Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Τέφυρα προστασίας
για δανειολήπτες
Τα βήματα nou πρέπει να ακολου θήσουν οι δανειολήπτες γα να
σσουν τα σπίπα τους, αναλύθηκαν σε εκδήλωση Επιμελητηρίου
Αχαίας και Δικηγορικού.
Τρένο: Προχωράει
η υπογειοποίηση
Συνάντηση Δημάρχου Πατρέων
με τον υπ Μεταφορν σε θετικό
κλίμα και συμφωνα για υπόγεια
διέλευση μήκους 5.16 χμ Νέο
ραντεβού την προσεχή Τρίτη.
Με πολλά μέτωπα
Το άνοιγμα
των σχολείων
Σελ. 3
Σελ. 5,-Απόψεις, σελ 8
Αφιέρωμα σελ. 12-14
ΙΣύμβουλος
Η Εβδομαδιαία
I New
| wave
Οικονομική Εφημερίδα της Ακαίας
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
| Τηλ: 2610 620 574
Ψητο !
πωλείο !
Θυμάρι
www.symboulos.gr
| -mail: symboulo Gotenot.gr
| Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
Περίοδοs r| Ap. Φύλλου 1170
Παρασκευή 11Eεπεμβρίου 2001
επιχ ειρή σευν
Ν.Ε.Ο. Πaτρν Αθηνν 4-Πaτp
Τηλ. 2610450050
Πανεπιστήμιο
Αγκάθιτα κενά
μελν ΔΕΠ
> Αναγκαία τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για ενίσχυση της ρευστότητας
" Ασφυξίaν
για το 80% των επιχειρήσεων της χρας
Συνεδρίασε χθες η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίυ Πατρν με κύριο
θέμα τα κενά στα μέλη ΔΕΠ Ποu
υπονομεύουν το μέλλον tou και
αποφάσισε ρι(κές Παρεμβάσεις
Στο μεταξύ ο νέος πρύτανης Χ.
Μπούρας ξεκίνησε σειρά επαφν
με φορείς της Περιoχής αναδεικνύοντας την Προτεραιότητα τής από
κοινού αντιμετπισης των οξυμένων Προβλημάτων του Ιδρύματος .
Ολόκληρη η απόφαση σελ. 3
Ρεπορτάζσελ 15
Αδυναμία καταβολής των υποχρεσεων και
ένα ασφυκτικό οικονομικό κλίμα για τις μι
κρές επιχειρήσεις αοκαλύπτει η έκθεση του
Iνστιτούτου Μικρν Επιειρήσεων της Γν
κής Συνομοσπονδίας Εaγελματιν Βιοτε
χνν Εμπόρων Ελλάδας.
Όλοι οι δείκτες οικονομικού κλίματος καταΥράφουν σοβαρή μείωση δείχνοντας Πως
μέσα σε ελάκιστο χρονικό διάστημα n κατά σταση των μικρν και Πολύ επιχειρήσεων
έχει επιδεινωθεί δραματικά , θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους
. 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν Πως η oι κονομική κατάστασή τους επιδεινθηκε κατά
το Προηyoύμενο εξάμηνο
.8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως μει
θηκε η ρευστότητα τους
Από την έρευνα προ κύπει κατακρήμνιση
του δείκτη οικονομικού
κλίματος των μικρν
και πολύ μικρν επχειρήσεων, ραδαία
αύξιση αδυναμίας
Ρευστότητα-Αποτίμήση τελευταίου έξαμήνον
Σύγκριση με προηγούμινες έρευνες
σεων και δυσοίωνες
προοδοκίες για το
μέλλον . Η αποψίλωση
των μικρν και Πολύ
μικρν επιχειρήσεων
ισοδυναμεί με εξαφά
νση της εναnομείνα
σας aπό τν δεκαετή
οικονομική κρίση
μεσαίας τάξις.
Προσλήψεις
μέσω ΕΣΠΑ
3000 Ψυχολόγοι- κοινωνικοί λει τουργοί στα σχολεία της χρας .
Σελ. 19
Σελ 7
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
apopolis
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
21/9-31/12/2020
13/7-30/9 2020
Ενέργεια
& Σπτι
Υγεία
& Ευεξία
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε Συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.E tηλ: 2610-620574
2020 ΟΗΡ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στο πλασιο του
Στο πλαίσιο του
wwwaplopolis.gr
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων, Τηλ.: 2610 315478
Σύμβουλos
www.symbou los.gr
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων