Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Το μεγάλο πείραμα της Αθήνας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
ΓΟΝΙΔΙΟ
ΕΠΙΔΡΟΜΗ
ΣΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 22
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΧΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108979161.
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο m Αρ. φύλλου 30.426 Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2020
wwwkathimerini.gr . Ε120
Το μεγάλο πείραμα της Αθήνας
Λιβυκός
πονοκέφαλος
στην Ελλάδα
Εκτός ιστορικού κέντρου για τρεις μήνες τα ΙΧ.-Σε ισχύ οι ρυθμίσεις από τα μέσα
του Ιουνίου- Ευρύτερες παρεμβάσεις για την εξυπηρέτησηn των πεζν
Mία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις
στο κέντρο τns Αθήνas τίθεται σε εφαρμογή από τα μέσα Ιουνίου, καθs θα
απαγορευθεί η κυκλοφορία οχημάτων
-πλην εξαιρέσεων για την εξυπηρέτηση
κατοίκων , επιχειρήσεων και υπηρεσιναπό ένα σημαντικό τμήμα του οδικού
δικτύου. Η απαγόρευση ενεργοποιεί τη
δοκιμαστική εφαρμογή του προγράμματ0s του Δήμου Αθηναίων για τον Μεγά λο Περίπατο τns Αθήνas, εν τα μέτρα
λαμβάνονται και στο πλαίσιο των έκτα
κτων ρυθμίσεων για την αντιμετπιση
των επιπτσεων του κορωνοίού και τηs
αυξημένηs ανάγκηs για χρουs ανά πτυξns τραπεζοκαθισμάτων. Ο περιο
ρισμός κυκλοφορίαs οχημάτων αφορά
την περιΟχή που οριοθετείται από τιs
οδούs Μητροπόλεωs - Ερμού-Αθηνάs
- Σταδίου-Μητροπόλεωs και στο τμήμα τns οδού Ερμού από την οδό Αθηνάs
έωs την οδό Αγ. Ασωμάτων. Η σχετική
κοινή υπουργική απόφαση ορίζει ωs
διάστημα εφαρμογήs των ρυθμίσεων
τουs τρεs μήνεs με δυνατότητα επέκτασns για άλλουs τρεις. Παρεμβάσεις
αύξησns χρου για την εξυπηρέτηση
των πεζν θα γίνουν και στιs οδού
Πανεπιστημίου , Φιλελλήνων, Βασ. Ολ
γas , Ηρδου Αττικού και Σταδίου (από
Καραγεργη Σερβίαs έωs Mητροπόλε
ωs) . Ο Δήμοs Αθηναίων θα αναρτήσει
ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου
οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτεs καταστημάτων εστίασηs να υποβάλουν αίτηση
για επέκταση του δημόσιου χρου όπου
επιτρέπεται να τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα. Σελ.5
Προέλασn των δυνάμεων
που υποστηρίζει η Τουρκία
Σε εμφανή αλλά και υπόγειο Λιβύη είναι πλέον στα χέδιπλωματικό μαραθνιο
έχει αποδυθεί η Αθήνα , λόγω των ραγδαίων εξελίξε- ρωτικού σημειματοs του
ων στο μέτωπο τns Λιβύns , Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διε όπου η τοπική κυβέρνηση, η
οποία έχει την ανοικτή στήΟΜΟΝΟΙΑ
ρια τns Του ρκίαs, αναφέρει
ενδεικτικά ο τίτλ0s ενημε θνν Σχέσεων.
Ο υπουργos Εξωτερικν
Νίκos Δένδιαs, αφού συνοται να κερδίζει έδαφos μετά μίλησε με τον Αμερικανό
την κατάληψη αεροπορικής πρεσβευτή στη Λιβύη, είχε
βάσns στα δυτικά τns χ -επαφέs και με τον πρόεδρο
τns λιβυκήs Βουλήs, καθs
η Αθήνα εστιάζει στοΟ ενδεχόμενο προσπάθειαs να
αενεργοποιηθείν το μνη
μόνιο Τρίποληs-Αγκυραs
για την ΑΟΖ, Η Αθήνα προχρησε παράλληλα σε αυστηρό διάβημα πρos την
Αγκυρα σχετικά με την αμφισβήτηση ελληνικού εδά φουs στη θέση Μελισσοκοριξη τηs Αγκυραs, εμφανίζε
ρas με μέσα και μαχητέs που
ελέγχονται από την Τουρκία.
Η αρνητική εξέλιξη για
την Αθήνα συνίσταται στο
Ερμού
ότι στο ΝΑΤΟ υπάρχει ισχυρή τάση να αναδειχθεί η
Τουρκία ωs ανάχωμα στην
επέκταση τns ρωσικής επιρρons στην περιοχή.
Η εκπρόσωποs του ΟΗΕ
στη Λιβύη Στέφανι Ουίλιαμs
προειδοποίησε μάλιστα για μείο στον Εβρο.
τον κίνδυνο να μετατραπεί
η σύγκρουση σε καθαρό
πόλεμο δι' αντιπροσπων . φέρθηκε χθεs σε κίνδυνο
Η προέλαση πάντωs των
υποστηριζόμενων από την
Αγκυρα δυνάμεων φαίνε - μή δεν υπάρχουν όροι κα
ται να αλλάζει άρδην την
έκβαση τns σύρραξns. H
Μητροπόλεως
Βασ. Σοφίας
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Ο υπουργόs Αμυνas NiKOs Παναγιωτόπουλοs ανa ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ατυχήματ0s στο Αιγαίο και
πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγΔιονυσίου Αρεοπαγίτου
Βασ. Ολγας
λns γειτονίas με την Τουρκία. Σελ. 4
Απέτυχε το σουηδικό μοντέλο
Αναπολντας
τα ταξίδια
του παρελθόντος
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Σύμμαχος
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
AHLENS
Η αύξησή τους
μείωσε τις κύριες
ΤΕσσερις κεπαγγελματίεςφ
μιλούν στην Κ
Δυσάρεστη έκπληξη, ευτυχς παροδική, Περίμενε χθες χιλιάδες συνταξιούχους, Που είδαν την κύρια
σύνταξή τους μειωμένnη, Αυτό οφεί
λεται στο γεγονός Πως λόγω της αυξησης της επικουρικής σύνταξης-η
οποίa καταβάλλεται στις 2 Ιουνίουείναι υψηλότερη η Παρακράτηση
φόρου. Τοσυνολικό καθαρό Ποσό
κύριας και επικουρικής Που θα ει
σηράξουν θα είναι υψηλότερο από
αυτό Που ελάμβαναν έως τον Προnγούμενο μήνα, Σελ . 23
Πριν από λίγεs ημέρεs συμπληρθηκαν 30 χρόνια ολοκληρωμένων διπλωματικν σχέσε ων τηs Ελλάδοs με το Ισραήλ.
Χρειάστηκε να ξεπεραστούν
πολλά ταμπού για να σφυρη
λατηθεί αυτός ο δεσμός, που
αποτελεί πλέον μία από τιs
σταθερέs τns ελληνικής εξωτε
ρικήs πολιτική . Η Ελλάδα-με
τη στρατηγική ευθυγράμμιση
όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετν-έχει βρει στο
Ισραήλ έναν πολύτιμο οικονομικό και αμυντικό εταίρο.
Τι ήταν το ταξίδι στο παρελθόν και
τι θα συμβεί στο μέλλον; Τέσσε ρ1s κεπαγγελματίεsν ταξιδιτεs
μοιράζονται με την K τα ταξί
δια που τουs ενέπνευσαν από τη
Blodieselarid
Οταν η Σοu nδία υιοθέτησε την ανοσία της αγέλης, Παρεκκλίνοντας από το κοινς αποδεκτό μοντέλο του
lockdown, Πολλοί αναρωτήθηκαν εάν θα δικαιωθεί . Πλέον , μπορούμε με σιγουριά να Πούμε Πως το σουηδικό πείραμα απέτυχε. Μελέτη Που εκπονήθηκε από τον σου n δικό υγειονομικό φορέα στα τέλη Απριλίου
έδειξε ότι μόλις το 73% των κατοίκων της Στοκχόλμης διαθέτει αντισματα. Σελ. 11
Ζανζιβάρη μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Σε μια εποχή δύσκολων μετακινήσεων, οι δικές τουs ιστορίεs
κρατούν ανοιχτούs τουs ορίζοντεs
του κόσμου. Μπορεί τα διαβατή
ριά τουs να βρίσκονται προσωρινά στα συρτάρια, αλλά η Ψυχή τοus είναι στον δρόμο , Σελ. 14
. Μεσογειακή διατροφή:
Ασπίδα και κατά του κορωνοϊού απoδεικνύεται η μεσογειακή διατροφή, καθς , όπως διαπιστθηκε από
έρευνες, μπορεί να μεισει τον κίν.
δυνο λοίμωξης. Σελ. 7
ΣΧΟΛΙΟΙΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
Το διπλό στοίχημα του Σι
Γονείς αενάως διαμαρτυρόμενοι
Ανδρος: Σε καταγραφή της υπο θαλάσσιας χωματερής στην Ανδρο θα
προχωρήσουν από τη Δευτέρα δύτες
με τη χρήση ρομπότ και σόναρ , σε
ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα Που έχει προκαλέσει
διεθνές ενδιαφέρον. Σελ. 2
Αν βάλει κανείς στη μnχανή αναζήτησης, από περιέργεια, αγονείς διαμαρτύ
ρονταιν ή γονείς πιέζουν θα βρεθεί
απέναντι σε εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές, Διαμαρτύρονται για τα Πάντα.
από θέματα Που χρήζουν παρέμβασης
μέχρι άλλα που θα έπρεπε να επαφίενται στους αρμόδιους, θεσμικούς παρά
γοντες. Διαμαρτύρονται για ελλείψεις
σε σχολικές μονάδες, για την τηλεκπαί
όπως Προέβλεπε το υπό συζήτηση νομο
σχέδιο, είχε ως συνέπεια την απόσυρση
του επίμαχου άρθρου . Μάλιστα απnύθυναν έκκληση γι' αυτό στον ίδιο τον Πρω θυπουργό . Μπορεί να έχουν δίκιο για
το θέμα, μπορεί και όχι. Επιχειρήματα
σεβαστά υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Με τη μεθόδευση αnορούμε. Απευθείας στον πρωθυπουργό. Δεν θα έπρε
πε η υπόθεση να βρει τον δρόμο της
δευση, για τον τρόΠο Που γίνονται οι εξε - μέσα από τη θεσμική, εκπαιδευτική, οδό; μένουν δυσδιάκριτα, όπως και ανάμεΣε ένα, δε, σημείο της επιστολής τους
( των Πανελλαδικν Εξετάσεων , για Παράδειγμα,
τις οποίες αδίνειω όλη n οικογένεια. Είναι
Πάντα νωπές οι εικόνες γονιν να δηλνουν <τα θέματα δεν ήταν βατάν έξω
από εξεταστικά κέντρα.
Τα όρια ανάμεσα στην ταύτιση (κείμαι
το Παιδί μου) και στη στήριξη Παρα. Κουνούπια: Στο τέλος του μήνα
αναμένεταιι να ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα ψεκασμν για τα κουνούπια ,
το οποίο έχει ξεκινήσει από τις αρχές
Μαρτίου. Οι ειδικοί , Πάντως, υπο
γραμμίζουν ότι ο κορωνοϊός δεν με ταδίδεται με τσίμπημα κουνουπιού ,
όΠως συμβαίνει με τον ιό του Δυτι κού Νείλου. Σελ. 7
τάσεις, για τις ίδιες τις εξετάσεις, για τα
θέματα Που επιλέγονται. . Ομολογουμέ
νως ευρεία και εντυπωσιακή γκάμα όσο
ευρείς είναι και οι λόγοι: από ενδιαφέρον και έγνοια, αγωνία, ανησυχία , Προστατευτισμό (λογικός έως Παθολογικός)
μέχρι ιδιοτέλεια.
Πρόσφατα n δυναμική Παρέμβαση των
γονέων των πρότυπων σχολείων , να μην
ισχύσουν οι ενδιάμεσες εισαγωγικές
εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο,
σα στην Πίεση και στην ενθάρρυνση. Η
cαγωνία του γονιούν είναι η εύκολη λεία
των κομματικν μηχανισμν, το ψυχόδραμα κεισαγωγικές εξετάσεις (Πάσης
φύσεως) έχει υψηλή θεαματικότητα.
Ολοι αξιολογούμαστε σε αυτήν την
αλυσίδα, θέλουμε δε θέλουμε . Γονείς ,
Παιδιά, εκπαιδευτικοί , Πολιτικοί , 0 ένας
στα μάτια του άλλου, διαρκς . Κάθε
μέρα, κερδίζοντας ή χάνοντας την αξιοΠιστία μας
χειροκροτούμενος από 5.000 συνέδρους Που φορούν μάσκες, ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ Προσέρχεται στην έναρξη της ετήσιας συνόδου της Λαϊκής
Εθνοσυνέλευσης, στο Πεκίνο . Η Πολυπληθής σύνοδος
έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης της κινεζικής ηγεσίας ,
καθς η χρα επιστρέφει σε ομαλούς ρυθμούς οικονομικής δραστηριότητας . Αντιδράσεις Προκαλεί νομοσχέ
διο για ενίσχυση των δυνατοτήτων παρέμβασης των κι νεζικν υπηρεσιν ασιφαλείας στην αυτόνομη περιοχή
του Χονγκ Κονγκ. Σελ 10
. Faceb00k: Μετά το Twitter ,
και το Facebook υιοθετεί το μοντέ λο της τηλεργασίας σε μόνιμη
βάση, Σελ . 28
INΤΜE ΝEWS
ΑΠ. Παύλου
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθηνάς
28ης Οκτωβρίου
Πανεπιστημίου
ΕΡΑ/ FREDRIK SANDBERG
Ηρδου Αττικού
Α.P PHOTO / NG HAN GUΑN , POOL

Τελευταία νέα από την εφημερίδα