Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στην υποταγή της Eλλάδας στοχεύει με την εμπόλεμη κατάσταση Που θέλει να επιβάλει
Στο συρτάρι μπήκαν οι Πρόωρες εκλογές
Εθνικός συναγερμός για να
Τα σενάρια Που Παίζουν
yia va
ανατραπούν τα σχέδια του Σουλτάνου για τον ανασχηματισμό
ΣΕΛ. 6
. Ποιοι μένουν, Ποιοι φεύγουν
ΣΕΛ. 8
TO IIAPON
KYPARI TO MAÍOY 2020 IS Kupiarńs
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛ. 1.436-ΕΥΡΩ 2 wWW.paron.gr
Τελικά, Πού Πάμε καλά;
| ακάρι να μην ίσχυαν οι ΠαραVInάνω επισημάνσειs , να ήταν|ΘΑΡΡΑΛΕΑ
κάποιο όνειρο απατηλό, να μην είχαν καμία σχέση με την Πτρίδα μαs
αλλά με κάποια άλλη χρα, να ήταν ένα
Παραμύθι, ένα σχέδιο επί χάρτου για τιs K νήσειs Που έχει στο τραπέζι η κυβέρνηση, για
τα επόμενα βήματα, Που θα βγάλουν τη χ.
ρα μαs στον αφρό.
Δυστυχs, όμωs , κύριε πρωθυπουργέ, όλα Δημοσίου. Και κανέναs, ούτε από την κυβέρ- καλοκαίρι Πριν ακόμη έρθε . . Και τα επιδό- νίεs . Ακόμη και ο ΣΕB χτυπάει πλέον την κααυτά είναι η αδυσπητη, Πικρή αλήθεια. Μas
αρέσει-δεν μαs αρέσει, οι αριθμοί καταγρά- έχει αμφισβητήσει Ποτέ . Και δεν είναι μόνο 600 ευρ, σκάνδαλο έβγαλαν στον αέρα, μέ
φουν την ωμή Πραγματικότητα. Και δεν μπο- γέννημα του κορονοϊού . Τα σύννεφα είχαν
ρούν να διαψευστούν ... Μάλιστα, Πιστοποιούνται και από τOus αρμόδιουs φορείs του
kañá;
ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ
. Όταν 8 στις 10 επΙχειρήσεις έβαλαν λουκέτο, όταν οι άνεργοι έφτασαν στους 745.948,
όταν οι οφειλές στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνουν, όταν μεγάλος αριθμός
καταναλωτν της ΔΕΗ δεν μπορεί να πληρσει τον λογαριασμό
μπάνα .
Και τα χειρότερα έρχονται Το χρυσωρυνηση ούτε από την αντιπολίτευση, δεν τουs
ματα, τα 800άρια και εκείνα τα νοιchers των
αρχίσει να μαζεύονται εδ και καιρό . Άνοιξη δεν φαίνεται στον ορίζοντα ... Μαύρισε το
λι έτρεχε για την παρέα, το μόνο Που πρό-χείο, ο τουρισμόs, στέρεψε λόγω του κοροσφεραν ήταν παράταση τns επιβίωση . Στιs νοϊού. Μιλάμε για καταστροφή. Πρόγευση
περισσότερεs επιχειρήσεις και στιs βιομηχα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Ο κορονοϊός Παραμονεύει
Απροστάτευτοι οι μαθητές
Τα αγόρασαν έναντ 57% και 63%%
Γιατί δεν αντγράφουμε
την Ιρλανδία για
τα ακόκκιναν δάνεια;
ΡΙΣΚΟ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
. Όπως έκανε και η Ισπανία .
ον δρόμο για μια σωστή λύση, στην οποία θα
μπορεί να ανταποκριθεί το νοικοκυριό Που
έχει Πάρει δάνειο για το σπιτάκι του, δείχνει n Ιp .
λανδία. Η ΝΑΜΑ, Που συστάθηκε στα τέλη του
2009 , Πριν από την υιοθέτηση τns ενιαίas εποππείαs στο ευρωσύστημα (τέλη 2014), χρηματοδοτήθηκε από το Ιρλανδικό Δημόσιο και αγόρασε από πέντε τράπεζεs , έναντι 32 δισ. ευρ ,
στεγαστικά δάνεια και ενεχυριασμένα ακίνητα
ονομαστικής αξίαs 74 δισ. ευρ , με μέση έκΠτωση 57%!
Το 2018 το Ιρλανδικό Δημόσιο όχι μόνο κάλυψε τα 32 δισ. ευρ Που έδωσε για να αγοράT8
Άγνωστο αν θα ανοίξουν τα Δημοτικά
Μετά τον εγκλεισμό
Το 63,5% φοβάται
για περιορισμό
των ατομικν
ελευθεριν!
. Δήμαρχοι ζητούν να μπουν σε καραντίνα δάσκαλοι και καθηγητές
Που θα Πάνε σε νησιά
Οι όροι Που βάζουν ΟΛΜΕ και ΔΟΕ
Σελίδα 10
ύο ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα
Ατων Ελλήνων την εποχή του loc
down, τα οποία συγκρούονται μεταξύ
τουs , στην έρευνα Που έκανε το Ινστιτούτο Επικοινωνίαs και Αλφαβητισμού
στην Υγεία και στα ΜΜΕ : Το 41 ,6% ένιωσε κήρεμο. και το 37,1% απροβληματισμένον , εν χαλαρό ήταν το 35,6%
και αμε ενέργειαν το 34,8%.
Στα αρνητικά συναισθήματα περιλαμ
βάνονταν το φοβισμέν0s με 23 ,1%,
ατρομαγμένοs με 14,9% , καδύναμοs
με 11,6% , κδυστυχισμένοs με 10,3%
και πανικοβλημένοsν με 9,8%.
Γα την επόμενη μέρα , το 63,5% (τα
δύο τρίτα περίπου) φοβάται ότι θα πε
ριοριστούν οι ατομικές ελευθερίεs λό γω των μέτρων Που λαμβάνονται για τον
κορονοίό . Και δεν έχουν καθόλου άδικο όσοι ανησυχούν , καθs ήδη συζηΔυστυχς, ούτε οι αριθμοί ευημερούν..
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
Η Κομισιόν προβλέπει μείωση τns ιδιωτικήs κατανάλωσns κατά 9,7% και βουτά στιs
επενδύσειs κατά 30%. Το Πoσοστό τns ανεργίαs θα ανέβει
Προκόπηs Παυλόπουλοs:
ανέα, όπωs δείχνουν οι
αριθμοί, δεν είναι καλά
για την Ελλάδα. Κόντρα
στουs Πανηγυρισμούs του
Μαξίμου ότι όλα Πάνε καλά,
οι αριθμοί κάθε άλλο Παρά φέτοs ξανά στο 19,9% από
χαμογελούν Η Κομισιόν
Προβλέπει για φέτ0s ύφεση
9,7% στην Ελλάδα , υψηλό-λιστα, Παρά τα μέτρα Που πήτερη από όλα τα άλλα κράτη- ρε n κυβέρνηση αναμένεται
μέλη τns EΕυρωζνηs , όπου
ο μέσοs όροs Προβλέπεται γασίαs
να φτάσει στο 7,7%. Γα δε το
2021 προβλέπει ανάπτυξη
7,9% για την Ελλάδα, με κά λυψη του μεγαλύτερου μέ ροus τωναπωλειν του 2020.
Από την πλευρά του , ο υφυΠουργός Παρά τω Πρωθυ-γία δίνουν οι Παρακάτω προ Πουργ Ακns Σκέρτσοs εκτι
μάότ με βάση τιs Προβλέψεις Ελλάδα , την Ευρωζνη, την
τns Κομισιόν η ύφεση θα είναι 7,4% στην ΕΕ και Πιθανό- Ευρωπαϊκή Ενωση και τον κότατα θα συνεχιστεί και το 2021 ,
αναγνωρίζονταs ότι το 2021 Έτ0s 2020
θα είναι μια επίσns δύσκολη
χρονιάν.
Η Ελληνική Γλσσα
είναι δημιουργός
τns Ελληνικήs Παιδείαs
YOHPEEIA
17,3% το 2019, αλλά θα π σει το 2021 στο 16,8%. ΜάΟΗ γλσσα μαs ήταν και είναι
η μητέρα των Κλασικν Γραμμάτων
ΣΕΛ.5
να χαθούν 1 60.000 θέσειs ερΓράφουν σήμερα στο Π
Εξάλλου, το δημόσιο χρέ
os φέτ0s θα εκτιναχθεί στο
196,4% και η Πρόβλεψη για
το 2021 είναι ότι θα υποχωρήσει στο 182,6%.
Μια ολοκληρωμένη εικόνα για τηνύφεση και την ανερCoVid-19, φάση 2: Συμπληγάδες Πέτρες
Υγείας-Οικονομίας
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΧΡΑΚΗ
Σελ. 4
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΑ 14
Η κκακή τράπεζαν , το ναυάγιο των προβλέψεων
και το άδειασμα της Κομισιόν
ΑΠοκλειστικό
. Ευρωπαϊκή Ένωση: ΑΕΠ -7,4% , Ανεργία 9%
. Κόσμο0s: ΑΕΠ-3,5%.
. Ελλάδα: ΑΕΠ-9,7%, Ανεργία 19,9%
Μεταναστευτικό: Σε επιφυλακή
για τουρκικό σχέδιο
Του ΝΙΚΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ
Σελ. 5
βλέψειs τns Κομισιόν για την
Ελλάδα-ΕE-Βαλκάνια: Η πανδημία εννει
ή απομοννει;
Έτos 2021
. Ευρωζνη: ΑΕΠ 6,3% , Ανεργία 8,6%
. Ευρωπαϊκή Ένωση: ΑΕΠ 9%, Ανεργία 8,6%
. Κόσμοs: ΑΕΠ 5,2%.
. Ελλάδα: ΑΕΠ 7,9%, Ανεργία 16,8% .
ΣΕΛ. 7
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ
Σελ. 6
σμο για το 2020 και το 2021:
Η επιχείρηση αποδόμησηs τms
κυβέρνησηs, σπόχ0s του ΣΥΡΙΖΑ
Είναι μεγάλο παραμύθι
η διαφάνεια και η σωστή διαχείριση
Η Τουρκική απειλή μεγεθύνεται και η Ελλάδα
αδρανεί ή ολιγωρεί στην οργάνωση της άμυνάς τη
. Ευρωζνη: ΑΕΠ-7,7%,
Ανεργία 9,6%
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ
Σελ. 7
Χρειαζόμαστε υγειονομική θωράκιση της χρας
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ
Σελ . 8
Αυτό ξεχνούν εκεί στο Μαξίμου
ΣΕΛ. 8
Να μην κατατεθεί στη Βουλή το απαράδεκτο
και επικίνδυνο για την εκπαίδευση νομοσχέδιο
Αν έλειπε η Εκκλησία, χιλιάδες συνάνθρωποί μας
δεν θα είχαν ένα πιάτο φαγητό, και όχι μόνο ..
Πατάει γκάζψο θεοδωρικάκ0s
στη μετά καραντίνα εποχή
Προτεραιότητα, η στήριξη τηs Αυτοδιοίκησns
με πόρουs και αρμοδιότητεs
Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΙΚΙΝΗ
Σελ. 10
Να επιστρέψουν στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί
με ασφάλεια και αξιοπρέπεια
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΟΥΧΛΟΥ
Σελ. 10
ΣΕΛ. 8
Ημερολόγιο καραντίνας:
Φτου ξελεφτερία για όλους!
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ
. Με το κλείσιμο των Ιερν Ναν έχουν καταρρεύσει τα έσοδα-Κινδυνεύει
ηλειτουργία των δομν Προσφοράs υλικήs και Ψυχικής βοήθειαs
Πριν να είναι Πολύ αργά .
Σελ. 12
Τι πρέπει να γίνει για
να σωθούν οι επιχειρήσειs
Σύντομα μαθήματα Κοινοτικού Δικαίου
και την Εκκλησία μαs , η oΠoία
με μεγάλη λύπη τns είδε τιs εκ
| Πανδημία του κορονοϊού
Πέπληξε ολόκληρη την αν
θρωπότητα, έθεσε σε σοβαρό κλησίεs άδειεs τis Άγιεs Ημέκίνδυνο τη σωματική και την Ψυχική υγεία, έθεσε σε σοβαρή ρούν οι πιστοί να μετέχουν στιs
δοκιμασία την οικονομία και την
κοιινωνική συνοχή , έθεσε σοβαρά υπαρξιακά και φιλοσοφι- σύνεση η Εκκλησία μαs στάκά ζητήματα. Δεν μπορούσε θηκε δίπλα στην Πολιτεία, για
ασφαλs να αφήσει αλβητη
θεια Προστασίαs τns δημόσιαs κάθε μέρα να σταθεί δίπλα στουs
υγείαs.
Η ανθρωπιστική κρίση, Πυ
γιγαντθηκε την τελευταία δε καετία λόγω τns οικονομικής
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
Σελ. 12
συνανθρποus μαs που έχουν
ανάγκη (φαγητό, ρούχα κ.λπ.).
Ανθρωποι περήφανοι, οι οποί
οι λόγω των Μνημονίων ή του
κορονοϊού έχασαν δουλειές
Ο Οι έκτακτεs κατασπάσειs απαπούν
άμεσες και ευέλικτεs λύσειs
ΣΕΛ. 12
Η κυβέρνηση της ΝΔ εκποιεί δημόσια περιουσία
υπηρετντας τον νεοφιλελεύθερο δογματισμό της
ρes του Πάσχα , χωρίs να μποΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
Σελ. 14
Ιερές Ακολουθίες και στα Μυ - κρίσns , μεγάλωσε ακόμη Π στήρια . Με μεγάλη , ωστόσο , ρισσότερο λόγω τηs υγειονομιΟ κορονοϊός διευρύνει την τουρκική απειλήΗ περίπτωση του Έβρου
Των ΧP . ΚΗΠΟΥΡΟΥ και Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σελ. 14
κns κρίσns και η Εκκλησία με Βραν ανεργο anοροι, άν - Ισοδραs: Αnoτελεσματικό ένα αιό τα ειβόλια
θρωποι με οικογένειεs , με μ
κρά, ανήλικα παιδιά.
κns κρίσηs και η Εκκλησία, με
Πων δοκιάζονται γα ων κορονού
τη βοήθεια του θεού και την
να γίνει αρωγός στην προσπά- αγάπη των Πιστν, Προσπαθεί
ΣΕΛ. 14
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
Πάρε
δσε .
Δεν συρρικννεται η ΕΡΤΙ Αyωνίαγια
m διαφήμιση,
σελ. 11
Διαβάστε στις
Ζητούνται 910.000 εργάτεs
στην Ευρπη!
Ολογαριασμός όλο ανεβαίνει .]
Σε κατάρρευση η Airbnb..
Ιτ9πολογίες
Έτσι θα σωθούν ΜΜΕ κα δημοσιογραφία ανταγωνισμό
Yia nv
χρηματοδοτούν τα ΜΜΕ | Πρτη θέση
Ποιεs χρεs
<Σχέδιο Μάρσαλ από την Κομισιόν για τα media;