Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 13.04.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6764
Οι εβδομάδες κοντά στο Πάσχα είναι κρίσιμες
ΑΑΛΕ:
Μέσω βιντεοκλήσης με την εφορία, οι επιχειρήσεις μπορουν | Στις 21 Απριλίου η ΓΣ
πλέον να παραλαμβάνουν κλειδάριθμο για την πρόσβασή τους
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Txisnet χωρίς να χρειάζεται να
επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ και να χάνουν χρόνο. Η απόδοση κλειδαρίθμου μέσω βιντεοκλήσης, ισχύει και για φυσικά πρόσωπα και η
εξ αποστάσεως διαδικασία αναμένεται να διευκολύνει όσους θα
υποβάλλουν φέτος φορολογική δήλωση για πρτη φορά
για το μέρισμα 0,06
ευρ/μετοχή
Properties
Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοιννει
Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας
όπως για παράδειγμα οι νέοι που συμπλήρωσαν πέρυ- αποφάσισε να εισηγη θεί
σι το 18ο έτος ηλικίας τους, οι φοιτητές που απέκτησαν | προς την Ταχτική ενική
Συνέλευση της Εταιρδιανομή
στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Taxisnet. Στην μερίσματος ποσού Ε 0,06
ανά μετοχή (καθαρό ) για
το 2020 πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα αλλά και
γενικότερα όσοι έχασαν τους κωδικούς πρόσβασης είας ,
περίπτωση που ο φορολογούμενος απωλέ σει τον
χωδικό πρόσβασης, η ανάκτησή του γίνεται με τη
χρήση του χλειδαρίθμου.Σε περίπτωση που έχει απω
τη χρήση 2020.
λέσει και τον κλειδάριθμο , πρέπει να υποβάλει νέα Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο της
Εταιρείας έχουν προταθεί οι κάτωθι ημερομ
αίτηση εγγραφής
ηνίες:
ΟΣΕ: Υπό τάση και πάλι
η γραμμή Αθήνα-Οινόη
. 23.04.2021 Ημερομηνία
αποκοπής δικαιματος
μερίσματος χρήσης
26.04.2021 Προσδιορι
δικαιούχων
(Record
μερίσματος
Date)
ο Οργανισμός Σιδηροδρ- μένων της κακοκαιρίας
όμων Ελλάδος
χοιννει ότι τέθηκε σε
επαναλειτουργία η Ηλεκ ρές ζημιές στο σιδηροδοτροκίνηση στο Σιδηροδρ-ομικό δίκτυο, εξαιτίας
ομικό Δίκτυο και συγκε - κυρίως πτσης δέντρων
κοιμένα στο τμήμα Αγ
Στέφανος
Βόρειας Αττικής, σύμφω- υποστεί σοβαρές ξημιές
να με σχετική ανακοίνωΜΗΛΕΙΑ,
είχαν προκαλέσει σοβα28.04.2021 Έναρξη
καταβολής μερίσματος
ανατα
οποία
Περίπου 300.000 self tests έχουν διατεθεί ήδη
από τα φαρμακεία ενόψει της επαναλειτοuργίας των σχολείων , όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως μιλντας
Οι ανωτέρω αναφερ θείσες ημερομηνίες καθς
και η πληρτρια τράπεζα
θα γνωστοποιηθούν στο
επενδυτικό κοινό ευθύς
μετά τη λήψη της σχετι
κής απόφασης από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης
Απρίλιου 2021.
σε πάνω από τριάντα
Οινόη της σημεία , εν είχαν επίσης
στον Σκάι.
Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι το μέτρο των τεστ
επεχτείνεται και στο βοηθητικό προσωπικό ,
στο προσωπικό καθαριότητας, αλλά και το
διοικητικό προσωπικό των σχολείων.
και κολνες στήριξης
των καλωδίων και κονσόση.
Η ηλεκτροκίνη ση είχε λες στήριξης της εναέρδιακοπεί εξαιτίας των
ισχυρν καιρικν φαινοιας γραμμής επαφής.
Created by Universal Document Converter