Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Σε τεντωμένο σχοινί ο τουρισμός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σημαντκότερους pόφους της σύppoης ελληκής
ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΦΤΑΝΙΣΤΑΝ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
| HARVARD
ΓΙΑ ΤΗΝΕΦΟΡΙΑ
Οι ελευταίες ανακαλύψεις
οι έρευνες , οι εξελίξεις
ΣΕΛΙΔΑ 22
ΣΕΛΙΔΑ 1ο
SΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102οm Αρ. φύλλου 30.761 Ιδρυτής: r. Α . Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 7 1ΟΥΛΙΟΥ 2021
w.kathimertni.gr . e1,20
Σκηνές Μαϊάμι στη Θεσσαλονίκη
Η Αγκυρα
ετοιμάζει σόου
στα Κατεχόμενα
Στις 20 Ιουλίου
Εθνοστικ και θρησκευτική φιέστα
στα Κατεχόμενα ετομάζει ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, καθs θα τα επ
σκεφθεί στιs 20 του μηνοs , nμέρα
επετείου τns εισβολns , αλλά και
δευόμενοs από τον Ντεβλέτ Μπa .
χτσελί , moλλούs υnouργούs , αλλά
και δεκάδεs υψηλόβαθμα στελέχη
του κυβερνντοs κόμματοs , Ερω
τηθείσα για την επίσχεψη , η Ού
σουλα φοννερ Λάεν υπογράμμ.
σε πus n Ε.Ε. δεν πρόκειται noτέ
να δεχθεί οτιδήποτε nαρaπέμπει
στην πρόταση για λύση δύο κρα
τν, στην Κύπρο . Σελ . 6
ΣΗΜΕΡΑ
Εξ μεγάλες napoyωγές γυρίζονται αυτό το διάστημα στην Ελλάδο . Anό το a he Entorcer, με τον Αντύνιο Μηαντέρας ση θεοοολονίκη μέχρι τη νέα τανία του Ντέιβντ Κρόνενμηεργκ με των
Βiκο Μόρτενοεν στην Aτικί και στη φθιτδα και τω nολυανομενόμενο 60 με τον Ντύνιελ Κρεγκ στις Σπέτσες , η Ελλόδα έχει μετοτραnεί σε ένα μεγάλο κηηματογραφικό στούντιο . Σελ.3
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017
Αποζημίωση
για θάνατο 29χρονου
στη Μάνδρα
Anoημίωση 270.000 ευρ επιδί
κοσε το Διοικητκό Πρωτοδικείο στην
Σε τεντωμένο σχοινί ο τουρισμός
Από τα 18,2 δισ. ευρ των εσόδων του 2019, αναμένονται 6,3 δισ. ευρ φέτος
τη n του στην καταστροφική ηλημ
μύρα tης Μάνδρας , τον Νοέμβριο του
2017 Με την anoφoon καταδικόστη
κε ο Δημόσιο για τις εγκληματικές
noραλείψεις των αρμοδίων unnpe .
σν του . Σελ.7
Χομηλνουν για άλλη μία φορά οι προσδοκ - έναντι του στόχου για 50% που είκε τεθεί τns αγορas , σημεινοντas ότι η μετάλλαξη οι κυβερνήσει . Προs το παρόν , πάντωs
εs για τον τουρισμό φέτοs, ενόψει του 4ου νωρίτερα και έναντι 23% το 2020. Συγκε - Δέλτα . δεν έχει ακόμη επηρεάσει τιs κρα - ουπουργ s Τουρισμού Χάρns Θεοχάpns
κύματοs τηs nανδημίαs, με τουs τουριστι . κριμένα , από τα 18,2 διο. ευρ των εσό - τήσειs των ξενοδοχείων. Αν εμπεδωθεί ωs δηλνει στην Κ ότι , αν και η ανησυκία
κούs φορε s να εκτιμούν πλέον ότι τα έσο - δων του 2019 . αναμένονται 6,3 δισ. ευρ νέο pίσκο, είναι πιθανόν όχι μόνο να απο - είναι δικαιολογημένη , τα στοιχεία για τιs
δα θα περιοριστούν στο 30%-35% αυτν φέτos . Η εκόνα θα είναι πιο καθαρn στο θαρρυνθούν οι τουρίστεs, αλλά και να αντι . αφίξεis Ιouνίου ήταν ιδιαιτέρωs ενθaρρυ του 2019, καλs εχόντων των πραγμάτων , τέλos loυλίου, εττισημαίνουν οι παράγοντεs δράσουν με αυστηροπoinon των μέτρων ντικά Σελ. 24
. Συντάξεις: Αμοιβές noυ ξεκ .
νούν anό 30 ευρ και μηορεί να ξε περούν το 200 ευρ nροβέηει γα
τους nιστοηoμένους ιδιτες , δικη
γόρους , λογιστές και οικονομολόγους
Καθιστοί
Προκαλεί το θερινό Παλάτι του Ερντογάν
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
nou εμnηλοκούν στη διαδικασία
δοσης εκκρεμν συντάξεων η σκετ
κή κονή υnoυργική anopoon . Η ΚΥΑ
αναμένεται να τεθεί άμεοα σε εφορ
μογή και δεν anoκλείει επιηλέον
αμοιβή anό toν οoφαλισμένο. Σελ . 23
στα μπαρ
μετά τα 1.797
κρούσματα
Η ζημιά θα είναι
ανυπολόγιστη
Λουκέτον και πρόστιμο
από την πρτη παράβαση
Στα μέσα κοινωνικήs δικτύω
σns βρίσκετα σε εξέλιξη έvas
πραγματικός πόλεμοs γύρω
από τοus εμβολιασμούs . Em .
στρέφουμε, με άλλη αφορμη
αυτή τη φορά , στον μεγάλο
διχασμό του 2015 , Καμία πο .
λιτικά υπεύθυνη δύναμη δεν
πρέπει να προσπαθήσει να
αποκομίσει κοντόφθαλμα κομ ματικά κέρδη από αυτήν την
αντιπαράθεση . Η ζημιά nou
θα προκαλέσει στη δημόσια
υγεία και στην ίδια τη Δημο
κρατία θα είναι ανυπολόγιστη.
Αν δεν προσέξουμε όλοι , ένα
νέο τέρas. θα γεννηθεί , όπωs
exει συμβεί και σε άλλεs χρes .
. Χακερ: Τουλάxιστον 1.000 εn
χεpήσεις σε 17 χρες έπεooν θύμα
το επίθεσης oπό χάκερ με χρήσn κ κόβουλου λογισμκού Μεταξύ αυτν .
800 naντonωλεία της αλυσίδος Coop
στη Σουηδία, Σελ . 28
Πιοουστηρόπλaίσο στη λειτουρ γία χρων διασκέδοσns φtρνει η
αύξηση των κρουσμάτων κορω
νοίού , nοu χθεs σκαρφάλωσαν
στα 1.797 . Οrus avακοινθηκε
ano aupio Πέμτη όλοι οι χρot
διασκέδασms 0α λειτουργούν an κλεστικά με καθήμενοus nελάτes
Εάν διαπιστωθεί πopάβαση προ βλέπεται άμεσο ολουκέτο- επτά
ημερν και επιβολή προστίμου.
Tis aυξητικέs τάσειs στα κρούσματα επιβεβαινουν οι αναλύσε5 στα οστικά λύματα , nou δεί
χνουν στην Αττική αύξηση κατά
659% του ικού φορτίου . Σελ . 4
. Εκπαίδευση : Σε 11.700 μό.
νιμους διορισμούς στην εκnοίδευ
ενόψει της νέος σκολικής χpονάς
Πρόκειται για τους nρuτους διορι.
σμούς στη γενική εκηαίδευση έnειτα
anό 12 χρόνια . Σελ 8
Λάδι στη φωτιά της nολτικής διαμάνχις έριξον οι φιοδιάστατες ορχτεκτονικές onεικονίσεις ano tο υnε
nολuτελές θερννό μέγορο του Τούρκου npoέδρου Ρειζin Τoin Epντογάν nou δόθηκον στη δημοσιότητα . Το
κτίριο ένει εμβοδόν 11.000 τμ . nερiομβάνει - κοτά ηληροφορίες- 300 δωμότιο και στοbισε 70 εκατ . ευ
ρ, σε ειοή ισκνν αγελάδων για την Τουρκία και tους notες της, Σελ . 9
ΣΧΟΛΙ0Ι ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Ξενάγηση από τον Γιργο Ρόρρη
Γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος ;
Το ερτημα είναι γιoi xρειόστηκε τόσος μερνή κυβέρρησn έχει βάλει φλόδοξους
χρόνος: Νομίω, η ευθύνη npέnει να anο- στόνου . ενο ιδιωτκός τομέας μοιάζει
δοθεί στο ελληνικό κράτος , rou ειδικεύε νο noiprει piσκα nou του βγοίνουν
Τα τελευταία noλλά χρόνο, έβεηα ano
το γρoφείο μου τη γεμάτη σκουηίδια
εγκαταλελειμμένη ακτή του Φαληρικού
Ορμου και σκεπτόμουν: Πuς tναi δυνο .
toν να είμαστε too aviκονοι νο εκμετολ
λευθούμε κάτ tύoο μονοδικό . Στο δικό
μου -τουλάχιστον - μυαλ ntoν ένα nολύ
μάζονται για τν Επίδουρο και η αka
βες Σελ. 15
μεγάλα έργοα Το napαλιοκό μέτωnο nρέ
. Ρομπότ Αυτόνομο ρομηoικό
εκοκαφέα λατομείων , εoνό να λε .
τουργεί χωρίς ονθρnνn nopέμβασn, κατασκεύοσαν ερευνητές της
Kνεζικής ετοιρείος Baiδu Research
Rebotics και του noνεnστημίου του
Μέρυαντ, συις ΗΠΑ Σελ. 1
οφήσουν για μια όλλη μέρα. Χρειόστικαν
napanavu anό δέκα χρόνια . άλωστε , γο tης Αττικής δεν μηορεί νο γίνει ένα nεp.
το onio ano ουθοpεσίες και μικρές ολλό αυτό θ npoκαλέσει nολλές και δικαιο
λογημένες αντιδράσεις. Τουτoνρονο , κό
nooς nρέπει να σκεψθεί nς θα μετακ νούνται οι χλιάδες nopanάνω κάτοικο και
ως χρα και ουτό nou 6a πορούσαμε να
είμοστε . Το διο loxυε . βέβαια , και για tο
Ελληνικό και όλο το napαλιακό μέτωηo
της Αττικής
Εnτέλους, όμως, κάτι αλλά ε. Σε δέκα
χρόνα anότρα , δύοκολα θα ανογνωρί.
ζει κανείς τη δαδρομή anό ο ΣΕΦ έωως η βέρνηση Σαμαρά δεν ο έκανε με Πείαμο , χρόνοα αδράνειας , μπανουμε σε μια φόση
Βουλιαγμένη. Το καλύτερο αναξιοnoίπτo
real estate τmς Ευρπης θα έχει βρει τη
θέση nou ου ανήκει.
ατυκή nopαλία στο χέρχο διοφόρων κολά
διασυνδεδεμένων λοφυρσγωγν με τη
βοήθεια τοπικν αρχν . Αν, δοο και να μη επoκέnτες σε έναν όξονο nou εναι ήδη
μας αρέσει , npoiκa δεν είε επιμείνει
να ξεμηλέξει ουτό το κουβάρι και αν η κυ - Αλλά ας μείνουμε στο θετικά . Εnεna ano
Με τίτλο Η ευγένεια του anέρiποu μεγάλη ανο
δρομική έκθεση του ζγρόφου Γppoυ Ρόρρn, nou
εγαnόστηκε στο μουσείο της Ανδρου , anotελεί ένα
από τα σημαντικότερα εικοστικά γεγονότα του φετνού
καλοκαιριού. Παρουσιάζοντος την noρεία του καλλιτέχνη ano το ξεκίνημα έως τν ωρμότητά του, το ίδρυμα
Βοσίλn και Ελίζας roυλανδρή μας βοηθάει να
ουμε σε όλη του την έκτοση το έργο ενός onό τους
oημαντικότερους ζωγράφους της σύγχφονης ελληνικής
. Ποδόσφαιρο: Η itaλία κέρδισε
την ίσnανία στο Πέναλυ με 4-2 (11
κ.α. ) και ηροκρίθηκε στον τελικό του
Ευρωηαϊκού Πρωταθλήματος Σήμε
noλύ βεβαρημένος .
θα Πεpιμέναμε ακόμη δέκα χρόνια . Το διο κατά την onoia n Ελλάδα οξοnοεί τους, n
όχι και noλu κρυμμένους- θnoouρoύ
vίο στον δεύτερο ημπελικό. Σελ 18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα