Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ευέλικτα κορονο-δάνεια 240 δισ. ευρώ από ESM
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH mu19
9 771234 "567164
Τετάρτη 13 Μαΐου 2020| τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.220
Ευέλικτακορονο-δάνεια
REMONTOWA
povo-Sáv
Drydockings and repairs continue without disruptions
to the service of Greek Shipping under all circumstances
GREECE & CYPRUS OFFICE
240 δισ. ευρ από ESM
DIGITAL CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL
TEL: +302104181833/ EMAIL: [email protected]
Moody's
ΥΠοβάθμιση Προοπτικν
Πέντε ελληνικν τραπεζν
Δέσμευση Ρέγκλινγκγια χαλαρό Πλαίσιο στήριξης της Ευρωζνης κατά Covid-19
Σε σταθερές από θετικές μετέβαλε τις προοπτκές Πέντε ελληνικν τραπεζν η Μοody's,
χωρίς όμως να αλλάξει τις αξιολογήσεις της
Πιστοληπτικής ικανότητας. σελ. 12
οΠοίο θα ροσφέρει Πολύ φτηνά δάνεια σε χρες
με υψηλό δανεισμό . Aναφερόμενος, δε, στην Ελ
Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένας όρος σε λανθασμένες δημοσιονομικές Πολιτικές και
ή Προϋπόθεση για την πρόσβαση των χωρν ως
Ευρωζνης στα δάνεια ύψους 240 δισ. ευρ του
ESM, Προκειμένου να χρηματοδοτήσουν δράσεις
αντιμετπισης άμεσων και έμμεσων επιπτσεων
της Πανδημίας, δίνει ο επικεφαλής του , Κλάους όταν δίνει δάνειο σε Πελάτη του , κάτι απολύτως λάκιο του ESM και έχει Πολύ χαμηλά επιτόκια. Ο
Ρέγκλινγκ. Αναφερόμενος στις εΠιπτσεις τnς
Πανδημίας στην ευρωπαϊκή οικονομία και τον
ρόλο του ESM, υπογράμμισε ότι αυτή η κρίση επίσης Πολύ χρήσιμη για τις χρες με υψηλό χρας και την αναμενόμενη Περαιτέρω αύξησή
είναι διαφορετική από άλλες γιατ δεν οφείλεται χρέος τη σύσταση του ταμείου ανάκαμψης, το
συνεπς καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κατη
γορηθεί . Το μόνο Που θα παρακολουθούμε είναι λάδα , υπογράμμισε ότι η χρα μας δεν θα έχει
n ικανότητα κάθε χρας να αποπληρσει αυτά Πρόβλημα εξυπηρέτησης του χρέους , καθς Πe
τα δάνεια , αλλά αυτό το κάνει και κάθε τραπεζίτης ρισσότερο από το ήμισυ βρίσκεται στο χαρτοφυΧρονολόγιο πληρωμν
και ατήσεων για 800 ευρ
φυσιολογικό και κατανoητό από τις αγορές, δή
λωσε Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτηρίζει
κ. Ρέγκλινγκ δηλνει επίσης Πως δεν ανησυχεί
ούτε για τnv Ιταλία, Παρά το υψηλό χρέος της
Σήμερα ξεκινούν, σύμρωνα με τον προγραμματσμό
του υπουργεου Εργασίας ατρες τελευτα ες Πληρωμές τις εδικής αnοημωσης των 800 ευρ από το
Πρτο Πακέτο στήρξης σε εδικές κατηορες και Πe
ρrτσεις εργαζομένων ποu , από το ξέσπασμ της
Πανδημίας δεν έχουν λάβει ακόμη ενίσχυση σελ6
του. σελ .3
Με αυστηρούς όρους n νέα
επιστρεπέα Προκαταβολή
5 τρισ.
Μέτρα νομισματικής και
δημοσιονομικής Πολιτίκής
Προς αντιμετιση
του Covid-19
4 τρισ.
Vodafone: Νέες επενδύσεις
Την κατασκευή και Πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 610χλμ, Που θα συνδέσει την Ατικήμε Σύρο , Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη
Κοω, Ρόδο και Κρήτη, και ενός δεύτερου, μίκους 30
χλμ, noυ θα συνδέσει την ητειρωτική χρα με τν
Κέρκυρα, ανακοίνωσε η Vodafone, επένδυση ύψους
40 εκατ, επιπλέον του Πενταετούς Πλάνου. σελ 14
(Ποσά σε δολ)
Πς θα διατεθεί το (πακέτο) στήριξης του 1 δισ.
ράτη χορήγηση δανείων ύψους
1 δισ. ευρ απευθείας από το Ta
xis. Κατά τον πρτο γύρο υιοθετήθηκε ως κριτήριο ημεταβολή
Με αυστηρότερα κριήρια επ
λογής των δικαιούχΧων και Πιθανότατα- χωρίς ελάχιστα Ποσά δα νεισμού , στε τα κεφάλαια να
κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις των εσόδων κατά τον μήνα Μάρτιο
Που θα Παρουσιάζουν u μεγα- συγκριτικά με τους ανίστοιχους
λύτερη επιδείνωση των οικονο
μικν τους μεγεθν , θα εφιρμο
στεί ο δεύτερος γύρος της επ στρεπτέας προκαταβολής από τίστοιες περιόδους των τριντ
τον Ιούνιο. Στο οικονομικό επι
τελείο θα περιμένουν να έχουν
Πλήρη εικόνα για τα αποτλέσμα- δεύτερο γύρο θα ληφθούν υπόψη
τα του Πρτου γύρουτης επιστρε
πέας Προκαταβολής Πριν Προ - Απρίλιο (τουλάκιστον) ή και Μάιο
χωρήσουν στην έκδοση της
υπουργικής απόφασης για τον
2ογύρο, ο οποίος επίσης θα αφο - έως το τέλος Ιουνίου. σελ.45
1,1 τρισ
560 dio.
Έρχονται μεισεις
ΦΠΑ στην εστίαση
220 dio.
200 dio.
μήνες τωντριν τελευταίων ετν
(ή κατά το πρτο τρίμηνο της φε
ινής χρονιάς σε οχέση με τις αν
Κλεδνουγ έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας οι σχεδιαζόμενες νέες φορολογικές Παρεμ
βάσεις στην εστίαση αλλά και στον τουρισμό, Που
θα προβλέπουν και μείωση του ΦΠΑ, οι οΠοες στόχοέχουν την τόνωση τς κατανάλωσης και την εν
σχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να στηρχθε
ηΠραγματική οικονομία . σελ 45
Ευρωζνη
ΜΒρετανία
Καναδάς
Αυστραλία
Ιαπωνία
λευταίων ετν για τις εταιρείες
με απλογραφικά βιβλία ) . Στον
Θεραπεία 15 τρισ. δολ. για την παγκόσμια οικονομία
και τα στοιχεία για τους μήνες
Το άνευ Πρonγουμένου Ποσό των 15 τρισ. δολαρίων έχουν ρίξει μέχρι στιγμής στη μάχη κεντρ κές τράπεζες και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο για να θωρακίσουν τις οικονομίες τους
από την Πανδημία του κορονοίού, Ποσό ρεκόρ Που θα διογκσει τα μέγιστα τους ισολογισμούς
και θα ωθήσει σε δυσθερητα ύψη τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Πρόκειται για Ποσό Που ισο δυναμεί, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, με το 17% της Παγκόσμιας οικονομίας. σελ 11
τα οΠοία θα είναι διαθέσιμα στις
φορολογικές αρχές το αργότερο
Κομισιόν
Ανησυχία για τς μαζκές
κρατικές γερμανικές ενισχύσεις
Ταιλιγγδη Ποσά Που δνε nγερμανική κυβέρνηση
να τη στήρκη ων μεγάλων επικερίσεων τις χρας
Προκαλούν έντονη ανησυκία στς Βρυξέλλες και τις
ευρωπακές πρωτεύουσες, nου βλέπουν να επαναλαμβάνεται το διο σενάριομε εκείνο της προηγούμενης Παγκόσμιας κρίσης του 2008. σελ 3
1+2,5 δισ. ευρ
δάνεια μέσω
Αναπτυξιακής
Πρόκληση για
τον τουρισμό
το μένουμε
στις χρες μας
Covid-19: Ισχυρό
Πλήγμα στο rent a ar
Δυσοίωνες Παραμένουν οι προοπτικές στον κλάδο του ενοικαζόμενου αυτοκνήτου στην Ελλάδα,
καθς οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων εξαρτνται-σε μεγάλο βαθμό- από τις επιδόσεις του
Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας
Καραντίνα εντός συνόρων
σελ. 13
σελ.7
Δάνεια κεφαλαίου κίνησης συνολικού ύψους 3,5
δισ. ευρ εκτιμάται ότι θα χορηγηθούν Προς τι
ελληνικές επιχειρήσεις με την εγγύηση της Ελλη
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EAT, Η πρόσκληση
της ΕΑΤ , η οΠοία εισφέρει 1,25 δισ. ευρ, για τη
σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας βρίσκεται ήδη στΟ τιμονν
στα χέρια των τραπεζν, οι οποίες θα Πρέπει να
εκδηλσουν το σχετικό ενδιαφέρον έως τις 26 ηςιτΕ
Μαΐου. Τα δάνεια θα έχουν την εγγύηση της ΕΑΤ
Ανησυχίαγια τον ελληνικό τουρισμό από την Πολιτική Πολλν
ευρωπαϊκν κρατν Που συνο
ψίζεται στο σύνθημα μένουμε
στις χρες μας λόγωτης καραν
τίνας και του φόβου αναζωπ
ρωσηις της Πανδημίας . Ορισμένα
κράτησκέφτονται να επιβάλλουν
14ήμερη καραντίνα σε όσους τα
ξιδέψουν στο εξωτερικό. σελ . 9
Περιορισμοί στην ακτοπλοία
Γιάννης Στουρνάρας
Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος
Στην ουρά
για έναταξίδι
στις ελληνικές
θάλασσες
Παραμένει
rent a car. oEA. 15
ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΕ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ
ΓΙΑ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ >6
για μία εξαετία
σε Ποσοστό 80%, σελ. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα