Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τον Σεπτέμβριο 500 λεωφορεία στη
Θεσσαλονίκη
>>> ΤΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΚΗ li
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ.5732 Τετάρτη 27.05.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587FAX :210-3304605
Και οι μικροSpace Hellas:
Αποκτά μερίδιο
στην Agrο Apps
ΥΠΕΝ:
> Τελ
>>> Τελ .
μεσαίες
επιχειρήσεις
είναι too big
Ο Πρίνος θα συνεχίσει να λειτουργεί
αδιάλειπταν
to fail
Ένα γενναιόδωρο <πακέτο>
μέτρων προς επιχειρήσεις,
εργαζόμενου ς/ευπαθείς
ομάδες που ξεπερνά τα 25
δισ. ευρ αλλά <οστολογ
ημένο μέχρι το τελευταίο
λεπτόν , όπως υποστηρίζει,
περιλαμβάνει το πρόγραμμα
ΣΥΡΙΖΑ Μένουμε
Ορθιοι Iy που παρουσιάσθηκε στο Ζάππειο.
Την παρουσίαση έκανε ο
Αλέξης Τσίπρας μαι την
εξειδίκευση οι αρμόδιο
Τακική .
κυι φείγο από τους καταναλοτές
τομεάρχες , εν το πρόγραμ
μα έχει ειδική αναφορά στην
αναβάθμιση και ενίσχυση
της Δημόσιας Υγείας, όπως
και στην ανάγκη Δη μοσίων
Επενδύσεων <για να τροφΌΕΤΑΔ
δοτηθεί η ανάχαμψην.
Από το πολυσέλιδο πρόγοαμμα ξεχωρίζουν η πρόταση
Ακίρωσε το ΣΙΒ μπαιορά
10.119 ουνήων
εισόδημα έκτακτης
ανάγκης ( αqφορά σχεδόν 4
εκατ. άτομα , είναι 4μηνης
διάρκειας και το κόστος του
υπολογίζεται στα 3,5 δισ.
ευρ ) , η θέση για "κρατική
στήριξη με κρατική συμμετοχή" μεγάλων επιχειρή-.
σεων , κατά τα πρότυπα της
στήριξης των τραπεζν στις
ΗΠΑ το 2008 (σ.σ. φωτοΥΟαφίζοντας την Aegean) και η
μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%.
Το Συμβούλιο της Επικρα
τείας έχανε δεκτές τς αιτή - Πoράλληλα, το ΣΤΕ απέοιψε
σεις πέντε δήμων ανά την επικράτεια , που ζητούσαν να
ακυρωθούν οι αποφάσεις με
τις οποίες μεταβιβάστη καν Συμμετοχν και Περιουσίας.
10.119 ακίνητα του Δημοσίου Σύμρωναα με τις εν λόγω πέντε
στην Εταιρεία Ακινήτων του
Δημοσίου (ΕΤΑΔ)
Ο σύμβουλοι Επικρατείας μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ
έκαναν δεκτές τις αιτήσεις μειθηκε , σύμφωνα με έγγρα αχύρωσης των Δήμων Ελλην
κού-Αργυρούπολης , Καλαμα- μητρου, προς το ΣΤΕ. ΑΟχικά 1αραληλα, η επαναλει-καταναλωτν , η οποία
ριάς, Χαλανδρίου, Χανίων και
Soαιοκάστρου . Αναλυτικότε
ρα, η 7μελής σύνθεση του
Δ Τμήματος του ΣτΕ, με μια
σειρά αποφάσε ν της ( 950934/2020)
μεταβίβαση
10.119 ακινήτων που είχαν υπουργού Οικονομικν και
συνολικό εμβαδό 511.357.451
τμ και συνολική δομημένη
επιφάνεια 22.601 Τυ τα οποία ολοκληρωθεί ο προβλεπόμεείναι
Εθνικό
Κτηματολόγιο.
την παρέμβαση υπέρ του κύο
ους της υπουογικής cπόφασης
της Ελληνικής Εταιρείας
Ενίσχυση και της καταναλωτκής κίνησης-μετά την επαναλειτουργία της εστίασης-αναμένει το λιανεμπόριο, καθς
έτσι καθίστανται περισσότερο ελχυστικέςν ολόκληρες αγορές τόσο των αστικν κέντρων , όσο και της περφέρειας.
δικαστικές αποφάσεις,
αριθμός των ακινήτων που
Οπως είπε ο Αλέξης Τσύτρaς βασική στόχευση του
προγράμματος είναι η μικοομεσαία επιχείρηση που
δημιουργεί τα
θέσεων εργασίας στη χρα
Ρκαι για το λόγο αυτό είναι
too big to fail.Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη σήριξη
της οικονομίας ειδικά σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία
είναι φυσικά η στήριξη της
ξήτησης ελλά και η στήριξη
της προσφοράς . Επομένως
αποφασιστικής σημασίας
για το πρόγραμμά μας είναι
η στήριξη των επιχειρήσεων
και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων .
φο (7.6.2019) του τμήματος
μειθημε κατά 2.330 ακίνητα τουργία της εστίασης σε
και εν συνεχεία κατά 603
(σύνολο μεισεων 2.933 ) . Τα
2.933 αυτά ακίνητα εξαιρέθη- πολυκαταστήματα
καν από την μεταβίβαση , όάλλους εμπορικούς πόλοκαθς δεν είχαν εκδοθεί οι
αναγκαίες αποφάσεις του
κατά τις πρτες μέρες
<χλειστές αγορές> όπως λειτουργίας του εμποτα εμπορικά κέντρα , τα
ρίου, έδειξε εντυπωσιακή
μείωση!
ακύρωσε
ΕΤΑΔ,
uς, αναμένεται να επιμηκύνει την παραμονή
του ΚΥΣΙΟΠ εν σε 14 εξ
ευτν των ακινήτων δεν είχε
κατοχυρωμένα
νος έλεγχος.
Created by Universal Document Converter