Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Εκκενώνουν τα νοσοκομεία!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚOΝRA Έ:
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: +2.871
ΘΑΝΑΤΟΙ:
Ετos 80 Αρ. φύλλου 2317
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕ ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Κίνδυνος κατάρρευσης του ΕΣΥ uπό τις κλιάδες αναστολές εργαισίας
ΕΚΚΕΝΩΝΟΥΝ
ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ!
Χωρίς γιατρούς και υγειονομικό Προσωπικό πολλές νο σο κομειακές μονάδες
Η ΤΑΚΤΙΚΗ Tns κυβέρνησηs να εκκενσει τα νοσοκομεία από ανεμ βολίαστουs γιατρούs και Προσωπικό χωρίs να διαθέτει ένα αξιόηιστο
σχέδιο για την αναπλήρωσή τοus εγκυμονεί σοβαρούs κινδύνοUs για τη
δημόσια υγεία.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Χωρίς αφήγημα
ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΑ τα φτερά θα μεταβεί ο
Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για τη
ομιλία του στα εγκαίνια Tns ΔΕΘ.
ΤΟ αφήγημα έχει καεί από Ts φωτέs, το
ναυάγιο του επιτελικού κράτουs και το
φιάσκο του ανασχηματισμού .
ΤΟ μόνο Που τοUs anομένει είναι να no
λσει το κλίμα για να συσπειρσει τη
σκληρή βάση τns Νέas Δημοκρατίas .
ΒΕΒΑΙΑ η στρατηγική τns Πόλωσηs ενέ
χει τον κίνδυνο να συσπειρσει και τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Να επενδύσουμε
στην Παιδεία, όχι να
αποκλείσουμε τουs
νέουs από τα ΑΕΙ ΣΕΛ. 7
ΜΕΤΑ ΑΠΟ MΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Οριστική κατάργηση
Tns ειδικής εισφορά
αλληλεγγύηs
ΣΕΛ. 10
ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
-ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT
Πρωτιά τns Ελλάδαs
στην Ε.Ε. στην ανεργία
ΟΠΟΣ Προειδοποιούν οι επικονωνιολό
γοι καμία κυβέρνηση δεν άντεξε χρησ
μοποινταs us στρατηγική ανάγκns Την
Πόλωση και τη μετωπική επίθεση κατά τms
αντιπαλίτευσns .
ΣΤΑ EΜΒΟΛΙΑ
-ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ
ΕDΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Αφού άφησαν ανοχύρωτο το ΕΣΥ με προχειρότιτα το αποψλνουν
και από το υγειονομικό προσωπικ , την ρα που ξαναγεμίζzουν οι ΜΕΘ
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 11
ΣΧΟΛΕΙΑ
Αλλάζουν τα πρωτόκολλα,
με έμφαση στη δια ζσns
εκπαίδευση
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 11
ΝΕΟΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΕΧΟΝΤΑΙ 4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ
ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΟΝTRΑ
NEWS 10
Τέσσεριs μεγάλεs αλλαγές στο Ασφαλιστικό,, σε με
σθούs και συντάξει5 , φέρνει το 2022 επηρεάζονταs
χιλιάδεs εργαζομένουs και ασφαλισμένοus. Έτσι,
έρχεται τονέο επικουρικό Που θα ονομαστεί Ταμείο
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισns.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ+ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 10 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΣΕΛ. 10
1000ω
00000