Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με "μπόνους" η ΠΝΠ για τις νέες ενισχύσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙΟΡΙΚΗ μυ :
5"771234 557133
Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου : 27.232
Με μπόνους
για τις νέες ενισχύσεις
Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Σε ρηχά νερά
οι θερινές κρατήσεις
) η ΠΝΠ
Σε μονοψήφια Ποσοστά κινούνται οι κρατήσεις
του Ιουνίου για τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονί
κης, τα οΠοία εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε
Ιούλιο και Αύγουστο για να σσουν ό ,τι σζεται από τη φετινή-πρωτόγνωρη λόγω
κορονοίού- θερινή σεζόν. σελ. 6
0 Covid-19 έφερε e-τζίρο
400 εκατ. στα σούπερ μάρκετ
Εξετάζεται έκτακιη στήριξη 534 ευρ για επαγγελματίες-Τι θα προβλέπει η Πράξη
ΕΠπλέον τζρο 400 εκατ. ευρ στα ταμεία των
σούπερ μάρκετ, αλλά και ανακατανομή της
nίτας της κατανάλωσης έχει φέρει η Πανδημία Covid-19, με την ανάπτυξη υπηρεσιν click
and collect (ηλεκτρονική Παραγγελία και Παραλαβή από το κατάστημα) να αναδεικνύεται ως
η Πλέον ενδεδειγμένη λύση για τους ισχυρούς
της αγοράς , την κατ' οίκον Παράδοση σε δέκα
λεπτά να αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό
Πεδίο για τη μικρή λιανική, εν για τους on line
παίχτες", Που εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυ
ξης 160% στο φετνό πεντάμηνο , n τάση για
ενισχυμένα ηλεκτρονικά καλάθια θα διατηρηθεί. σελ. 13
Το περιεχόμενο της νέας Πράξης Νομοθετικού επιχειρήσεις, γυμναστήρια, κυλικεία κλπ ). Η ΠΝI Αντίθετα, δεν αναμένεται να νομοθετηθούν από
Περιεχομένου οριστικοποιεί η κυβέρνηση , όστε
το τελικό κείμενο να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ μέσα ΦΠΑ, τις λεπτομέρειες του προγράμματος ΣυνΕρ ταβολής φόρου αλλά και το Πακέτο ενίσχυσης των
στην εβδομάδα. Θα περιλαμβάνει τα περισσότερα γασίαν , τη διάταξη για την Παράταση της μείωσης δανειοληπτν (ο περίφημο πρόγραμμα γέφυραν ).
από ταμέτρα οικονομικής ενίσχυσης Που εξήγγειλε
ηκυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, εν εξε
τάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο πακέτο
και νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 534 της απόλειας εισοδήματος Που θα υποστεί ο κάθε
ευργια τους επαγγελματίες που θα παραμείνουν ιδιοκτήτης) . Επίσης, θα προβλεφθεί η Παράταση επιστρετέας προκαταβολής, με τα απευθείας δάνεια
κλειστοί και κατά τη διάρκεια του Ιουνίου (τουριστικές τ α
θα ενοωματνει τους νέους μειωμένους συντελεστές τρα οινέοι συντελεστές υπολογισμού ης προκ
του ενοικίου κατά 40% έως και τον Αύγουστο, αλλά καθς ειδικά το τελευταίο βρίσκεται ακόμη στο
και τη φορολογική ελάφρυνση Που θα Προβλεφθεί στάδιο των συζητήσεων και της Προετοιμασίας.
Εντός της ΠΝ1 αναμένεται να είναι η διάταξη Που
θα επιτρέψει την επέκταση του Προγράμματος της
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων (33% επί του Ποσού
του μέτρου της αναστολής των ουμβάσεων εργασίας
από το Taxis να φτάνουν Πλέον σε 1,4 δισ. σελ. 3
Πς θα μειωθούν
οι ασφαλιστικές εισφορές
Σεπτέμβριο n έναρξη
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Κέρδη για εταιρείες-εργαζόμενους
Στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει
να λειτουργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας
μετά την αναβολή έναρξης στις 30 Ιουνίου των
νέων χρονδρεμπορικν αγορν ηλεκτρικής
ενέργειας, εξαιτίας της εμπλοκής στην ολοκλήρωση των πληροφοριακν συστημάτων της
Αγοράς Εξισορρόπησης, n onoίa θα λειτουργεί
από τον ΑΔΜΗΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροοφορίες , από τις διαβουλεύσεις Που
βρίσκονται σε εξέλιξη, ανάμεσα στο υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους εμπλεκόμενους φορείς (δηλαδή την Ελληνική
Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗ Ε) κι
τη PΑE, φαίνεται Πως n 17η Σεπτεμβρίου αποτελεί την επικρατέστερη ημερομnνία για την
<πρεμιέρα του Target Model. σελ. 14
Μείωση κατά 2,21% του μη μι
σθολογικού κόστους για τους μι
σθωτούς Πλήρους απασχόλησης
στο 24,33% , και - κατά 0,42 ΠΟσοστιαία μονάδα στον εργαζό
μενο, με αποτέλεσμα η τελική
τέρα 1 Ιουνίου, σε εφαρμογή της
σχετικής διάταξης Που ψηφί Προκύππει από τον σκληρό Πυ
στηκε με τον Πρόσφατο ασφα
λιστικό νόμο. Η συνολική μείωση
είναι 0,90 Ποσοστιαία μονάδα ( 20%) , καθς κάτι τέτοιο θα εn
και απομεινει το συνολικό ρέαζε τα έσοδα του ενιαίου ασφα
ασφάλιστρο του βασικού πακέ λιστικού φορέα, αλλά αππό τις συτου κάλυψης μισθωτού από νεισπραττόμενες εισφορές και
40,56% σε 39,66%. Η ελάφρυνση μάλιστα από τις εισφορές υπέρ
μοιράζεται:
αία μονάδα στον εργοδότη, με υπέρ κλάδου ανεργίας Πέφτει
αποέλεσμα n ελική εργοδοτική από 5% σε 4,25%, εν μεινεται
εισφορά να διαμορφνεται για
όλους τους κλάδους ασφάλισης
νεται στο 15,33% . Η μείωση δεν
ρήνα των εισφορν Που αφορούν
την κύρια σύνταξη υπέρ ΕΦΚΑ
κατά 0,48 Ποσοστ Καμπανάκι για τη μεσοπρόθεσμη Πρόκληση στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικν λόγω
της Πανδημίας χτύπησε η ΕΚΤλίγο Πριναπό τις τελικές αποράσεις της Κομισιόν για το μίγμα της
χρηματοδότησης του ταμείου ανάκαμψης στην Ε.Ε. Η Πανδημία ενίσχυσε σημαντικά τις υφιστάμενες αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, των εταιρειν και των εθνικν κυβερνήσεων
εν οι Πολιτικές απαντήσεις είναι απαραίτητες για σταθερότητα στην Ευρωζνη. σελ . 7
ΟΑΕΛ. Ειδικότερα, το ασφάλιστρο
και το ασφάλιστρο του κλάδου
ΕΛΕΚΠ κατά 0,15% . σελ . 5
Υπουργείο Υποδομν
Στο μικροσκόπιο
η Αττική Οδός
Στο Παρά Πέντε
ο δογαριασμός
για το Ταμείο
Έκρηξη
αιτήσεων
Σε έλεγχο όλων των Παραμέτρων που διέπουν
τη σύμβαση Παραχρησης της Αττικής Οδού,
η οnoία υπό κανονικές συνθήκες λήγει το
2024, Προχωρά το υπουργείο Υποδομν και
για τον λόγο αυτό καλεί τρεις εταιρείες σε διαΠραγματεύσεις για την επιλογή
τεχνοοικονομικού συμβούλου. σελ.9
Καμπανάκι
των κοινωνικν
εταίρων
για την αγορά
για δάνεια
με εγγυήσεις
Κορονοϊός
Κομισιόν-Όλα τα σενάρια
ΤΕΠΙ Ι
195 ΝΕΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΜΠΗΚΑN> ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ
ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
σελ. 10
Σήμα κινδύνου για τις σοβα
ρότατες επιπτσεις που μπορεί
να έχει Προκαλέσει ο κορονοιός
στις επιχειρήσεις και στους ερ
γαζόμενους εξέπεμψαν χθες οι
εκπρόσωποι των κοινωνικν
εταίρων στη συνεδρίαση των
επιτροπν Οικονομικν και
Κοινωνικν ΥΠοθέσεων της Βου
λής . σελ . 4
Καθοριστικής σημασίας για την επόμενη μέρα
της Ε.Ε. θεωρείται η διπλή πρόταση για το ΠΑΠ
2021-2027 και το ταμείο ανάκαμψης, Που θα υιοθετήσει σήμερα η Κομισιόν , στε στη συνέχεια η
ασκυτάλην να Περάσει στους Ευρωπαίους γέτες .
Ενδεικτικό των εντατικν διαβουλεύσεων είναι και
το γεγονός ότι οι αριθμοί Που διαρρέονται σχετικά
με τα Ποσά, τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια είναι
κάθε φορά διαφορετικοί, κάτι Που δείχνει τις δυσκολίες των συζητήσεων . σελ. 2
Με εντατικούς ρυθμούς αξιο
λογούν οι τράπεζες τις αιτήσεις
των επιχειρήσεων για το ΤΕΠΙΧΙ
ηαξία των οποίων εκτιμάται στα
12 δισ . δηλαδή 6 φορές η αξία
του Προγράμματος , εν χθες τα
Πιστωτικά ιδρύματα ολοκλήρω
σαν την κατάθεση φακέλων για
τοπρόγραμματης Ανατυξιακής
Τράπεζας, ύψους 7 δισ. σελ.4
Απόφαση
Πς το Στ
άναψε πράσινο
στον ΟΛΠ
για ναυπηγείο
ΕlvalHalcor
ΕΜΦΑΣΗΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ >14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γ. Οικονόμου: Από την άνοιξη και μετά οι εκλογικές διαδικασίες
  Κοντά στο τέλος της τετραετίας και συγκεκριμένα από την άνοιξη και έπειτα προσδιόρισε τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Όπως ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ,…Γ. Οικονόμου: Από την άνοιξη και μετά οι εκλογικές διαδικασίες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ινδονησία: Συναγερμός έπειτα από έκρηξη στο ηφαίστειο Σεμερού
  Σε νέα φάση εκρηκτικής δραστηριότητας εισήλθε το ηφαίστειο Σεμερού, στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας, ωθώντας τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση συναγερμού, έναν χρόνο αφού εξερράγη προκαλώντας πολύνεκρη καταστροφή. Το ινδονησιακό…Ινδονησία: Συναγερμός έπειτα από έκρηξη στο ηφαίστειο Σεμερού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ
  Επίθεση με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ δέχθηκε τη νύχτα διμοιρία των ΜΑΤ, κοντά στην πύλη εμπορίου της ΔΕΘ, στην οδό Εγνατία. Η επίθεση σημειώθηκε περί τις 02:15, όταν περίπου 50 άτομα,…Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πιθανές ενότητες δράσεων για την στήριξη του πολίτη για Τοπικούς – Περιφερειακούς – Εθνικούς φορείς
  Επιλέγουμε μερικές δράσεις, στην περίπτωσή μας τη στήριξη του πολίτη (μέσα σε ένα ασφαλές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον) για Τοπικούς – Περιφερειακούς -Εθνικούς φορείς. Η πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση είναι ένα πολιτικό…Πιθανές ενότητες δράσεων για την στήριξη του πολίτη για Τοπικούς – Περιφερειακούς – Εθνικούς φορείς - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νούλαντ: Ο Πούτιν δεν είναι ειλικρινής όταν λέει ότι επιθυμεί ειρηνευτικές συνομιλίες
  Ουκρανία: Ο Πούτιν δεν είναι ειλικρινής όταν λέει ότι επιθυμεί ειρηνευτικές συνομιλίες – πηγαίνει τον πόλεμο σε άλλο επίπεδο “βαρβαρότητας”, κατήγγειλε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Νούλαντ Ο Βλαντίμιρ Πούτιν…Νούλαντ: Ο Πούτιν δεν είναι ειλικρινής όταν λέει ότι επιθυμεί ειρηνευτικές συνομιλίες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ