κι είχα
τον ήλιο
προίκα
σ αυrη ηγλοο
την περίοδο tης λύοσας . Θέλει αίμα.
Κaι 0a nρέμι να ξpουν ό Ιοι οι ουμιαιριες ου, oε oιaaμαράιαδη κι αν ανήκουν
ιως το λυο0αομέτo tiρυς δεν ξεύρει μού δαγκτει. Ο καθένις uό μας φιάνει να είναι
υaιρoης, δημοκράτης και iμιος, κιδυτύει nα νεη ην ινη ιου ήροa lαμτράκη , Γ νό το
aiμαμιου ύθηκε δεν πρirει να μας τορίσε alΛά να μας ενσει οε έναjεlριο μέοyτo, μoυ θa
ουνιρiψε ους βδευρούς δαlοφόνους Οι ρες είναι κρίοιμες Δεν τwρούν διοιωγμοί Θέει αρεn .
και τάλμη η είευθερία.
Αρνιέμαι
αρνιέμαι ,
1ο δρόμο μου κλειοιό
να ιεριμένει μάταιa toν καιρό
για όλου του κόσμου,
το φως και το τραγούδι Σκληρή
το Ψωμί
Ένα ιοχε 1ιδόνι κι η άνοιξη ακρίβή yια να γυρίσει ο ή Πος θέ1ει δου lειά μοlλή
Θέlει νεκροίχιλιάδες να ναι στους ιροτούς 1η αληθεια
Θέλει κιοι ωνιανοί να δίνουν 10 αίμα 1ους
σαν αλέτρι
Lοκισε τη γm, θεμέλιωσε 1ον μόθο ,
έπνιξε τις φύτρες της μρομαγάνδας ιους
και λευτερθηκε μέσα στη μυστική άνοιξη
9 771108990159
Η ΑΥΓΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021
#14149
Τιμή 1,5 ε
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952

Τελευταία νέα από την εφημερίδα