Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εgμρίδ Διακηρύβων Δημοτροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7334
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αλλάζουν οι
αντικειμενικές
αξίεs , μένει
σταθερός
ο ΕΝΦΙΑ
Συστήματα τεχνητής
voημοσύνns στιs εφορίες
και αναβάθμιση Taxis
Σφίγγει ο κλοιός για
τους φοροφυγάδες με
τα νέα εργαλεία που
σχεδιάζει η ΑΑΔΕ και
τα οποία εντάσσονται
στο εθνικό σχέδιο ανάεπιτάχυνση επιστροφν ΦΠΑ χωρίς ανθρπινη παρέμβαση,
διασύνδεση των ταμει
ακν μηχανν με τα
POS και την εφορία ,
ηλεκτρονική τιμολόγηση, αναβάθμιση του
Taxis και ανάπτυξη
νέων ηλεκτρονικν
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Τη μισή δουλειά
σκέφτεται να κάνει το
υπουργείο Οικονομι - καμψης και ανθεκτικόκν στο μέτωπο των
αντικειμενικν αξιν ,
προκειμένου να μην
προσθέσει επιπλέον
βάρος στο φορολογικό λογαριασμό εκατομμυρί ων
ιδιοκτητν ακινήτων.
Υπό τις δεδομένες
συνέχεια στην 11
τητας .
ταυτόχρονα διευκολύνεται τοέργο των συνεπν επιχειρήσεων εφαρμογν για επχειμέσω τν ταχύτερων
επιστροφν ΦΠΑ. Με
έργα συνολικής αξίας
183 εκατ . ευρ , η εφορία περνάει στην ψη.
φιακή εποχή από τον
ρήσεις και φυσικά πρo.
σωπα περιλαμβάνονται
στον σχεδιασμό της
νέας εφορίας.
Η φορολογική διοί
κηση για πρτη φορά
ακολουθεί τις διεθνείς κν συστημάτων που
πρακτικές και σε ορι .
σμένες περιπτσεις
βρίσκεται μπροστά από
πολλά κράτη της Ε.Ε.
που σκέφτονται ή σχεδιάζουν την εφαρμογή
έκδοση των παραστα.
λαμβάνονται
μέχρι το τέλος του
ίδιου έτους θα προστε.
θούν στη φαρέτρα του
φοροειστφακτικού και
ελεγκτικού μηχανι
σμού επιπλέον εργα.
οδηγήσουν στην ενίσχυση της διαφάνειας ηλεκτρονική τιμολό
στις συναλλαγές.
Τεχνητή νοημοσύνη ,
τικν μέσω ηλεκτρονι - εθνικό σχέδιο ανάκαμψης έχουν ήδη ψηφι.
στεί από τη Βουλή ,
εφορία θα μπορούσαν όπως για παράδειγμα
αυτά που αφορούν ο
λαθρεμπόριο , εν σύν τομα θα κατατεθούν
στη Βουλή οι παρεμβάσεις noυ προβλέπουν
τη χρήση τεχνητής
νοημοσύνης για την
αποκάλυψη και τον εν
συνέχεια στην 10
συνδέονται με την
Επιδότηση
να έχουν λειτουργήσει
από τα μέσα του προηγούμενου
ωστόσο η υγειονομική
κρίση μετέθεσε τον
εφαρμογής
τους για τον Ιουλίου
του 2021. Αρκετά από
έτους,
για e-shop,
υποβλήθηκαν
εργαλείων όπως τα
ηλεκτρονικά βιβλία ή η χρόνο
11.500
απήσειs
γηση . Μάλιστα τα ηλεκτρονικά βιβλία και η τα μέτρα που συμπεριΑυτονομ:
Πράσινο φως για
12.579 αιτήσειs,
Ολοκληρθηκε τηνΤρίτη 6 Αrριλίου, η πε .
ρίοδος
αιτήσεων συμμετοχής
στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων για επι
υποβολής
για e-shop "e-λιανικό.
συνέχεια στην 2
η δαπάνη
Σελίδα 9