Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τυπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13-9-2020/ AP. ΦΥΛΛΟΥ 7805 / ΕΤΟΣ 270 wwν. typosthes.gr
ΜΕ ΤΗΝΕΝΑΡΞΗ ΤΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΕΝΩ ΑΠΟΚΤΑΕΙ ΣΤΑΣΕΣΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Αλλάζουν όνομα δύο
ιστορικές γραμμές ΟΑΣΘ
Σαφάρι ελέγχων σε σολικά υ
εωφορεία ετοιμάει η τροα
Αλλάζουν όνομα, ύστερα από περίπου μισό αινα, δύο από τις ιστορικότερες και παλαιότερες
λεωφορειακές γραμμές του Οργανισμού Αστικν Συγκοινωνιν Θεσσαλονίκης ΣΕΛ 5
Εντατικούς ελέγους στα σολικά λεωφορεία με τα ρποία θα μεταφέροντα μαθητές
θα πραγματοποίεί η Τροχαία της Θεοοαλονίκης ΣΕΛΑ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΒ ΠΑΤΑΑΘΕΝΙ ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Π ΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕ
23 Σεππεμβρίου
0 δαωνσμός
γα ανάπλαση ΔΕΘ
ΧΤύπημα
τη θεσσαλονίκη
σε προϊόντα μαϊμού.
Στην προκήρυξη του Διεθνούς
Αρατεκτονιού Διαγωνισμού γα
την Ανάπλαση του Εκθεσιακού
Κέντρου της Θεοοαλονίκης προχοράει η ΔΕΟ Hekrpο. ΣΕΛ 12
ΙN. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΟΤΗΡΟΣ
Αυτοψία
σης εργασίες
από Μενδνη
Ηγέπδα πανευρωπαϊκά η Θεσσαλονίκη κατά των προϊόντων απομίμησης
Τις εργασίες αποκατάστασης
στον L Μεταμέρφωσης του Σωτήρος και διαμόρφωση του περ .
βάλοντος χρου επθερησε την
Παρασικευή η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδνη. ΣΕΛ 4
Τη δική του μάχη κατά του παραεμπορίου και την καλλιέργεια της
ευαισθητοποίησης των πολιτν σε θέματα που αφορούν την καταπολέμησή του δίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης μέσω του προγράμμα |
τος Authen ticities . Παράλληλα η πόλη μας γίνεται η πρότη πόλη Ευρωπαϊκά που ηγείται στο δίκτυο καυθεντικν πόλεων) που
θα δημιουργηθεί Με ένα πλέγμα ενεργειν το πρόγραμμα θα καλλιεργήσει στους πολτες μια στάση ευθύνης απέναντι στο θέμα της
κατανάλωσης προϊόντων απομίμησης, στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας καθς και τη συμβολής όλων στην προστασία
της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. ΣΕΛ 4
FW WORKSHOΡ
GREECE 2020
σε Γερμανία
για τουρισμό
Η NASA ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ!
ΣΕΑ 8-9
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΕΜΒΛΗΜΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Παίρνουν μπροστά
Ε| εμβληματικές
υποδομές στην πόλη
Σύντομα θα δού με μια Θεσσαλονίκη να παίζει το ρόλο που πραγματικά της αξίζει στη
Ν.Α.Ευρπην,
υποστήριξε
υπουργός Υποδομν και Μεταφορν Κστας Καραμανλής. ΣΕΛ6
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
εννουν τις δυνάμεις τους κι φλοξενούν 40 εκπροσπους των
μεγάλων tour operators της Γεpμανίας στο πλαίσιο του KFVW
worishop Greece 2020 ΣΕΛ 12
91 772654
079176

Τελευταία νέα από την εφημερίδα