Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
(eaggc 1la
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewQotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10209-ΕΤΟΣ 36.-ΤIΜΗ 1 .ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
"Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ' ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΜΑΚΡΟΝ
Στις 657,95 μονάδες
Άνοδος 0,98%
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΥΠΑΙΤΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Νέο δράμα
στη Μόρια
Σελ. 8
ΕΛΣΤΑΤ
Σελ. 3
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Οι γυναίκες στην Τουρκία
υπερασπίζονται τη Σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης
Περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκΙονούν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα,
αφήνοντας Πίσω τουλάχισον 5.000 Πεν
θούντες ετησίως . Οπως αναφέρουν διε θνείς έρευνες και μελέτες , για κάθε μία
αυτοκτονία μένουν Πίσω τουλάχιστον 5-10
άτομα Που Πενθούν , βινοντας όχι μόνο
το συναισθηματικό φορτίο του Πένθους
αλλά και τις Ψυχοκοινωνικές συνέπειες
του στίγματος της αυτοκτονίας, εν 135
άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονπαι άμεσα
από κάθε αυτοκτονία. Στην Ελλάδα δεν
Η ανεργία στο 18,3%
τον Ιούνιο
Σελ. 6
Σελ. 5
ΣΕ ΡΑΦΗΝΑ, ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ
έχουμε καταγραφή των μη θανατηφόρων
αποπειρν αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές Περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιν.
Τα τελευταία επίσημα στoιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής , όπως αυτά αναΑύθηκαν από το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιν του Κέντρου Ημέρας για την ΠρόληΨη της Αυτοκτονίας, σχετικά με τις ατίες
θανάτου στην Ελλάδα υποδεικνύουν αύξη ση των αυτοκτονιν, της τάξεως του 8,5% ,
για το έτος 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αυτοκτονιν για το 2017 ανήλθε
στους 523 θανάτους σε σχέση με τοΠροη
γούμενο έτος , όπου είχαν καταγραφεί
484. Κατά τα έτη 2010-2017 έχουν καταΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ
Τριπλο πυρινο μέτωπο
- Έρχεται Προσωπικός
αριθμός για τον πολίτη
"καταργντας" ΑΦM
στην Αττική
ΑΤΤΙκή
γραφεί τουλάχιστον 4.000 αυτοκτονίες.
Τα αδιέξοδα του κάθε ανθρπου δυστυχς οδηγούν σε αυτοχειρίες "Αυτρνοντας " τους ίδιους και "Βυθίζοντας" σε ένα
ατελείωτο γιατί τους δικούς τους ανθρκαι ΑΜΚΑ
Σελ. 2
Πους.
Σελ. 4
Ο λογικός