Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
26 ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12516
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στο 6% η ύφεση σύμφωνα με το βασικό σενάριο της TTE
Στουρνάρας: Μονόδρομος η Rύση μίας ba bank
Προϋπολογισμός: Έλλειμμα
1,5 δισ. στο τετράμηνο
Σταϊκούρας :
Έρχονται μεισεις
Πρωτογενές λλειμμα 1,516 δισ. παρουσίασε ο προϋπολογισμός στο ετράμηνο Ιανουάριος -Απρίλιος 2020 έναντι
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 783 εκατ . Αυτό προκ πτει απο τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού πρου .
πολογισμού στο τετράμηνο, σύμφωνα με τα οποία το διάστημα αυτό παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατ κού προύπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 4072 δι .
έναντι στόχου για έλλειμμα 1,655 δισ. που έχει περυληφθί
για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθε .
ση του Προϋπολογισμού 2020. Το ύψος Των καθαρν εσόδων ανήλθε σε 14,100 δισ , παρουσιάζοντας μείωση κατά
1,353 δισ. ή 8,8% έναντ του στόχου που έχει περυληφθα
στην εισηγητική έκθεση του Προύπολογισμού 2020.
στις ασφαλιστικές
εισφορές
Η ελληνιχή χυβέρνηση και το
υπουργείο Οκονομικν παρακο λουθούν τις εξελίξεις της πανδη
μίας και οίχνουν τα όπλα εχείνα
που θα έχουν τις μιχρότερες απ
λειες στην κουνωνίαν, δήλοσε στα
Παραπολιτικά 90,1 , ο υπουγγός
Οικονομικν Χρήστος Σταϊχού Τον Ιούνιο ο δεύτερος
'α ακόκκινα δάνειαν αποτελούν μεγάλο μεγάλο βάρος για τις
τράπεζες και ο μόνος τρόπος για την ταχεία μείωσή τους είγύρος της αεπιστρεπτέας
προκαταβολής)
οιμεισεις φόρων τον τρέχοντος
προύπολογισμού υλοποιούνται κα νονικά, είπε ο υπουργές προσθέτο ντας ότι wαυτό που δεν μπορέσαμε
να κάνουμε ήταν οι ξτρα μεισεις
:παράδειμα, η ε.
ναι η σύσταση bad bank, τονίζει ο Γ Στουρνάρας . Ο Ηρακλής
προχωράει, αλλά με προβλήματα. Ακόμη κι εάν εφαρμοστεί πλήρως , το πρόγραμμα καλύπτει περίπου 32 δισ. ευρ σε σύνολο
μη-εξυπηρετούμενων δανείων , ύψους 70 δισ. ευρ , ανέφερε χα Τον oύνιο α ξεκνήσει ο δεύτερος γύρος της εεπιστρεπτί .
ας προκαταβολής στις επιχαρήσεις, εν σημαντικά αυξημένο θα είναι το ποσό που θα διατεθεί μέσω αυτής . Σύμφω να με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικν στο .
χος είναι κατά τον δεύτερο γύρο της επιστρεπτέας προκα .
Ταβολής να διατεθεί ποσό τουλάχιστον 1,4 διο . και σε δευρυμένο αριθμό δικαιούχων, αφού θα δοθεί η δυνατότητα
σε περισσότερους να υποβάλλουν αίτηση.
Στην πρη φάση της πιστρεπτίος προκαταβολής.
53.351 δικαιούχοι οριστικοποίησαν την αίτηση για την χ ρήγηση του δανείου . Από αυτούς οι 47.532 δικαιούχοι έχουν
ήδη δα στον τραπεζικό τους λογαριασμό τα ποσά της επ
στρεπτέας προκαταβολής , μετά και την καταβολή 235,4
εκατ. σε 13.474 δικαιούχους .
ρακτηριστικά.
σφορά αλληλεγγύης..
Σύμφωνα με τον Χρ Σταϊκούρα ,
μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε
στοχευμένες μεισεις φdων και
εισφορν .
Παράλληλα ο ίδιος σημείωσε ότι
προστίθενται όπλα στε η ελληνική οικονομία να σταθεροποιηθεί.
Στο 6% η ύφεση σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΤτΕ.
Μιλντας στη Βουλή , κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την
ανανέωση της θητείας του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σημείωσε ότι , με τα μέχρι τρα δεδομένα, το εύρος της ύφεσης θα κυμανθεί από 4,5% έως 9,5%.
Ως προς τις τράπεζες , ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι είναι απόλυτες καλυμμένες και από πλευράς ρευστότητας και από πλευράς κεφαλαίων.
Χρεοκόπησε η Hertz.
σε ΗΠΑ-Καναδά
Handelsblatt: Αγορά εξοχικής
κατοικίας στην Ελλάδα
Πετάει για Κρήτη-Ρόδο
nLufthansa
Ηaρεiα ενοικίασης αυτοκινήτων Herta , η οποία
Lέχει πληγεί σκληρά από τον αντίχτυπο της παν.
δημίας, ανακοίνωσε την υπαγωγή της στο αμερικαν.
κό καθεστς χρεοκοπίας, μια διαδικασία που αφορά τις
επιχειρήσεις της στις HΠΑ και τον Καναδά Οι χύρ
ες διεθνείς περιφέρειες , στις οποίες επιχειρεί , ιδιαίτε
ρα η Ευρπη, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, δεν π ριλαμβάνονται.
. ns θα ξαναρχίσει πτήσεις προς 20 τουρ .
ΤTHandelsblatt αναφeρεται στις επιπτσεις που θα
lέχει η πανδημία στις εξοχικές κατοιχίες εκτιμντας πως μακροπρόθεσμα οι τιμές τους θα μπορούσαν
να ανέβουν, μια και οι ξένοι αναξητούν περιοχές όπου η
κατάσταση εξελίσσεται καλά Η ζήτηση αυξήθηκε τον |προχορημένες διαπραγματεύσεις με τη γερμανική κυ
Απριλιο 19,3% σε σχέση με πέρυσι . Και ιδιαίτερα με .
γάλη ήταν η ζήτηση από τη Γερμανία-.
προορισμούς, στους οποίους περιλαμβά .
νονται και ελληνικά νησιά , από τα μέσα Ιουνίου , Κοήτη
και Pόδος . Την Πέμπτη έχανε γνωστό ότι βρίσκεται σε
βέρνηση για τη διάσσή της, ύνους 9 δισεκ, με την πα
ραχρηση του 2016 των μετοχν της.