Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
>>> ΤΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΚΗ li
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν κα Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ5782 Πέμππη 06.08.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Τσακαλτος
Σκυλακάκης:
Τα δημοσιονομικά δεδο μένα κρίνουν
τις μεισεις φόρων
ΑΑΔΕ:
>>> Τελ.
>>> Τελ
για σχέδιο
Πισσαρίδη :
Ποιο ΔΝΤ δεν
γίνεται
Επιστροφή φόρου
μέσα σε 10 μέρες
Από ότι φαίνεται η μετάφοαση του σχεδίου Πισσαρίδη
oπό την Γραμμική Βήταν
δύσκολη υπόθεση καθς
παρά την αδικαιολόγητη
καθυστέρη ση εξακολου θούν
να λείπουν τρία ( 3) κεφάλαια μεταξύ των οποίων η
χρηματοδότηση και η διακυβέρνηση του , σχολιάζει ο
πρην υπουργός Οικονομικν .
ΔΕΗΚοινονικό τμολόγιο
τόκ ξεκνούν οι αήσες
Μάλλον πρόκειται για δευτερεύουσας σημασίας θέματα, ειδικά όταν ο στόχος σου
είναι να προετοιμάσεις τον
κόσμο για τα σκληρά μέτρα
που σχεδιάζεις για παρά
δειγμα στα εργασιακά -όπου
σκιαγραφεί μία επίθεση
στον κόσμο της εργασίας - ή
για ένα ασφαλιστικό -όπου
προτείνει την
ποίηση της επικουρικής
σύνταξης με ότι μπορεί να
συνεπάγεται αυτό για το
ύψος των σημερινν συντάξεων. Πέραν όμως από αυτά
που λέει για εργασιακά και
για το ασφολιστικό , το σχέδιο είναιι αποκαλυπτικό και
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α. Ε.
Η ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30-104 32 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 09000004
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕ
μδιωτικοΕοκύμα προσμγν για
176 75
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥ
ΑΡΑΠΑΚ 10
Πληροφορίε
Βλάβες
Καταμέν
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
ετοιμάζονται
στφύγουν εκ νέου χιλιάδες
συνταξιούχοι προκειμένου
να τους επιστραφούν οι κομ
μένες επικουρικές συντάξεις ούγιαλος
και τα δρα , σύμφωνα με το
του 2015 από το Στ αντι στον τομέα της φορολογίας.
συνταγματικές.
Το χείμενο σημεινει ότι
δεν υπάρχει γενικά υπερφορολόγηση καθς τα φορο
λογικά έσοδα αντιστοιχούν
ως ποσοστό περίπου στον
μέσο όρο των οικονομιν
της Ευρωζνης> Αλλά πολύ
σύντομα η επτροπή κάνει
ξεκάθαρες τις στοχεύσεις
της: Μας ενημερνει ότι το
περιθριο μείωσης των φορολογικν εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την επόμενη πενταετία είναι υπαρκ τό αλλά σχετικά μικρό.
Αντίθετα, υπάρχει σημαντικό περιθριο και ανάγκη
για ολλαγή της δομής των
Ψηφίστηκε ο νόμος Κατο
εισήγαγε
λύση του επανυπολογισμού
των συντάξεων , διαδικασία
που τον Οκτβριο του 2019
κρίθηκε επίσης από το ΣτΕ
Μετά τη λήξη υποβολής των φορολογικν δηλσεων αναμέ
νεται να ξενινήσουν οι αιτήσεις του ΚΟΤ (κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ) και του Μητρου Ευάλωτων Πελατν βάσει της
φορολογικής δήλωσης 2020 (εισοδήματα, ακίνητη περιουσία
και σύνθεση νοικοχυριού 2019 ).
Ενιαίο
Δίκτυο
Συντα ξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).
Σημεινεται ότι , σύμφωνα συνταγματική.
με την απόφαση της κυβέρνησης για τα αναδρομικά των
συνταξιούχων προβλέπεται
ότι θα καταβληθούν 14 δισ.
ευρ σε
ξιούχους και όχι 3 , 9 δισ . φούν για 11 μήνες , ήτοι από
ευρ οι οποίοι είχαν υπο
στεί περικοπές
Μνημόνια που δικαιθηκαν
Τρα με την απόφαση του
Αντατο Ακυρωτικό
Δικαστήριο έχρινε ότι τα
χρήματα πρέπει να επιστο το
Ενημερωθείτε αν είστε Ευάλωτων Πελατν , σε 6
δικαιούχοι του Κοινωνι - βήματα
κού Οικιακού Τιμολογίου
(ΚΟT) ή αν μπορείτε να
ενταχθείτε στο Μητρο
1εκατ.
συντατον Ιούνιο του 2015 έως και
τον Μάιο του 2016.
από το ΣΤΕ.
Τονίζεται ότι οι μεισεις του
2012 χοθηκαν τον Ιούνιο
Created by Universal Document Converter