Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Πρώτα στην Ελλάδα το φάρμακο για τον κορωνοϊό που ανακάλυψε το Ισραήλ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| KC NTRA
TETAPTH
13.05.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1927
TIMH 16
kontranews.gr
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ
ΠΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΟ
ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ γρομμή βρίσκεται το Πεντάγωνο με τουnουργείο Αμύνηs
του Ισραήλ , Προκειμένου νο ενημερωθεί για το νέο φόρμο κο Πou αντιμετω
nζε τον κορωνοίό.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΕΛ.9
Ερευνα σε βίθος
ΜΕ ΧΘΕΣΙΝΟ Tns σχόλιο η ΚΟNΤRA
ΝEWS εγκαλούσε Ts aρμόδιεs unnpeσίε
για ολιγωρία στη διερεύνηση των Μη ΚυΒεργητικν Οργανσεω .
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
αΤα χειροκροτήματα
δεν λύνουν
Blue Star
ΦΑΙΝΕΤΑΙ 6τι λειτούργησαν τα ανανακλα στικά και γι' αυτό άρχισαν οι έλεγχοι σε
δύο ΜΚΟ καθs και σε διάφορεs δομέs
ηροσφύγων .
τα Προβλήματα των
νοσηλευτνη
D ΣΕΛ. 3
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΣΤΩ και με καθυστέρηση η nρωτοeουλία
αυτή είναι enβeβλημένη ια να ηληροφ
ρηθείο κόσμοs TS nηγes χρηματοδότησηs
των ΜΚΟ και τα ηρόσωηα τα οnoia δια χειρζονται μεγάλα noa nou ηpοέρχονται
aπό οργανισμούs και κυρίωs anό τον δη .
μόσιο κορθανά .
Η κρίση του
κορωνοϊού
λειτούργησε για να
αντιμετωπιστεί ένα
χρόνιο Πρόβλημα
του ΕΣΥ
ΣΕΛ, 9ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΣ ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ . 15
ΣΕΛ. 7
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΕ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΦΚ
εδ τρωταγωνστής
, είναι η ένημέρωση σου,
Το Υnoυpγείο Οικονομικν , με oπόφοση nou unέγρopε ο
Υφυπουργό κ. Αnόστολοs Beσυρόnουλοs, δίνει νέα nαρo
Τοση στη δυνατότητα αγοράs nετpελοίου θέρμανσns με με
ωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατονάλωσηs (ΕΦK. Η
σκετική ηροθεσμία έληγε στιs 15 Moou και με mν unoupγική
oπόφon noροτείνετοι μέρι Ts 31 Μoοu.
KONTRA24
ANAITAIA
MAMAAH
) ΣΕΛ. 3
o ΤΡΙΤΗΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KΟΝTRΑ