Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Μπλόκαραν οι βαρόνοι τον δομικό ανασχηματισμό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΟΝΤRA G
Ετos 70 Αρ. φύλλου 1997
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΟΜΗΡΟΣ ΤΩΝ ΙΣOΡΡΟΠΙΩΝ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΒΑΛΕ ΕΠ'
ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ ΟΙ ΒΑΡΟΝΟΙ
ΤΟΝ ΔΟΜΙΚΟ ΑΝΑΣΚΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΓΙΑΤΙ ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΕΙΜΟΥ
ΣΕ ΠΑΡΩΔΙΑ κατέληξε ο Πολυδιαφημισμένοs δομικός ανασχηματισμόs
τns κυβέρνησns. Οι Bαρόνοι Tns Νέαs Δημοκρατίas και ο εγκλωβισμός του
Κυριάκου Μητσοτάκη στη λογική των ισορροπιν έκαψαν, στην κυριολεξξα
μία πρωτοβουλία που είχε προαναγγείλει το ίδιο το Μαίμου Πριν από δύο
μήνεs.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Μετά τη Λιβύη,
η ΑΠβανία
ΣΕΛ. 3
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σκληρή γλσσα
ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο
Πισσαρίδη
Η ΤΟΥΡΚΙΑ Προχωράει με ταχύτατουs
ρυθμούs τιIs διαπραγματεύσειs για την
υπογραφή συμφνου στρατιωτικής συνεργασίαs με την Αλβανία.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ στόχOS Tns Τουρκι κήs δι
πλωματίαs είναι η εξασφάλιση Προνομιακν σχέσεων με την Αλβανία , την οπΟία
θεωρεί στρατηγικήs σημασίαs χρα γιατί
Βρίσκεται στα βόρεια σύνορα τns Ελλάδαs.
ΣΕΛ. 7
POLIZE
οΙ Τούρκοι δεν κρύβουν τα σχέδιά τουs
για δημιουργία ναυτικήs Βάσηs για τη
στάθμευση των Πολεμικν τns Πλοίων σε
λιμάνι Tns Αλβανίαs .
ΤΟ ερτημα είναι τί κάνει η Ελληνική κυβέρνηση, η οποία παρακολουθεί αδιάφο
ρα τIs loυρκικές κινήσειs στην Αλβανία.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αιτήσειs 746
συνοριοφύλακε
ΣΕΛ. 8
ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΣΙΟΔΡΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΕD
Αυτοεξορίστη κε
ντροπιασμένοs
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 14
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΕΝΑΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ
Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Χιλιάδες αιτήσειs
0% 50%
για το Πρόγραμμα
"Γέφυρα"
Tis 4.000 άγγιξαν οι αιτήσειs
δανειολn πτν Που υποβλήθηΗ Πανδημία, δεν επηρέασε μόνο τα δημοσιονομικά,
η απλεια εισοδήματοs για εκατομμύρια πολιτν, η
αβεβαιότητα τns επόμενns ημέραs, κράτησαν ΤOUS
καταναλωτές μακριά από τα ταμεία των καταστημάτων.
καν οριστικά κατά την Πρτη
ημέρα λειτουργίαs Tns ηλεκτρονικής πλατφόρμαs για το
Πρόγραμμα Γέφυρα .
ΣΕΛ. 11
D ΣΕΛ. 8-9
91 772241 725134