Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12556
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Η Ελλάδα θα πάρει 72 δισ. την περίοδο 2021-2027
Συμφωνία 1,82 τρισ. για την ανάκαμψη
Επιστρεπτέα Προκαταβολή:
Τρίτος κύκλος με 3 δισ.
Ισχυρό ράλι
στα ελληνικά
Κλειδίο για να κατασεί το 2021 tτος ισχυρής ανά .
καμψης για τη χρα , είvαι η βέλτιστη αξοποίηση
όλων των εγχρων κι ευρωπαί
γαλείων , όπως σημείωσε ουπουργός Οικονομικν ,
Χρήστος Σταϊκούρας στη συνεδρίαση του Δ.Σ Του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πε .
ρας , ο κ Σταϊκούρας έκανε αναφορά και στα μέΤρα στήριξης που έλαβε tως Τρα η κυβέρνηση για
την αντιμετπιση Των συνεπειν από την πανδημία
εστάζοντας στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η δεύ .
τερη φάση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη για να σημασει πως, επιπλέν , ένας τρίτος κύκλος έχει σχε .
διαστεί για τον Αύγουστο . Ο στόχος είναι να δοθούν
συνολικά 3 δισ .
ομόλογα
και tp Τα ιστορικά χαμηλά υποχρησαν οι αποδόσεις των
ελληνικν χρατικν ομο Euro
λόγων , με τις τιμές τους να αχολουθούν ττο εxοηχτικό ράλι που
σημεινουν σήμερα όλα τα ομό λογα της ευρωπεριφέρειας , μετά
και την νστοριχή συμφωνία στην
παιτήθηκαν 5 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Σύνοδο Κορυ
φής για να επιτευχθεί συμβιβασμός.για το Ταμείο Ανάκαμ.
Ψης των 750 δισεκ . Συνολικά η κεφαλαιακή στήριξη της Ε.Ε απέναντι στην ύφεση φθάνει τα 1,82 τρισεκ.
Με 1,074 τρισεκ. να αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την
οποία κατέληξαν ου Ευροπαίου
Στα 13 εκατπ. οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις τον Μάιο!
ηγέτες για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Έτσι, η απόδοση ελλην
χού 10ετούς ομολόγου υποχτον
περίοδο 2021-2027 και
Με 750 δισεκ. για το Ταμείο Ανάκαμψης εκ των οποίων επιχορηγήσεις 390 δισεκ . και τα δάνεια 360 δισεκ .
Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει συνολικά 72 δισ. την περίοδο
Qησε οτο 15 και στα χαμη.
λότερα επίπεδα από τις 25 Φεπλ .
Τις επιπτσεις της πανδημίας και των μέτρων πενουν τα στοιχία της Τράπιζας της Ελλάδος για το
ισοζύγιο τρεχουσν συναλλαγν . Οπως αναφέρα
η TE, το ταξδιωπικό ισοζύγο σχεδόν μηδενίστηκε,
καθς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτν και οι σχε .
πκές εισπράξες παρουσίασαν μείωση κατά 97,7%
και 99,2% αντίστοιχα . Ειδικότερα , οι ταξ διωτικές a σπράξεις ανήλθαν μόλις σε 13 εκατ. ευρ τον Μάιο ( )
από 1,56 δισ. εuρ την αντίστοιχη περίοδο του 201
Λίγο καλύτερη εμφανίζεται η εικόνα στο πεντάμηνο ,
με Τις εισπράξεις να διαμορφνονται στα 613 εκα .
ευρ από 2.8 διο . Το 2019 .
βρουαρίου , επιστρέφοντας
ον στην . κανονικοτητα προ παν.
δημίας . Επιπλέον βρίσκεται μα
ανάσα από τα ιστοριχά χαμη.
λά του 0,92% που είχε σημεισει
στα μέσα του Φεβρουαρίου, με το
spread νακινείται στις 155 μονά
2021-2027. 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκ των οποίων 19
δισ. σε επιχορηγήσεις , και 12,5 δισ. σε φθηνά δάνεια , και ακόμη
40 δια .
Την ιστορικότητα των στιγμν υπογράμμισε με μήνυμά του ο
Πρωθυπουργός , δηλνοντας: Αυτή είναι μια ιστορική ημέρα για
την Ευρπη και μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα.
Τα χρήματα που μπορεί να αντλήσει η Ελλάδα δεν θα συνοδεύ.
ονται από μνημονιακούς όρους, διευκρίνισε ο υπουργός Οικονοδες βάσης και κοντά στα χαμηλά
έτους ( 1389 μ.β ).
μικν.
ΟΑΕΔ: 19 προγράμματα,
yια 129.000 θέσεις ερνασίας
Eitch: Ύφεση 8.6% στην Ελλάδα
10 2020
Κατά 19.96% αυξήθηκαν
οι άνεργοι τον Ιούνιο
ηνα ολοκληρωμένο σχέδιο 19 προγραμμάτων, με
υ29.000 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας , πα
ρουσίασε ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπ.1Πρωτοψάλτης. Αυ .
τήν τη στιημή, υλοποιούνται προγράμματα απασχόλησης, που προσφέρονν 40.200 επιδοτούμενες νέες θέ σεις εργασίας, προύπολογισμού 500 εχατ. και σχεδιάξο νται 13 νέα, με προύπολογισμό 600 εκατ. που προσφ
ρουν S3.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας .
Α Sηση 1996% κατέγραψε το πλήθος των εγηεγραμ .
μένων ανέργων στον ΟΛΕΔ τον Ιούνιο σε σχέση με
τον Ιούνιο του 2019 . Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στην
ίδια πορεία, όπως εκείνη που διαγράφηκε τους προηγούμενους 2 μήνες , σύμφωνα με την οποία οι άνεργο
έχουν αυξηθεί κοντά στο 20% σε σχέση με πέροι λόγο
της κορονο-κρίσης . Οι άνεργου τον lούνιο ανήλθαν σε
1.126.173 έναντι 938.812 πέρσι.
Πην Παρασκευή η προγραμματισμένη αξιολόγη
σή του οίx ου Fitch για την Ελλάδα. Σε ένθεσή
του ο οίχος προβλέπει ότι το ελληνικό ΑE1 θα
σνρρχνωθεί χατά 8,6% το 2020, για να ανακάμψει κα τά 5,1% το 2021.,Οσον αφορά το χρέος , ποβλέπει ότι
θα εκτιναχτεί στο 195.2% του ΑEΠ το 2020.