Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Star η
Ορίn στην Hλιοόπολη με αστυνομικό που εξίδιδε 19χρονη
DΔευtέρα 12 ουλίου 2021 Αp. Φάλλου 2.094
ιστυνομικο
Αναταρατό με προιλπτική ανάρτηση της Ιωάνας Μολέσκου Do 12
Έβγαλε τα. μπαθκόνια στο μπαλκόνι | ε
Γιατί κρατήθηκε υ θύμα 24 ρες χωίς λόγο σ
Το ζοφερό μέλλον, όπως παρουσιάζεται στα αυθεντικά γραπτά του μεγάλου Προφήτη
ΤΟΥΑΠΟΥΑΠΟΥ
για το 66
σελ. 16-17
Πιο επίκαιρα από Ποτέ, σήμερα, ημέρα της γιορτής του, τα χειρόγραφα
Περιγράφουν με ανατρικιαστικό τρόπο αυτά πουτρα συμβαίνουν!
Οι φωτογροφίες oπό τη Βόφτση του νεαρού Κικλια
Ο Πρτος . σ 5
τουρίστας Πέταξε
στο Διάστηημα
Πς ουνετάρη ο πρωθυπουργός τον οριστούχο μαθnτ
Φχασέντους γονείς από
Κορονοϊό, uλλά βγάκε a
Πρτος σης Πανελλήνιες
σελ. 12
Και το όνομα αυτού Παναγιτης
43 σεισμοί στη θήβα!
Πς εκπληρθηκε το τάμα της Ττζένης Μηαλατσινού
ΦόΒοι για μεγαλύτερο σεισμό σελ7
| 12/07/2021