Πρωτοσέλιδο Kontra News: Βγαίνουν στο σφυρί πολλά ξενοδοχεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KONTRA
Ετos 80 Αρ. φύλλου 2146
ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΟΤΑΝ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ
ΠΟΛΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Το 33% ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΧΟΥΝ " ΠΑΓΩΣEI"
ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ κινδυνεύουν να βγουν τα περισσότερα ξενοδοχεία όταν λήξει το καθεστς Tns αναστολήs τns Πληρωμής των δόσεων. Με εξαίρεση
ΤOUS μεγάλοus και ισχυρούs ξενοδοχειακούs ομίλουs Που έχουν κεφαλαιακή
επάρκεια, οι υπόλοιπεs ξενοδοχειακές μονάδεs βρίσκονται στα Πρόθυρα Τηs
χρεοκοπίαs.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Το μαύρο δίκτυο
ΣΕΛ. 3
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΜΕ ταχύτατοus ρυθμούs απλνεται
σε Αμερική και Ευρπη το λεγόμε
νο μαύρο δίκτυο που περιλαμβάνει τουs αρνητές του κορωνοϊού,
τOUs ακροδεξιούs και μια μερίδα
αντισυστημικν Που βλέπει παντού
θεωρίες συνωμοσίαs.
ΟΙ ΜΑΖιΚΕΣ συγκεντρσειs σε
Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία και
άλλες ευρωπαϊκέs χρες και n ενό
τητα γραμμής Που εμφανίζουν με
τουs Αμερικανούs a κροδεξιούs,
διαμορφνουν ένα επικίνδυνο
μείγμα.
ΤΟ γεγονός ότι στην πλειοψηφία
τοUs Πρόκειται για νέουs και αγανα κτισμένουs Που εναντινονται
σε κάθε συστημική απόφαση καθι
στά επικίνδυνο το λεγόμενο μαύρο
δίκτυο που εξαπλνεται ταχύταται
εκμεταλλευόμενο στο έπακρο ο
διαδίκτυο.
Στο 1,01 αυξήθηκε το
RT στην Περιφέρεια
ΑΤτικής
Ο ΣΕΛ. 8-9
ΣΥΡΙΖΑ
Η κυβέρνηση να
αναλάβει πρωτοβουλίες
για το καθεστs
Πατένταs των εμβολίων
Ο ΣΕΛ. 9
<ΕΕΧΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ>
Στο κόκκινο
η Πάτρα με 183
ενεργά κρούσματα
ΣΕΛ, 10
ΣΕΛ. 9
ΧΡΗΜΑΤΑΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΧΙ ΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΘΑ ΣΤΟΙΧΙΣΟΥΝ
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΘΥΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚON
Θρήνos στον ΈΒρο για
τον νεκρό Πυροσβέστη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 11
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IΟΒΕ
7 ΣΤΟΥΣ 10ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
εδ Πρωταγωνιστεί
η ενημέρωσή σου
ΚOΝTRΑ
Το δραματικό κλίμα Tηs οικονομίαs αποτυπνεται
στην έρευνα οικονομικής συγκυρίαs του 1ΟΒE, για
τον Ιανουάριο, με τOUs Έλληνεs καταναλωτές να δι ατηρούν τα αρνητικά πρωτεία απαισιοδοξίαs στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΜΑΛΗ
ΤΡΙΤΗ έως ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
You Tuhe
ΣΕΛ. 10
ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
KGNTRA