Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΑΕΛ

• ΣΕΛ. 22-23

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 342 • ΕΤΟΣ 7ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΔHM. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γραµµατέας Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

‘Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ

ΑΠΟΤΥΧΕΙ

ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ’
Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

• ΣΕΛ. 9

ΕΡΓΑ 40 ΕΚΑΤ. €

ΓΙΑ ∆ΗΜΟ & ∆ΕΥΑΛ
Παρεμβάσεις ύψους 20 εκ. ευρώ θέλει να εντάξει στο «Αντώνης
Τρίτσης» ο Δήμος Λαρισαίων
Ξεχωρίζουν η αναμόρφωση του
κτιρίου Μουσών, η αναβάθμιση της Ηρώων Πολυτεχνείου και
η δημιουργία του γραμμικού πάρκου στον Πηνειό
«Έξυπνοι»
μετρητές και αντικαταστάσεις δικτύου θέλει να υλοποιήσει
• ΣΕΛ. 7
μέσω του προγράμματος η ΔΕΥΑΛ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΫΦΑΝΤΗ

Πρόεδρος «Φαρσάλων Γη»,
µέλος ∆Σ GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

12

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΚΚΑΣ
Μουσικός

Συνένωση δυνάµεων
προς ένα κοινό στόχο

‘ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΙΜΩΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ’

14

31

ΓΚΑΛΕΡΙ «ΜΟΡΦΕΣ»

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2021»

ΟΣΑ ΕΙ∆Ε Η ΓΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

• ΣΕΛ. 15

ΒΑΣΩ ΛΑΛΕ

Ταµίας της Ένωσης Ιδιοκτητών
Φροντιστηρίων Μ.Ε. ν. Λάρισας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
στο µέλλον των
µαθητών µας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΡΟΥ

«Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ Energy
διαχειρίζεται έργα πάνω από 75 ΜW»

• ΣΕΛ. 16

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ

• ΣΕΛ. 10

Puerta: Με πολυετή εµπειρία
στη διαχείριση των πολυκατοικιών

• ΣΕΛ. 18

ΜΕΤΩΠΙΚΗ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ - Κ. ΒΑΪΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

• ΣΕΛ. 25