Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ο Ερντογάν παίζει ξανά με τη φωτιά / Η Ελλάδα να γίνει Καλιφόρνια της Ευρώπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο - Αρ. φύλλου 30.491- Ιδρυτής : Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΚΥΡΙΑ ΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣ ΤΟΥ 2020
wwwkathimerini.gr . 6200
Ο Ερντογάν
παίζει ξανά
με τη φωτιά
Η K3 στο στρατηγείο της μάχης
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ-ΝΙΚΟΥ ΒΕΤΤΑ
Η Ελλάδα
να γίνει
Καλιφόρνια
της Ευρπης
Τα σενάρια για έναρξη ερευννΤα μυστικά της συμφωνίας του Καίρου
TASKFORCE
Σε διακεκαυμένη ζνη είναι πιθανόν
να εισέλθουν εκ νέου οι ελληνοται σαφές ότι δεν θα επιτραπούν
έρευνεs εντός τns ελληνικής υφαΣτο κέντρο της πρότασής μας,
η μείωση φορολογίας μισθωτνν
τουρκικές σχέσει , καθs ο πρό - λοκρηπίδαs. Πάντωs, είναι γεγονόs
εδρ0s τns Τουρκίas Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν , μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, εμφανίζεται να αντιδρά με ρασκήνιο, ισχυροποιεί τη θέση τns
οξύ τρόπο στην ιστορική συμφωνία Αθήνas και διαμορφνει νέα δεδο Ελλάδαs-Αγύπτου για μερική ορι- μένα στην περιοχή. Σελ. 6, 7
οθέτηση τns AOΖ. Ηδη η Αγκυρα
τορπίλισε-τουλάχιστον επί του παρόντ0s- τιs διερευνητικές επαφές,
εν προαναγγέλλει έρευνεs στην
Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθή
να να επεξεργάζεται διαφορετικα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
σενάρια για τιs επόμενεs κινήσειs
του Τούρκου προέδρου. Κλειδί για
τιs περαιτέρω εξελίξειs αποτελεί ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ
το εάν η Τουρκία θα επιχειρήσει
ένα Ορούτs Ρέs 2v, δηλαδή προ - ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
γραμματισμό ερευνν εντός τns ελ ληνικής υφαλοκρηπίδαs. Η Αθήν
βρίσκεται σε ετοιμότητα και, σε μια
τέτοια περίπτωση, θα ακολουθηθεί
το πρόσφατο πρωτόκολλου με ανά πτυξη του στόλου, καθs καθίσταπωsn συμφωνία του Κατρουν , που
επετεύχθη ύστερα από έντονο παΣε μια οικονομία με χαρακτηριστικά πρέπει να ελαφρυνθεί , κάτι που
Καλιφόρνιas τns Ευρπns υποστηρίζει ο νομπελίσταs οικονομο- λογικν τουs προτάσεων. Ακόμη,
λόγοs Χριστόφορ0s Πισσαρίδns ότι
πρέπει να εξελιχθεί n Ελλάδα, ανα
φέρονταs ότι οι κλάδοι με προοπτικέs περιλαμβάνουν, εκτός του τουριστικού και του αγροδιατροφικού, νέο σύστημα, με κεφαλαιοποιητι
την τεχνολογία και τη μεταποiηση.
Ο κ. Πισσαρίδns και ο καθηγητήs θέτονταs το ερτημα, σε αντίθετη
ΝίKos Βέτταs, πρόεδρ0s και ανα
πληρωτήs πρόεδρ0s , αντίστοιχα,
τns Επιτροπήs Σοφν, που παρέ - γενιές εργαζομένων που θα βαρύδωσε το πρτο κείμενο τns έκθεσns για την ανάπτυξη τns χρa, Πισσαρίδηs , τονίζει ότι απαιτού
εξηγούν σε κοινή συνέντευξή τουs
στην Κ) τιs προτεραιότητέs τουs.
Υποστηρίζουν ότι η μισθωτή εργα - μεταξύ άλλων την κατάρτιση και
σία επιβαρύνεται υπερβολικά και
βρίσκεται στο επίκεντρο των φοροΓΡΑΦΟΝ ΣΤΗΝ Κ )
τάσσονται υπέρ τηs φορολόγησns
των εισοδημάτων σε ενιαία κλί μακα. Για το ασφαλιστικό προτεί
νουν σταδιακή μετάβαση σε ένα
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Σελ. 6
κόπυλνα σε δευτερεύοντα ρόλο,
Σελ. 7
περίπτωση, πs θα χρηματοδοτούνται οι αυριανέs συντάξειs από
Σελ. 9
Η αΚυ βρέθηκε στο νέο, υπερσύγχρονο, στρατηγείο της Πολιτικής
Προστασίας , εκεί όπου αποτυπνεται καθημερινά, λεπτομερέστατα
το Πανελλαδικό επιδημιολογικό ανάγλυφο , με γιγαντοοθόνες, θάλαμο επιχειρήσεων2 , με τα αεικίνητα στελέχη της Anti-COVID task
forces να διυλίζουν και να αξιολογούν όλα τα δεδομένα, εγχρια και
εισαγόμενα. Εως και λίστες γάμου χνηλατούνται ... Σελ. 11
Σελ. 8
Vονται όλο και περισσότερο. Ο κ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
νται συγκεκριμένεs δράσειs στήριξηs τns εργασίαs , που αφορούν
Σελ. 19
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Σελ. 21
την εκπαίδευση. Σελ. 4, 5
Πρόταση για κατάργηση
εισφοράς αλληλεγγύη
Επιχείρηση ανάσχεσης
του νέου κύματος του 1ού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Αξιοποιντας
τους ικανούς
Για μεσαία εισοδήματα, περιλαμβάνει το σκέδιο ανάπτυξης
Πιθανή εφαρμογή τοπικν lock down τον Αύγουστο
Βασικός στόχ0s τns κυβέρνησηs
είναι η ελάφρυνση τns μεσαί-είναι η ενίσχυση τns μισθωτήs
as τάξns μέσω του δραστικού εργασίαs , εν περιλαμβάνεται
περιορισμού φορολογικν και
ασφαλιστικν βαρν για νοικοκυριά και επιχειρήσει . Κεντρικός
στρατηγικός άξοναs του σχεδίου
Επί τάπητος βρίσκεται επιχείρη - πτέμβριο, καθs έχουμε σαση δραστικήs ανάσχεσns του
ολοένα αυξανόμενου αριθμού
κρουσμάτων κορωνοϊού, με πι
θανή νέα αναβάθμιση γενικν παράλληλα θα τεθεί σε εφαρμομέτρων και εφαρμογή τοπικν γήσχέδιο μαζικού εμβολιασμού
lockdowη πριν μπούμε στον Σε που θα αποσταλεί στην Κομισιόν
φή έξαρση τns νόσουν . "Ουδεί
άτρωτ0s είναι το μήνυμα των
γιατρν πρτηs γραμμής, εν
Η Ελλάδα πρέπει να
προχωρήσει μπροστά.
Δεν υπάρχει άλλοs καιρόs για χάσιμο, ούτε
βέβαια η πολυτέλεια
να μένουν άλυτα προβλήματα που βασανίζουν τη χρα εδ και
πολλέs δεκαετίεs. Σε
αυτή τn μεγάλn προσπάθεια που γίνεται,
δεν περισσεύει κανεis
ικανόs και έμπειρos.
Το χειρότερο που θα
μπορούσε να κάνει
έναs πρωθυπουργός
αυτή τη στιγμή είναι
να ζητάει κομματικέs
περγαμnνέs από τα
κυβερνητικά στελέXη και το περιβάλλον
του. Ο σημερινόs πρωθυπουργός δεν το κάνει στιs περισσότερες
επιλογές του και αυτό
είναι ένα πολύ θετικό
protergia
και πρόταση για κατάργηση τns
εισφοράs αλληλεγγύns για όσουs
έχουν εισοδήματα έωs 20.000 .
Οικονομική Κ, σελ. 3
Το μέλλον της ενέργειας
κατά τns γρίπns. Σελ. 12-14
Η ανθρωπότητα θα είναι πολύ διαφορετική στο μέλλον
Ο καθηγητής Αστροφυσικής του Κέμπριτζ Γιργος Ευσταθίου μιλάει στην Κν για το πολυσύμπαν
ΣΗΜΕΡΑ
Το σύμπαν δεν είναι ένα , όπωs
δεν υπήρξε ένα και μοναδικό Big από ένα τυχαίο γεγονόsn, μιλάει φανταστεί πs θα ήτανη ζωή δοξεs εκτιμήσειs και εκφράζει την
Bang . Γιατο γεμάτο. εκπλήξειs,
ευφυές πολυσύμπαν, τα μυστικά γητns Αστροφυσικήs , διευθυντήs
των άστρων , την εξέλιξη των γαλαξιν και τη γέννηση τns ζωήs , Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Γι- Οσο για το μέλλον τηs ανθρωπό- επόμενα 100 χρόνια. Σελ. 25
καπό μια στατιστική διακύμανση, yos Ευσταθίου. Δεν μπορεί να
τηταs, συμμερίζεται τιs απαισιόσε έναν κόσμο χωρίs επιστήμη, ανησυχία του ότι θα υπάρχουν
η οποία μπορεί και πρέπει να κα
θοδηγεί τιs πολιτικές αποφάσεις . ζουν υπό βισιμες συνθήκες τα
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
στην Κ)ο διακεκριμέν0s καθηπολύ λιγότεροι άνθρωποι που θα
Να φανούμε αντάξιοι
της επετείου το 2021
του Ινστιτούτου Κοσμολογίαs του
Να γιορτάσουμε το 2021, τα 200
χρόνια του 21, με σοβαρότητα, να
φανούμε αντάξιοι της περίστασης,
εν το 2022, επέτειο της εθνικής
καταστροφής, θα κλάψουμε
και θα στοχασθούμε. 0 ακαδημαϊκός Πασχάλης Κιτρομηλίδης
μιλάει στο Γεύμα με την 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα